Sumigra (50mg) – Uputa o lijeku

Sumigra 50 mg tablete

sumatriptan

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno proč
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Sumigra i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Sumigru
 3. Kako uzimati Sumigru
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Sumigru
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Sumigra i za što se koristi

Djelatna tvar Sumigre je sumatriptan koji pripada skupini lijekova pod nazivom triptani (agonisti 5-HT1 receptora). Sumigra se primjenjuje za liječenje migrenozne glavobolje.

Simptomi migrene mogu biti uzrokovani privremenim proširenjem krvnih žila u glavi. Pretpostavlja se da Sumigra smanjuje širenje tih krvnih žila, što pomaže ublažavanju glavobolje i drugih simptoma napada migrene, kao što su mučnina ili povraćanje i osjetljivost na svjetlo i zvuk.

Sumigra djeluje samo na već započeti napad migrene; ona neće djelovati preventivno, tj. neće spriječiti novi napad. Stoga se Sumigra ne smije koristiti za sprječavanje napada migrene.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Sumigru

Nemojte uzimati Sumigru

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na sumatriptan ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6)
 • ako imate ili ste imali poteškoće sa srcem, uključujući ishemijsku bolest srca (suženje arterija tj. krvnih žila koje odvode krv iz srca), srčani udar, anginu (bol u prsnom košu uzrokovana tjelesnom aktivnošću ili naporom), Prinzmetalovu angina (bol u prsnom košu koja se javlja u mirovanju) ili ste osjetili simptome povezane sa srcem kao što su nedostatak zraka ili pritisak u prsnom košu
 • ako imate poteškoće s cirkulacijom krvi u rukama i nogama koja uzrokuje bol nalik grčevima dok hodate (periferna vaskularna bolest)
 • ako ste imali moždani udar/moždani infarkt, poznat i kao „udar“ ili krvarenje u mozak (CVA/cerebrovaskularna kap)
 • ako ste imali prolazni poremećaj prokrvljenosti mozga koji je ostavio male ili nikakve posljedice (TIA/prolazni ishemijski napadaj)
 • ako imate teški poremećaj funkcije jetre
 • ako imate povišeni krvni tlak
 • ako uzimate lijekove koji sadrže ergotamin ili derivate ergotamina (lijekovi za liječenje migrene kao što je metisergid) ili bilo koji triptan/agonist 5-HT1 receptora. Oni se ne smiju uzimati u isto vrijeme sa Sumigrom (vidjeti i dio „Drugi lijekovi i Sumigra“)
 • ako sada uzimate ili je od prekida uzimanja inhibitora monoamino oksidaze (MAO inhibitori) prošlo manje od dva tjedna (npr. moklobemid za depresiju ili selegilin za Parkinsonovu bolest). Vidjeti i „Drugi lijekovi i Sumigra“ u nastavku.

Upozorenja i mjere opreza

 • Prije nego započnete s uzimanjem Sumigre, obavezno recite liječniku ako:
 • prekomjerno upotrebljavate duhan ili proizvode koji sadrže nikotin (flastere ili gume za žvakanje), osobito ako ste žena u postmenopauzi ili muškarac stariji od 40 godina (navedeno su čimbenici rizika za ishemijsku bolest srca/suženje arterija tj. krvnih žila koje odvode krv iz srca). Liječnik Vas mora pregledati prije liječenja. Međutim, tim pregledima se možda neće identificirati svi bolesnici koji imaju bolest srca; u vrlo rijetkim slučajevima bolesnici su razvili ozbiljna srčana stanja nakon primjene Sumigre iako prethodno nisu imali znakove srčane bolesti.
 • ako imate poremećaj funkcije jetre ili bubrega. Liječnik Vam može prilagoditi dozu. ako ste ikada imali napadaje/grčeve (konvulzije) ili ste skloni napadajima/grčevima (konvulzijama); sumatriptan ih može uzrokovati odnosno može povećati rizik za napadaje. ako ste alergični (preosjetljivi) na određene antibiotike (sulfonamide), mogli biste razviti
 • alergijsku reakciju nakon uzimanja Sumigre. Savjetuje se oprez.
 • ako uzimate selektivne inhibitore ponovne pohrane serotonina ili inhibitore ponovne pohrane serotonina/noradrenalina (lijekovi za liječenje depresije) jer postoji opasnost od razvitka ozbiljnih nuspojava (Vidjeti i „Drugi lijekovi i Sumigra“ u nastavku)

Sumigra se smije koristiti samo ako Vam je dijagnoza „migrene“ nedvojbeno potvrđena i ako su drugi uzroci isključeni. Određeni oblici migrene ne mogu se liječiti Sumigrom.

Nakon uzimanja Sumigre, mogli biste osjetiti bol i osjećaj pritiska u prsnom košu tijekom kraćeg vremena. To može biti prilično izraženo i može se širiti prema gore, u ždrijelo. U vrlo rijetkim slučajevima to može biti uzrokovano učincima na srce, odnosno može upućivati na ishemijsku bolest srca (suženje arterija tj. krvnih žila koje odvode krv iz srca). Zbog toga, ako se simptomi ne povuku, zatražite savjet liječnika.

Ako prečesto uzimate Sumigru, glavobolja Vam se može pogoršati. U tom slučaju, liječnik Vam može preporučiti prekid primjene Sumigre.

Drugi lijekovi i Sumigra

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Prilikom istodobnog uzimanja lijekova moguća je pojava interakcije (njihovog međusobnog djelovanja), što može utjecati na njihovo djelovanje i/ili na javljanje nuspojava. Sljedeće informacije se mogu odnositi i na lijekove koje ste uzimali u bilo koje vrijeme u prošlosti ili ih planirate uzeti u bližoj budućnosti.

 • lijekovi koji sadrže ergotamin (lijekovi za migrenu, uključujući metisergid) i triptani/agonisti 5-HT1 receptora. Oni se ne smiju uzimati u isto vrijeme sa Sumigrom (vidjeti „Nemojte uzimati Sumigru“). Nakon uzimanja lijekova koji sadrže ergotamin ili drugih triptana/agonista 5-HT1 receptora, savjetuje se da pričekate najmanje 24 sata prije uzimanja Sumigre. Nakon uzimanja Sumigre savjetuje se da pričekate najmanje 6 sati prije uzimanja lijekova koji sadrže ergotamin i najmanje 24 sata prije uzimanja drugog triptana/agonista 5-HT1 receptora.
 • MAO inhibitori (inhibitori monoamino oksidaze, npr. moklobemid za depresiju ili selegilin za Parkinsonovu bolest). Sumigra se ne smije uzimati u isto vrijeme s MAO inhibitorima ili unutar dva tjedna nakon prestanka uzimanja MAO inhibitora.
 • lijekovi za depresiju i druga mentalna stanja pod nazivom SSRI (selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina) i SNRI (inhibitori ponovne pohrane serotonina/noradrenalina). Mogu se javiti nuspojave, uključujući nemir, smetenost, znojenje, halucinacije, pojačane reflekse, grčeve mišića, drhtanje, ubrzane otkucaje srca i tresenje koji mogu upućivati na ozbiljno stanje koje se naziva serotoninergički sindrom. Ako su se kod Vas javili navedeni znakovi, odmah se obratite liječniku.
 • litij – za manično/depresivne (bipolarne) poremećaje. Mogući je rizik od serotoninergičkog sindroma.
 • biljni lijekovi koji sadrže gospinu travu (Hypericum perforatum/St John´s wort). Nuspojave mogu biti češće.

Molimo imajte u vidu da Vam gore navedeni lijekovi mogu biti poznati pod drugim imenima, koja su često zaštićena. U ovom dijelu je navedena samo djelatna tvar ili terapijska skupina lijeka, a ne zaštićeno ime. Uvijek pažljivo provjerite pakiranje i pročitajte uputu o lijeku za sve lijekove koje već koristite kako biste znali koja je djelatna tvar ili terapijska skupina tog lijeka.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Tijekom trudnoće, sumatriptan se smije uzimati samo nakon savjetovanja s liječnikom. Sumigra se može primjenjivati tijekom trudnoće samo ako je očekivana korist za majku veća od mogućeg rizika za plod, a druge mogućnosti liječenja nisu dostupne.

Dojenje

Sumatriptan prelazi u majčino mlijeko. Savjetuje se izbjegavanje dojenja unutar 12 sati nakon primjene Sumigre. Nemojte davati dojenčetu mlijeko dobiveno tijekom tog vremena.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Migrena sama po sebi, kao i primjena sumatriptana može uzrokovati omamljenost, omaglicu i slabost što može utjecati na Vašu brzinu reakcije. Pričekajte dok se ne uvjerite kako reagirate na Sumigru prije upravljanja vozilima i rukovanja strojevima.

Sumigra sadrži laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka

3. Kako uzimati Sumigru

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni

Doziranje:

Odrasli

Preporučena doza u slučaju napada migrene je 50 mg sumatriptana (1 tableta Sumigra 50 mg). Nekim bolesnicima je potrebna doza od 100 mg sumatriptana (2 tablete Sumigra 50 mg).

Djeca i adolescenti (mlađi od 18 godina)

Primjena Sumigre u djece i adolescenata se ne preporučuje.

Stariji (u dobi preko 65 godina)

Primjena Sumigre u ovoj dobnoj skupini se ne preporučuje.

Bolesnici s oštećenjem jetre

Liječnik može propisati niže doze: 25 – 50 mg sumatriptana (1/2 do 1 tablete Sumigra 50 mg).

Način primjene:

Tabletu uzmite cijelu s vodom, što je prije moguće nakon pojave napada migrene. Tablete Sumigra gorkog su okusa koji je prikriven aromom grejpa.

Ako smatrate da je učinak lijeka prejak ili preslab, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Trajanje liječenja

Ako se simptomi ne ublaže nakon prve doze, ne smijete uzeti drugu dozu za isti napad. U tom slučaju, napad se može liječiti paracetamolom, acetilsalicilnom kiselinom, ili nesteroidnim protuupalnim lijekovima, kao što je ibuprofen.

Kod sljedećeg napadaja može se ponovo uzeti Sumigra.

Ako se nakon prve doze simptomi ublaže, ali se zatim ponovo vrate, možete uzeti drugu dozu pod uvjetom da između dvije doze postoji razmak od najmanje 2 sata. Ne smijete uzeti više od 300 mg sumatriptana (6 tableta Sumigra 50 mg) u razmaku od 24 sata.

Ne smije se uzeti doza koja je veća od preporučene.

Ako uzmete više Sumigre nego što ste trebali

Ako ste uzeli previše tableta Sumigre, odmah zatražite savjet liječnika ili ljekarnika.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Pojedini simptomi prijavljeni kao nuspojave mogu biti prateći simptomi migrene.

Odmah prestanite uzimati Sumigru i obavijestite liječnika ako razvijete sljedeće nuspojave:

osip, koprivnjaču (osip sa svrbežom), piskanje (pri disanju), oticanje kapaka, lica ili usana, potpuni kolaps; navedeni znakovi alergije su primijećeni prilikom primjene Sumigre no s nepoznatom učestalošću

Ako česte nuspojave poput boli, osje ćaja težine, pritiska ili stezanja u prsnom košu ili drugim dijelovima tijela, te obamrlost, trnci, osjećaj topline ili hladno će traju ili postaju teže (posebno bol u prsnom košu), potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. U malog broja bolesnika ovi simptomi mogu biti uzrokovani srčanim udarom.

Nuspojave su navedene prema sljedećim kategorijama učestalosti:

Česte nuspojave (javljaju se kod 1 do 10 na 100 liječenih bolesnika):

 • omaglica
 • omamljenost
 • poremećaj osjeta, uključujući obamrlost ili trnce
 • prolazni porast krvnog tlaka, ubrzo nakon uzimanja lijeka parestezija i hipoestezija
 • otežano disanje (zaduha, tj. dispneja)
 • mučnina i povraćanje (može biti i posljedica same migrene)
 • osjećaj težine, osjećaj vrućine ili hladnoće, pritiska ili stezanja. Ti učinci mogu biti intenzivni, zahvaćati bilo koji dio tijela uključujući prsni koš i ždrijelo, ali obično brzo prolaze.
 • bol u mišićima bol
 • osjećaj slabosti ili umora (uglavnom blagog do umjerenog intenziteta i brzo prolaze).

Vrlo rijetke nuspojave (javljaju se kod manje od 1 na 10 000 liječenih bolesnika)

 • poremećaji testova funkcije jetre.

Nuspojave nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

 • alergijske reakcije svih stupnjeva težine koje se kreću od kožnih reakcija (kao što je urtikarija odnosno koprivnjača) do anafilaksije (alergijskog šoka)
 • napadaji/grčevi (konvulzije)
 • nevoljno drhtanje/treperenje (nistagmus) te tremor očiju
 • poremećaji vidnog polja (skotom odnosno područje smanjenja ili gubitka oštrine vida koje je okruženo poljem normalnog ili relativno dobro očuvanog vida)
 • poremećaji mišićnog tonusa (distonija)
 • poremećaj vida, npr. dvoslike, svjetlucanje, oslabljen vid i ponekad gubitak vida s trajnim oštećenjem. Poremećaji vida se mogu javiti i kao rezultat samog napada migrene.
 • usporeni rad srca, ubrzani rad srca, nepravilni otkucaji srca (srčane aritmije), palpitacije (osjećaj lupanja srca)
 • prolazni poremećaji cirkulacije krvi u srcu, spazmi (stezanje) krvnih žila srca, bol u prsnom košu, srčani udar
 • pad krvnog tlaka
 • smanjenje protoka krvi u rukama i nogama s posljedično blijedom i plavkastom bojom prstiju na rukama i nogama (Raynaudov fenomen)
 • spazam (stezanje) krvnih žila crijeva (ishemični kolitis), što može oštetiti crijeva. Mogli biste osjetiti bol u želucu ili imati krvavi proljev.
 • proljev
 • ukočenost vrata, bol u zglobovima
 • manji poremećaji testova funkcije jetre osjećaj tjeskobe
 • prekomjerno znojenje.

5. Kako čuvati Sumigru

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Sumigra sadrži

Djelatna tvar je sumatriptan.

Jedna tableta sadrži 50 mg sumatriptana u obliku sumatriptansukcinata.

Pomoćne tvari su: laktoza hidrat, mikrokristalična celuloza, umrežena karmelozanatrij, amonio-metakrilat kopolimer vrste A, natrijeva karboksimetilceluloza, magnezijev stearat, crveni željezov oksid (E172), žuti željezov oksid (E172), aroma grejpa.

Kako Sumigra izgleda i sadržaj pakiranja

Tableta

Ružičaste, melirane, ovalne tablete s urezom na obje strane.

2 (1×2) tablete od 50 mg u blisteru

6 (1×6) tableta od 50 mg u blisteru

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska

Proizvođač lijeka

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke Allee 1, 39179 Barleben, Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Saznajte više o migreni u sljedećim tekstovima:

Ocjenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: sumigra, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Sumigra (50mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.