Tagren (250mg) – Uputa o lijeku

Tagren  250 mg filmom obložene tablete

Ticlopidinum

Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputu o lijeku.

 • Čuvajte ovu uputu o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati. Ako imate dodatnih pitanja, upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
 • Ovaj lijek je propisan Vama osobno i ne smijete ga davati drugima jer im može štetiti čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Uputa o lijeku sadržava sljedeće podatke:

 1. Što je Tagren i za što se koristi?
 2. Prije nego počnete uzimati Tagren
 3. Kako uzimati Tagren?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Tagren?
 6. Dodatne informacije

1. Što je Tagren i za što se koristi 

Tiklopidin, djelatna tvar tableta Tagren, pripada skupini lijekova pod nazivom antitrombocitni lijekovi. Trombociti su vrlo male čestice, manje od crvenih i bijelih krvnih zrnaca, koje se meĎusobno sljepljuju kada se krv zgrušava. Sprečavanjem tog sljepljivanja antitrombocitni lijekovi smanjuju vjerojatnost stvaranja ugrušaka (procesa kojeg nazivamo trombozom).

Tagren se uzima da bi se spriječilo stvaranje ugrušaka (tromba) u promijenjenim krvnim žilama (arterijama), tj. odvijanje procesa aterotromboze koji može dovesti do aterotrombotskih dogaĎaja (kao što su moždani udar, srčani infarkt, začepljenje arterija u nogama i smrt).

Tagren Vam je propisan kako bi se spriječio nastanak krvnih ugrušaka i radi smanjenja rizika od ozbiljnih dogaĎaja jer:

 • imate promjene na krvnim žilama (suženje i neelastičnost) što se naziva i aterotrombozom,
 • imate kliničke znakove uznapredovale aterotromboze u koronarnim srčanim arterijama, vratnim i moždanim arterijama te perifernim arterijama nogu,
 • ste imali srčani infarkt ili moždani udar,
 • jer ste imali zahvat na začepljenim arterijama (žilne premosnice, stent).

2. Prije nego počnete uzimati Tagren 

Nemojte uzimati Tagren

 • ako ste preosjetljivi (alergični) na tiklopidin ili koji drugi sastojak Tagrena, ako imate ili ste imali bolest krvi i krvotvornih organa,
 • ako imate bolest koja može dovesti do krvarenja (npr. ulkus/čir na želucu), ako ste u akutnoj fazi moždanog udara s krvarenjem u mozak,
 • ako imate teško jetreno oštećenje.
 • Ako bolujete od kronične bolesti ili metaboličkog poremećaja, ili mislite da se neko od navedenih stanja odnosi na Vas ili ste na bilo koji način u nedoumici, zatražite savjet liječnika prije uzimanja Tagrena.

Budite oprezni s Tagrenom

 • ako postoji rizik od krvarenja odnosno medicinska stanja koja mogu dovesti do unutarnjeg krvarenja (poput ulkusa/čira na želucu):
 • krvni poremećaj sa sklonošću unutarnjem krvarenju (krvarenju u tkivima, organima i zglobovima),
 • nedavna ozbiljna ozljeda,
 • nedavni kirurški zahvat (uključujući stomatološke zahvate),
 • planirani kirurški zahvat (uključujući stomatološke zahvate) u iduća dva tjedna.
 • ako uzimate neki drugi lijek (pogledajte poglavlje “Uzimanje drugih lijekova”), ako imate bubrežnu ili jetrenu bolest,
 • ako se bavite bilo kojom aktivnošću kod koje je povećana vjerojatnost ozljeda i krvarenja (takoĎer unutarnjih) zbog ozljeda,
 • ako tijekom liječenja Tagrenom opazite iznenadno povišenje tjelesne temperature, slabost, bljedilo ili crveni kožni osip, tamno obojenu mokraću, žuticu, govorne poremećaje ili grčeve.

Ukoliko mislite da se neko od navedenih stanja odnosi na Vas, prestanite uzimati lijek i odmah se posavjetujte s liječnikom.

Tijekom prva tri do četiri mjeseca liječenja Tagrenom liječnik će Vas češće upućivati na vaĎenje krvi radi laboratorijskog praćenja krvne slike i jetrene funkcije. Radi pravodobnog otkrivanja mogućih neželjenih učinaka neophodno je redovito obavljanje planiranih pregleda, čak i kad se osjećate dobro.

Uzimanje drugih lijekova s Tagrenom

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji lijek, čak i ako ste ga nabavili bez recepta.

Prije početka liječenja Tagrenom obavijestite liječnika ako uzimate:

lijekove za snižavanje temperature, ili protiv bolova u zglobovima ili mišićima (uključujući acetilsalicilnu kiselinu, osim ako Vam je istodobno uzimanje Tagrena i acetilsalicilne kiseline propisao liječnik),

druge lijekove koji se koriste protiv zgrušavanja krvi, lijekove protiv ulkusa/čira na probavnim organima, lijekove protiv kroničnog bronhitisa i astme, lijekove za sprečavanje imunološkog odgovora, lijekove protiv padavice.

Istodobno uzimanje Tagrena i nabrojenih lijekova te nekih lijekova iz nabrojenih skupina može povećati rizik od pojave krvarenja ili pojačati neželjene učinke tih lijekova. O potrebi istodobnog liječenja Tagrenom i nabrojenim lijekovima, trajanju liječenja i dozama odlučit će liječnik.

Nemojte uzimati lijekove koje možete dobiti bez recepta bez savjetovanja s liječnikom. To se odnosi u prvom redu na lijekove protiv prehlade i za ublažavanje bolova.

Uzimanje hrane i pića s Tagrenom

Tagren se može uzeti uz obrok ili nakon njega.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili pretpostavljate da ste trudni, prije uzimanja Tagrena o tome obavijestite svog liječnika ili ljekarnika. Ako zatrudnite tijekom uzimanja Tagrena, odmah zatražite savjet liječnika.

Trudnice smiju uzimati Tagren samo ako je to neophodno potrebno.

O liječenju tijekom dojenja, odnosno o prekidu dojenja ili prekidu liječenja Tagrenom odlučit će liječnik.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nema podataka o utjecaju lijeka na sposobnost upravljanja motornim vozilima ili strojevima.

Ostala upozorenja

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije nego uzmete bilo koji lijek.

Djeca

Tagren se ne propisuje dojenčadi i djeci.

3. Kako uzimati Tagren

Uvijek uzimajte lijek prema uputama liječnika. Ako niste sigurni kako uzimati lijek, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Uobičajena doza Tagrena u svim indikacijama je 1 tableta (250 mg) dva puta na dan. Tablete uzimajte cijele s tekućinom, tijekom ili poslije obroka, jer je njegova iskoristivost veća, a probavnih je poremećaja manje.

Lijek morate uzimati redovito, uvijek u isto doba dana.

Trajanje lijeĉenja

Tagren morate uzimati dok god Vam ga liječnik propisuje.

Ako uzmete više Tagrena nego što ste trebali

Javite se liječniku ili najbližoj službi za hitnu medicinsku pomoć, jer je rizik od krvarenja povećan. Nakon predoziranja možete očekivati akutne probavne tegobe (bolove u trbuhu, povraćanje, proljev) i krvarenja, a u težim slučajevima takoĎer žuticu.

U bolesnika koji je uzeo veću količinu lijeka i nije u nesvijesti pokušajte izazvati povraćanje i odmah pozovite liječnika.

Ako ste zaboravili uzeti Tagren

Ne uzimajte dvostruku dozu kako bi nadoknadili dozu koju ste zaboravili.

Ako ste zaboravili uzeti tabletu, uzmite je što prije. Ako do predviĎenog vremena uzimanja sljedeće tablete nedostaje samo nekoliko sati, radije pričekajte i sljedeću tabletu lijeka uzmite u uobičajeno vrijeme, a propuštenu tabletu izostavite.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Tagrena obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, Tagren može uzrokovati nuspojave.

 • proljev (obično se javlja unutar prva tri mjeseca liječenja i spontano se povlači tijekom jednog do dva tjedna; ako je proljev intenzivan ili dugotrajan, zatražite savjet liječnika), povišena aktivnost jetrenih enzima.

Česte nuspojave:

 • smanjenje broja pojedinih krvnih stanica (neutropenija, agranulocitoza), različite gastrointestinalne poteškoće (povraćanje, bol u trbuhu, nadimanje, vjetrovi).

Manje česte nuspojave:

 • glavobolja, omaglica, spontano krvarenje (iz desni, nosa, krv u ispljuvku, povraćanje krvi, intenzivno i produženo menstrualno krvarenje ili krvarenje iz rodnice, mokraća crvene ili tamno smeĎe boje, crna boja stolice ili stolica pokrivena svježom krvi), smanjeni apetit, ulkus/čir želuca, osip kože, svrbež, mjehuri na koži.

Rijetke nuspojave:

 • unutarnje krvarenje (u mozgu, prsišu, zglobovima, perikardu/osrčju), male točkice i pjege na koži crvenkaste boje (purpura), upala jetre, žutica, slabost, trnci, upala živaca, bol u mišićima ili zglobovima, zvonjenje u ušima.

Vrlo rijetke nuspojave:

 • šok, zatajenje jetre, zatajenje bubrega, upala bubrega (akutni intersticijski nefritis, nefrotski sindrom), smanjenje ili povećanje broja pojedinih krvnih stanica (anemija, trombocitopenija, pancitopenija, trombocitoza, eozinofilija, leukemija), intenzivan imuni odgovor na jaku infekciju (sepsa), reakcije preosjetljivosti (angioedem, alergijski pneumonitis, serumska bolest), kronična autoimuna bolest, koja može zahvatiti različite organe, osobito kožu, zglobove, krvne stanice i bubrege (sustavni lupus), kožne bolesti (Stevens-Johnsonov sindrom, erythema multiforme, eksfolijativni dermatitis), upala krvnih žila, sniženi krvni tlak, bolest zglobova (artropatija), upala mišića, snižena razina natrija u krvnoj plazmi (hiponatremija).

Odmah obavijestite svog lijeĉnika:

 • ako tijekom liječenja Tagrenom primijetite nagli porast tjelesne temperature, slabost, bljedilo ili malene crvene točke na koži, tamno obojenu mokraću, žuticu, poteškoće s govorom ili konvulzije;
 • ako imate dublju posjekotinu s jačim krvarenjem ili ozbiljniju povredu (povećani rizik od unutarnjeg krvarenja) koja uzrokuje modrice, iznenadni otok zglobova, bolove u prsima ili trbuhu, jaku glavobolju, slabost i otežano disanje (zadihanost).

Ako u isto vrijeme imate više nuspojava koje su gore navedene, odmah prestanite s uzimanjem Tagrena i zatražite savjet liječnika ili se uputite u hitnu službu najbliže bolnice.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Tagren

Tagren morate ĉuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Lijek čuvajte pri temperaturi do 25  C u originalnom pakovanju, zaštićeno od vlage.

Tagren se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

6. Dodatne informacije 

Što Tagren sadrži?

Djelatna tvar je tiklopidinklorid. Jedna filmom obložena tableta sadrži 250 mg tiklopidinklorida, što odgovara 219,64 mg tiklopidina.

Pomoćne tvari su: celuloza, mikrokristalična; kukuruzni škrob, povidon; citratna kiselina, bezvodna; stearatna kiselina, magnezijev stearat u jezgri tablete, te hipromeloza, talk, titanijev dioksid (E171) i propilenglikol u film ovojnici.

Kako Tagren izgleda i sadržaj pakovanja?

Filmom obložene tablete Tagren su okrugle, blago izbočene i bijele boje.

Tagren je dostupan u blisterima po 10 tableta, a svaka kutija sadrži 30 filmom obloženih tableta.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

KRKA – FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10000 Zagreb, Hrvatska

Ime i adresa proizvoĊaĉa lijeka

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Slovenija

Naĉin i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocjenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: ren kao lijek, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Tagren (250mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.