Uputa o lijeku – DETRALEX 500 mg filmom obložene tablete

Pažljivo pročitajte uputu prije nego što počnete uzimati lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju htjeti ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je DETRALEX i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati DETRALEX
 3. Kako uzimati DETRALEX
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati DETRALEX
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je DETRALEX i za što se koristi

DETRALEX je smjesa flavonoida i pripada skupini lijekova koji se zovu vazoprotektivi, pripravci koji stabiliziraju kapilare. Detralex je venotonik, vazoprotektivni lijek koji povećava tonus stijenke vena i periferni vaskularni otpor. Smanjuje razvoj edema i posjeduje protuupalne učinke.

DETRALEX se koristi u odraslih za liječenje simptoma kronične venske insuficijencije nogu i simptoma akutne hemoroidalne bolesti.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati DETRALEX

Nemojte uzimati DETRALEX

DETRALEX tablete NE SMIJETE UZIMATI ako ste alergični na diosmin, hesperidin ili na neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Detralex tablete.

Kod akutnih hemoroidalnih simptoma Detralex ne može nadomjestiti specifično liječenje drugih analnih smetnji. Liječenje treba biti kratkotrajno. Ako simptomi brzo ne nestanu, potrebno je učiniti proktološki pregled i ponovno odrediti liječenje.

Kod kroničnih smetnji u venskoj cirkulaciji nogu liječenje je najuspješnije u kombinaciji s pravilno uravnoteženim načinom života: bolesnici se ne smiju zadržavati na suncu, stajati dulje vremena i trebaju smanjiti prekomjernu tjelesnu težinu. Pješačenje i kod nekih bolesnika nošenje specijalnih čarapa poboljšava cirkulaciju.

Drugi lijekovi i DETRALEX tablete

Slučajevi interakcija Detralexa s drugim lijekovima nisu zabilježeni.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

DETRALEX s hranom, pićem i alkoholom

DETRALEX se smije uzimati s hranom i bezalkoholnim pićima.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Zbog nedostatka podataka o sigurnosti primjene lijeka za vrijeme trudnoće i dojenja, primjena Detralex-a se ne preporučuje u trudnica ili dojilja.

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije nego što uzmete bilo koji lijek.

Obavijestite liječnika ukoliko ste trudni.

Upravljanje vozilima i strojevima

Detralex ne posjeduje ili posjeduje zanemariv utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

3. Kako uzimati DETRALEX

Uvijek se pridržavajte uputa liječnika o tome kako se uzima DETRALEX. Ako niste sigurni, ponovno se obratite liječniku ili ljekarniku.

Doziranje

Kronična venska insuficijencija nogu:

Uobičajena dnevna doza je 1 tableta dva puta na dan (1 tableta ujutro i 1 uvečer).

Trajanje liječenja se može produžiti do nekoliko mjeseci, a najduže do 12 mjeseci. Liječenje se može na preporuku liječnika ponoviti u slučaju ponovnog javljanja simptoma.

Akutni hemoroidalni simptomi:

Prva četiri dana uzimaju se 3 tablete dva puta na dan (3 tablete ujutro i 3 tablete uvečer), a sljedeća tri dana 2 tablete dva puta na dan (2 tablete ujutro i 2 tablete uvečer). Doza održavanja je 2 tablete dva puta na dan, uz preporuku i pregled liječnika.

Način i put primjene

Za primjenu kroz usta. Detralex tablete progutajte cijele (bez lomljenja i žvakanja) uz obrok i s čašom vode.

Trajanje liječenja

Liječnik će Vas obavijestiti o trajanju liječenja. Ne prekidajte uzimanje lijeka, a da se prethodno niste posavjetovali sa svojim liječnikom.

Ako uzmete više DETRALEX tableta nego što ste trebali

Ako uzmete preveliku dozu tableta, odmah obavijestite svog liječnika.

Ako ste zaboravili uzeti DETRALEX

Nemojte uzeti dvostruku dozu da bi nadoknadili onu koju ste zaboravili uzeti.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Detralex tableta obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, Detralex može izazvati nuspojave. Učestalost mogućih nuspojava se opisuje koristeći slijedeću klasifikaciju: vrlo često (mogu se javiti se u više od 1 na 10 bolesnika)

 • često (mogu se javiti se u manje od 1 na 10 bolesnika, ali više od 1 na 100 bolesnika)
 • manje često (mogu se javiti se u manje od 1 na 100 bolesnika, ali više od 1 na 1000 bolesnika) rijetko (mogu se javiti se u manje od 1 na 1000 bolesnika, ali više od 1 na 10 000 bolesnika) vrlo rijetko (mogu se javiti se u manje od 1 na 10 000 bolesnika)
 • nepoznato (učestalost se ne može zaključiti na temelju postojećih podataka)

Nuspojave uključuju:

Često: proljev, nelagoda u želucu, mučnina, povraćanje Manje često: upala debelog crijeva

Rijetko: omaglica, glavobolja, malaksalost, osip, svrbež, koprivnjača (urtikarija) Učestalost nepoznata: bolovi u abdomenu, bolovi u gornjem dijelu abdomena, nelagoda u abdomenu, izoliran edem (oteklina) lica, usana ili kapka. Izuzetno, Quinckeov edem (brzo nastupajuća oteklina lica, usana, sluznice usne šupljine, jezika ili grkljana što može imati za posljedicu otežano disanje).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava prijave nuspojava:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) Odsjek za farmakovigilanciju

Roberta Frangeša Mihanovića 9 10 000 Zagreb
Republika Hrvatska
Fax: + 385 (0)1 4884 119 Website: www.halmed.hr e-mail: [email protected]

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati DETRALEX

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. Čuvati pri temperaturi do 30 C. DETRALEX se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti se odnosi na zadnji dan u tom mjesecu.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što DETRALEX sadrži

Jedna filmom obložena tableta sadrži 500 mg pročišćene mikronizirane smjese flavonoida koja se sastoji od 450 mg diosmina (90%) i 50 mg flavonoida izraženih kao hesperidin (10%).

Ostali sastojci su:

U jezgri tablete: želatina; magnezijev stereat; celuloza, mikrokristalična; natrijev škroboglikolat, vrste A; talk

U film ovojnici: glicerol; makrogol 6000; magnezijev stereat; hipromeloza; željezov oksid, crveni (E172); natrijev laurilsulfat; titanijev dioksid (E171); željezov oksid, žuti (E172)

Kako DETRALEX izgleda i sadržaj pakiranja

DETRALEX 500 mg filmom obložene tablete su žućkastoružičaste tablete ovalnog oblika. Jedno pakovanje sadrži 30 (2 15), 60 (4 15), 90 (6 15) ili 120 (8 15) filmom obloženih tableta u blisteru (PVC/Al), u kutiji.

Nositeljodobrenja za stavljanje lijeka u promet

Servier Pharma d.o.o.,
Tuškanova 37, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: 01/ 3016 222

Proizvođač lijeka:

Les Laboratoires Servier Industrie, 905 route de Saran,
45520 Gidy, Francuska

Način i mjesto izdavanja: na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocijenite članak

4.20 / 5   5

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: detralex i drugi lijekovi, detralex venohem, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Uputa o lijeku – DETRALEX 500 mg filmom obložene tablete

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.