Kako očistiti voće i povrće od pesticida?

Pesticidi su spojevi kojima se tretiraju usjevi kako bi se suzbila najezda insekata koji bi ih mogli uništiti. Plodovi se prije stavljanja na tržište uvijek kontroliraju i pesticidi se na plodovima nalaze u koncentracijama manjim od onih koje bi bile toksične za ljudski organizam. Međutim, dokazano je i da konzumacija minimalnih koncentracija pesticida tijekom dugog … Continue reading Kako očistiti voće i povrće od pesticida?