Serdolect (4mg) – Uputa o lijeku

Serdolect 4 mg, 12 mg, 16 mg i 20 mg filmom obložene tablete sertindol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
 • Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

 1. Što je Serdolect i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Serdolect
 3. Kako uzimati Serdolect
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Serdolect
 6. Dodatne informacije

1. Što je Serdolect i za što se koristi 

Kako djeluje Serdolect

Serdolect pripada skupini lijekova koji se nazivaju antipsihotici i koji djeluju tako da ispravljaju neravnotežu u kemiji mozga. Dva kemijska „glasnika” koja se prirodno nalaze u mozgu zovu se dopamin i serotonin. Previše dopamina, a premalo serotonina može izazvati simptome mentalne bolesti. Glavni sastojak Serdolecta je sertindol koji ihibira djelovanje ovih dvaju „glasnika” i ispravlja neravnotežu istih.

Za što se Serdolect upotrebljava

Serdolect se upotrebljava za liječenje shizofrenije, ali može biti propisan i za druge probleme povezane s mentalnim zdravljem. Ako Vam je propisan Serdolect to ne znači nužno da imate dijagnozu shizofrenije. Obratite se svom liječniku ako imate bilo kakva pitanja o tome zašto Vam je propisan Serdolect.

2. Prije nego počnete uzimati Serdolect 

Nemojte uzimati Serdolect

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na sertindol ili bilo koji drugi sastojak Serdolecta (vidjeti dio 6).
 • ako imate poremećenu ravnotežu tekućine ili elektrolita (premalo kalija ili magnezija u Vašoj krvi), i ako Vas Vaš liječnik ne liječi kako bi se to stanje ispravilo.
 • ako imate tešku bolest krvnih žila ili srčanu bolest kao što je srčana insuficijencija, hipertrofija srca (zadebljanje srčanog mišića), nepravilni otkucaji srca (aritmija), ili neuobičajeno spori srčani otkucaji (manje od 50 otkucaja u minuti).
 • ako je urađen EKG (elektrokardiogram) i ako je u njemu uočeno produljenje QT-intervala (određena sastavnica EKG-a). Takvo stanje može biti nasljedno ili se može razviti spontano.
 • ako imate tešku bolest jetre.
 • ako uzimate lijekove koji mogu produljiti QT-interval ili koji mogu promijeniti količinu Serdolecta u Vašoj krvi. Primjeri takvih lijekova su:
 • pojedini lijekovi koji se koriste za liječenje nepravilnih srčanih otkucaja (npr. kinidin, amiodaron, sotalol, dofetilid).
 • antipsihotički lijekovi (npr. tioridazin).
 • makrolidni antibiotici (npr. eritromicin, klaritromicin).
 • kinolonski antibiotici (npr. moksifloksacin, gatifloksacin).
 • antihistaminski lijekovi koji se koriste za liječenje npr. peludne groznice ili ostalih alergija (npr. terfenadin, astemizol).
 • azolski antigljivični lijekovi (npr. ketokonazol ili itrakonazol).
 • pojedini lijekovi iz skupine lijekova koji se nazivaju „blokatori kalcijevih kanala”, a koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka ili boli u prsima (npr. diltiazem, verapamil).
 • neki drugi lijekovi npr. litij (koji se koristi za liječenje manično-depresivnog poremećaja), cisaprid (koji se koristi za liječenje određenih probavnih tegoba), cimetidin (koji se koristi za liječenje želučanog ulkusa) i lijekova poput indinavira (koji se koriste za liječenje AIDS-a).

Budite posebno oprezni sa Serdolectom:

 • Ako Vi ili netko drugi u Vašoj obitelji ima krvne ugruške u povijesti bolesti, budući da su ovakvi lijekovi bili povezani sa stvaranjem krvnih ugrušaka.

Prije nego počnete uzimati Serdolect recite svom liječniku

 • Ako ste imali napadaje (konvulzije) bilo nedavno bilo u prošlosti. U tom slučaju biti će potreban veći oprez prilikom liječenja s Serdolectom.

Tjelesno zdravlje i Serdolect

Prije i tijekom liječenja Serdolectom, Vaš liječnik će učiniti određene pretrage kako bi procijenio da li je liječenje Serdolectom sigurno za Vas. Pretrage mogu uključivati:

 • elektrokardiogram (EKG) srca. Vaš će liječnik učiniti ovaj test, kako bi se uvjerio da nemate produljen QT interval. Ovaj test obično treba biti ponovljen poslije otprilike 3 tjedna liječenja ili kada ste postigli dnevnu dozu Serdolecta od 16 mg. Još jedno ponavljanje EKG testa slijedi nakon 3 mjeseca. Tijekom terapije održavanja EKG test će se raditi svaka 3 mjeseca. EKG test će također biti učinjen ukoliko se doza Serdolecta treba povisiti ili ukoliko se mijenja doza drugih Vaših lijekova.
 • uzimanje uzorka krvi kako bi se provjerila količina kalija i magnezija u krvi. Ako je količina kalija ili magnezija preniska, Vaš bi liječnik trebao liječiti to stanje.
 • praćenje krvnog tlaka.

Uočen je povećan rizik moždanog udara kod bolesnika s demencijom koji uzimaju antipsihotike. Serdolect stoga, treba primjenjivati oprezno kod takvih bolesnika. Potreban je poseban oprez s uzimanjem Serdolecta ukoliko bolujete od šećerne bolesti.

Uzimanje drugih lijekova sa Serdolectom

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Neki lijekovi mogu utjecati na količinu Serdolecta u Vašoj krvi. Dakle, potreban je poseban oprez kada se Serdolect uzima istovremeno sa slijedećim lijekovima:

 • dopaminskim agonistima (koriste se za liječenje Parkinsonove bolesti) budući da neki antipsihotici smanjuju njihov učinak.
 • fluoksetinom i paroksetinom (koriste se za liječenje depresije) budući da ovi lijekovi mogu uzrokovati porast količine Serdolecta u Vašem tijelu iznad željene razine.
 • karbamazepinom, fenitoinom i fenobarbitonom (koriste se za liječenje epilepsije), kao i rifampicinom (antibiotik, najčešće se koristi za liječenje tuberkuloze) budući da oni mogu smanjiti učinak Serdolecta.

Ukoliko Vaš liječnik promijeni dozu bilo kojeg od Vaših lijekova, možda će također morati promijeniti i dozu Serdolecta, a isto tako i učiniti novi EKG test.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni, morate se uvijek posavjetovati s Vašim liječnikom ili ljekarnikom prije nego primijenite bilo koji lijek.

Nije proučavana sigurnost Serdolecta tijekom trudnoće, što znači da trudnice ne smiju uzimati Serdolect. Posavjetujte se s Vašim liječnikom ako zatrudnite ili planirate trudnoću tijekom primjene Serdolecta.

Kod novorođenčadi čije su majke uzimale Serdolect tijekom posljednjeg tromjesečja (zadnja tri mjeseca trudnoće) mogu se pojaviti sljedeći simptomi: drhtanje, ukočenost i/ili slabost mišića, pospanost, uznemirenost, problemi s disanjem i poteškoće s hranjenjem. Ako Vaše dijete razvije bilo koji od ovih simptoma obratite se Vašem liječniku.

Dok dojite, posavjetujte se s Vašim liječnikom ili ljekarnikom uvijek prije nego primijenite bilo kakav lijek. Sertindol se izlučuje u majčinu mlijeku. Ako se liječenje Serdolectom smatra nužnim, morate prekinuti dojenje.

Upravljanje vozilima i strojevima

Serdolect ne uzrokuje pospanost. Međutim, kao i sa svakim novim lijekom, morate biti oprezni dok vozite ili upravljate strojevima dok god ne utvrdite kako lijek djeluje na Vas.

Važna informacija o nekim sastojcima Serdolecta

Ovaj lijek sadrži laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

3. Kako uzimati Serdolect

Serdolect se uzima jednom dnevno kao pojedinačna dnevna doza. Serdolect se može uzimati sa ili bez hrane, ali ako ga uzimate uz obrok to će Vam pomoći da se sjetite da ga uzimate u isto vrijeme svakog dana. Progutajte tablete s gutljajem vode.

Doziranje

Uvijek uzimajte lijek samo onako kako Vam je Vaš liječnik propisao. Ukoliko niste sigurni provjerite kod Vašeg liječnika ili ljekarnika.

Uobičajena početna doza je 4 mg na dan. Doza će biti povećavana za 4 mg svakih 4 do 5 dana dok se ne postigne doza održavanja.

Uobičajena doza održavanja je 12 do 20 mg Serdolecta jednom dnevno. Doza koju je propisao Vaš liječnik ovisi o Vašem odgovoru na lijek. Vrlo rijetko, Vaš liječnik može odlučiti da Vam propiše maksimalnu dozu od 24 mg Serdolecta dnevno.

Stariji bolesnici

Najvjerojatnije će Vam Vaš liječnik povisivati dozu tijekom duljeg vremenskog perioda od uobičajenog. Isto tako je moguće da će Vam Vaš liječnik propisati dozu održavanja nižu od preporučene.

Djeca i adolescenti (mlađi od 18 godina)

Serdolect se obično ne daje djeci i adolescentima.

Posebno rizični bolesnici

Ukoliko imate blago ili umjereno smanjenu funkciju jetre, Vaš liječnik može zahtijevati pažljivije praćenje Vašeg stanja te će najvjerojatnije povisivati dozu Serdolecta tijekom duljeg vremenskog perioda od uobičajenog. Isto tako je moguće da će Vam Vaš liječnik propisati dozu održavanja nižu od preporučene.

Serdolect se može davati u uobičajenoj dozi bolesnicima s oštećenjem bubrega.

Koliko dugo trebam uzimati Serdolect?

Uzimajte tablete onoliko dugo koliko Vam to preporu ča Vaš liječnik. Nemojte prestati uzimati lijek čak i ako se počnete osjećati dobro, osim ako Vam to ne odredi Vaš liječnik. Osnovna bolest može biti prisutna dugo vremena i ako prerano prekinete liječenje, Vaši simptomi se mogu vratiti.

Nikada nemojte mijenjati dozu lijeka, a da se najprije ne posavjetujete s Vašim liječnikom.

Ako uzmete više Serdolecta nego što ste trebali

Simptomi predoziranja mogu uključivati:

 • pojačani umor
 • nejasan govor
 • ubrzan puls
 • sniženje krvnog tlaka.

Ukoliko mislite da ste Vi ili da je netko drugi uzeo previše Serdolect tableta, odmah se javite svom liječniku ili ljekarniku ili odmah otiđite u najbližu bolničku hitnu službu. Učinite to čak i ako nemate smetnji ili znakove otrovanja. Ponesite kutiju Serdolecta sa sobom ako idete liječniku ili u bolnicu.

Ako ste zaboravili uzeti Serdolect

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Ako ste zaboravili uzeti Vašu dnevnu dozu Serdolecta javite se Vašem liječniku. On će osigurati ponovno započinjanje liječenja na ispravan način.

Ako prestanete uzimati Serdolect

Vaš liječnik će odlučiti kada i kako prekinuti Vaše liječenje kako bi se izbjegli neugodni simptomi koji bi se mogli javiti ako se liječenje naglo prekine.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Serdolecta obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave 

Na početku liječenja Serdolectom možda ćete osjećati omaglicu kada se dižete iz kreveta ili kada ustajete. Ovaj osjećaj će najvjerojatnije nestati kada Serdolect uzimate već neko vrijeme. Vaš liječnik će smanjiti rizik od omaglice tako da će po četi terapiju tabletama u niskoj nozi i postepeno će povećavati dozu tijekom nekoliko tjedana.

Kao i svi drugi lijekovi, Serdolect može izazvati nuspojave, što nikako ne znači da će ih razviti svi koji uzimaju ovaj lijek. Na početku liječenja možete imati određene nuspojave, međutim te nuspojave se obično povlače tijekom daljnjeg uzimanja Serdolecta.

Ukoliko teško podnosite nuspojave ili one traju duže od jednog do dva tjedna, trebate se javiti Vašem liječniku. Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Nuspojave, koje su zabilježene tijekom liječenja Serdolectom navedene su u daljnjem tekstu:

Vrlo česte (u više od 1 na 10 bolesnika):

 • rinitis (začepljenost nosa)

Česte (u manje od 1 na 10 bolesnika):

 • omaglica ili omaglica koja se može pojaviti nakon ustajanja
 • suhoća usta
 • povećanje tjelesne težine
 • kratkoća daha
 • oticanje ruku ili stopala
 • poseban osjećaj u koži poput bockanja ili iglica
 • smanjen volumen ejakulata
 • produljen QT-interval (promjena u EKG-u)
 • više eritrocita i leukocita u urinu.

Manje česte (u manje od 1 na 100 bolesnika)

 • visok šećer u krvi
 • nesvjestica, napadaji ili konvulzije – javite se svom liječniku. Vaš liječnik će Vas vjerojatno pozornije nadzirati tijekom liječenja i može Vas poslati na EKG testiranje.
 • neuobičajeni pokreti tijela ili usana i jezika (ovo može ukazivati na stanje koje se zove tardivna diskinezija) – odmah se javite svom liječniku. Doza Serdolecta može biti smanjena ili se može prekinuti liječenje.
 • poseban oblik neregularnih srčanih otkucaja koji se naziva Torsades de Pointes

Rijetke (u manje od 1 na 1000 bolesnika)

 • visoka temperatura, neuobičajena ukočenost mišića i poremećaj Vaše svijesti, znojenje i brzi otkucaji srca (maligni neuroleptički sindrom) – odmah se javite svom liječniku. Vjerojatno će se liječenje Serdolectom prekinuti.

Nepoznate učestalosti:

 • Krvni ugrušci u venama, posebice u nogama (simptomi uključuju oticanje, bol i crvenilo noge) mogu putovati kroz krvne žile prema plućima uzrokujući bol u prsima i otežano disanje. Ako primijetite bilo koji od ovih simptoma, odmah zatražite savjet liječnika.

Ako povraćate ili dobijete proljev, ili ukoliko se liječite lijekovima koji se nazivaju diuretici (lijekovi koji pojačavaju mokrenje) i obično se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka ili edema (kada Vaše tijelo zadržava previše vode) morate se javiti svom liječniku koji može odrediti količinu kalija u Vašoj krvi.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Serdolect 

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Serdolect se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetlosti.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere će pomoći u zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije

Što Serdolect sadrži:

Djelatna tvar je sertindol.

Svaka Serdolect filmom obložena tableta sadrži 4 mg, 12 mg, 16 mg ili 20 mg sertindola.

Pomoćne tvari su:

Jezgra tablete: kukuruzni škrob, laktoza hidrat, hidroksipropilceluloza, mikrokristalična celuloza, umrežena karmelozanatrij, magnezijev stearat.

Ovojnica tablete: hipromeloza, makrogol 400, titanijev dioksid (E171) i: 4 mg: željezov oksid, žuti (E172)

12 mg: željezov oksid, žuti (E172), željezov oksid, crveni (E172) 16 mg: željezov oksid, crveni (E172)

20 mg: željezov oksid, žuti (E172), željezov oksid, crveni (E172), željezov oksid, crni (E172).

Kako Serdolect izgleda i sadržaj pakovanja

Serdolect se nalazi u obliku filmom obloženih tableta od 4 mg, 12 mg, 16 mg i 20 mg.

Opis

4 mg tablete su ovalne, žute, bikonveksne filmom obložene tablete označene sa „S4” na jednoj strani 12 mg tablete su ovalne, bež, bikonveksne filmom obložene tablete označene sa „S12” na jednoj strani 16 mg tablete su ovalne, svijetlo ružičaste, bikonveksne filmom obložene tablete označene sa „S16” na jednoj strani

20 mg tablete su ovalne, ružičaste, bikonveksne filmom obložene tablete označene sa „S20” na jednoj strani.

Dostupna pakovanja:

4 mg:  30 tableta u blister pakovanju.

12 mg: 28 tableta u blister pakovanju.

16 mg: 28 tableta u blister pakovanju.

20 mg: 28 tableta u blister pakovanju.

Način i mjesto izdavanja lijeka:

Na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocjenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Serdolect (4mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.