Requip Modutab (2mg) – Uputa o lijeku

Requip Modutab 2 mg tablete s produljenim oslobađanjem, Requip Modutab 4 mg tablete s produljenim oslobađanjem Requip Modutab 8 mg tablete s produljenim oslobađanjem ropinirol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

 1. Što je REQUIP MODUTAB i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati REQUIP MODUTAB
 3. Kako uzimati REQUIP MODUTAB
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati REQUIP MODUTAB
 6. Dodatne informacije

1. Što je REQUIP MODUTAB i za što se koristi

Requip Modutab tablete s produljenim oslobađanjem sadrže djelatnu tvar ropinirol, lijek koji spada u skupinu lijekova koji se nazivaju agonisti dopamina. Agonisti dopamina utječu na mozak na sličan način kao i prirodna tvar zvana dopamin.

Requip Modutab tablete s produljenim oslobađanjem namijenjene su liječenju Parkinsonove bolesti.

Oboljeli od Parkinsonove bolesti imaju niske razine dopamina u pojedinim dijelovima mozga. Zbog djelovanja sličnog prirodnom dopaminu, ropinirol pomaže u smanjivanju simptoma Parkinsonove bolesti.

2. Prije nego počnete uzimati REQUIP MODUTAB

Nemojte uzimati Requip Modutab:

 • ako znate da ste alergični (preosjetljivi) na ropinirol ili neki drugi sastojak lijeka Requip Modutab (vidjeti dijelove 4. i 6.)
 • ako bolujete od ozbiljne bolesti bubrega
 • ako bolujete od bolesti jetre

Recite svom liječniku ako mislite da se nešto od navedenog odnosi na Vas.

Budite posebno oprezni s lijekom Requip Modutab

Obratite se svom liječniku prije nego uzmete Requip Modutab:

 • ako ste trudni ili mislite da biste mogli biti trudni
 • ako dojite
 • ako ste mlađi od 18 godina
 • ako imate ozbiljne probleme sa srcem
 • ako bolujete od neke ozbiljne psihičke bolesti
 • ako ste osjetili nekakve neuobičajene porive i/ili ponašanje (kao što je pretjerano kockanje ili pretjerano izraženo seksualno ponašanje).
 • ako ne podnosite neke vrste šećera (npr. laktozu).

Recite svom liječniku ako Vi ili Vaša obitelj/skrbnik primijetite pojavu bilo kakvih poriva ili želja za ponašanjima koja nisu uobičajena za Vas te ukoliko se ne možete oduprijeti impulsima, nagonu ili iskušenju poduzimanja pojedinih aktivnosti kojima možete ozlijediti sebe ili druge. To se naziva poremećajima kontrole impulsa i mogu uključivati ponašanja kao što su ovisničko kockanje, prekomjerno jedenje ili trošenje, neuobičajeno visok seksualni nagon ili porast seksualnih misli ili osjećaja. Liječnik će možda trebati prilagoditi dozu ili prekinuti uzimanje lijeka.

 • Recite liječniku ako mislite da se nešto od navedenog odnosi na Vas. Vaš liječnik može odlučiti da Requip Modutab nije primjeren lijek za Vas ili da trebate doći na dodatne kontrole tijekom liječenja.

Tijekom uzimanja lijeka Requip Modutab

Obavijestite liječnika ako Vi ili Vaša obitelj primijetite kako razvijate bilo kakve neuobičajene oblike ponašanja (poput neuobičajenog poriva za kockanjem ili pojačanog seksualnog poriva i/ili ponašanja) tijekom uzimanja lijeka Requip Modutab. Liječnik će možda željeti prilagoditi dozu ili prekinuti uzimanje lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Od Requip Modutab tableta možete se osjećati omamljeno. Neke osobe mogu osjetiti izrazitu pospanost, a ponekad neki ljudi mogu iznenada zaspati bez prethodnih upozoravajućih znakova.

Nemojte voziti i upravljati strojevima te se dovesti u bilo koju situaciju gdje bi Vaša pospanost ili usnivanje dovelo Vas (ili ostale) u rizik od ozbiljne ozljede ili smrti. Nemojte sudjelovati ni u jednoj od navedenih aktivnosti sve dok osjećate navedene simptome.

Porazgovarajte sa svojim liječnikom, ako Vam navedeno predstavlja problem.

Pušenje i Requip Modutab

Obavijestite svog liječnika ako počnete ili prestanete pušiti dok uzimate Requip Modutab. Liječnik će možda trebati prilagoditi dozu lijeka.

Uzimanje drugih lijekova

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali druge lijekove, uključujući i biljne lijekove te one koje ste nabavili bez recepta.

Nemojte zaboraviti obavijestiti liječnika ili ljekarnika ako počnete s uzimanjem novog lijeka tijekom liječenja lijekom Requip Modutab.

Neki lijekovi mogu utjecati na način djelovanja lijeka Requip Modutab ili povećati rizik od nuspojava. Također, Requip Modutab može utjecati na način djelovanja drugih lijekova.

To uključuje:

 • antidepresiv fluvoksamin
 • lijekove za liječenje ostalih psihičkih problema, primjerice sulpirid
 • HNL (hormonsko nadomjesno liječenje)
 • metoklopramid, koji se koristi u liječenju mučnine i žgaravice
 • antibiotike ciprofloksacin ili enoksacin
 • bilo koji drugi lijek za liječenje Parkinsonove bolesti.

Obavijestite liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji od gore navedenih

Uzimanje hrane i pića s lijekom Requip Modutab

Requip Modutab možete uzeti uz obrok ili bez obroka, kako Vam odgovara.

Trudnoća i dojenje

Uzimanje lijeka Requip Modutab se ne preporučuje u trudnoći, osim ako Vaš liječnik smatra da je dobrobit za Vas veća od rizika za Vaše nerođeno dijete.

Ne preporučuje se uzimanje lijeka Requip Modutab ako dojite jer može utjecati na stvaranje mlijeka.

Odmah obavijestite liječnika ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću. Liječnik će Vas također savjetovati ako dojite ili planirate dojiti. Liječnik može preporučiti da prestanete uzimati Requip Modutab.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Requip Modutab

Requip Modutab tablete s produljenim oslobađanjem sadrže šećer laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obavijestite liječnika prije uzimanja Requip Modutaba.

Requip Modutab tablete s produljenim oslobađanjem od 4 mg sadrže bojilo sunset yellow FCF (E110) koje može uzrokovati alergijsku reakciju.

3. Kako uzimati REQUIP MODUTAB

Uvijek uzimajte Requip Modutab točno onako kako Vam je preporučio liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Nemojte davati Requip Modutab djeci. Requip Modutab se u normalnim okolnostima ne propisuje osobama mlađim od 18 godina.

Liječnik Vam može propisati Requip Modutab kao jedini lijek za liječenje simptoma Parkinsonove bolesti ili preporučiti da ga uzimate s drugim lijekom, L-dopom (također zvanim: levodopa). Ako uzimate L-dopu, na početku terapije lijekom Requip Modutab možete doživjeti pokrete koje ne možete kontrolirati (diskinezija). Obavijestite Vašeg liječnika ako se to dogodi jer će liječnik možda morati prilagoditi dozu lijekova koje uzimate.

Koliko tableta lijeka Requip Modutab trebate uzeti

Može proći neko vrijeme prije nego se utvrdi najbolja doza lijeka Requip Modutab za Vas.

Uobičajena početna doza Requip Modutab tableta s produljenim oslobađanjem je 2 mg jednom dnevno tijekom prvog tjedna. Liječnik može povisiti dozu na 4 mg Requip Modutab tableta s produljenim oslobađanjem jednom dnevno od drugog tjedna liječenja. Ako ste jako stari, liječnik može sporije povisivati dozu. Nakon toga liječnik može prilagođ avati Vašu dozu sve dok se ne dostigne doza koja Vam najbolje odgovara. Neke osobe uzimaju i do 24 mg Requip Modutab tableta s produljenim oslobađanjem na dan.

Ako na početku liječenja iskusite nuspojave koje teško podnosite, obavijestite svog liječnika. Liječnik Vam može preporu čiti da prijeđ ete na nižu dozu ropinirol filmom obloženih tableta s trenutnim oslobađanjem koje ćete uzimati tri puta dnevno.

Nemojte uzimati više Requip Modutab tableta nego Vam je liječnik propisao.

Može proći nekoliko tjedana prije nego Requip Modutab tablete počnu djelovati.

Uzimanje Requip Modutab tableta

Uzmite Requip Modutab jednom dnevno, svaki dan u isto vrijeme.

Requip Modutab tabletu (tablete) s produljenim oslobađanjem progutajte cijele, s čašom vode.

Nikako nemojte lomiti, žvakati niti drobiti tablete s produljenim oslobađanjem – ako to učinite, postoji opasnost od predoziranja jer će se lijek prebrzo otpustiti u tijelo.

Ako prelazite sa ropinirol filmom obloženih tableta s trenutnim oslobađanjem

Liječnik će utvrditi Vašu dozu Requip Modutab tableta s produljenim oslobađanjem prema dozi ropinirol tableta s trenutnim oslobađanjem koje uzimate.

Dan prije prelaska uzmite ropinirol filmom obložene tablete s trenutnim oslobađanjem kao i obično. Nakon toga, iduće jutro uzmite Requip Modutab tablete s produljenim oslobađanjem i nemojte više uzimati ropinirol filmom obložene tablete s trenutnim oslobađanjem.

Ako uzmete više Requip Modutab tableta nego što ste trebali

Odmah obavijestite liječnika ili ljekarnika. Ako je moguće, pokažite im pakiranje lijeka.

Osoba koja se predozirala lijekom Requip Modutab može imati neke od sljedećih simptoma: mučninu, povraćanje, omaglicu (osjećaj da se sve oko Vas okreće), omamljenost, psihički ili fizički zamor, nesvjesticu, halucinacije (vidjeti i čuti ono što ne postoji).

Ako ste zaboravili uzeti Requip Modutab

Nemojte uzeti dodatnu tabletu s produljenim oslobađanjem ili dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako niste uzeli Requip Modutab jedan ili više dana, savjetujte se sa svojim liječnikom kako ponovno početi s uzimanjem.

Ako prestanete uzimati Requip Modutab

Nemojte prestati uzimati Requip Modutab prije nego što razgovarate sa svojim liječnikom.

Uzimajte Requip Modutab onoliko dugo koliko Vam je liječnik preporučio. Nemojte prekinuti uzimanje osim ako Vam to liječnik ne preporuči.

Ako naglo prestanete uzimati Requip Modutab, simptomi Parkinsonove bolesti mogu se ubrzo jako pogoršati.

Ako trebate prestati uzimati Requip Modutab, liječnik će Vam postupno smanjiti dozu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Requip Modutaba, obratite se svom liječniku ili ljekarniku

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, Requip Modutab može izazvati nuspojave iako se neće javiti u svakoga.

Vjerojatnije je da će nuspojave lijeka Requip Modutab nastupiti kada ga tek počnete uzimati ili neposredno nakon povišenja doze. Obično su blage i mogu Vam stvarati sve manje problema nakon što već neko vrijeme uzimate lijek. Ako Vas nuspojave zabrinjavaju, savjetujte se sa svojim liječnikom.

Vrlo česte nuspojave

Mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba koje uzimaju Requip Modutab:

Česte nuspojave

Mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba koje uzimaju Requip Modutab:

 • halucinacije (vide se stvari koje se tamo uistinu ne nalaze)
 • povraćanje
 • omaglica (osjećaj vrtnje)
 • žgaravica
 • bolovi u trbuhu
 • zatvor
 • oticanje nogu, stopala ili šaka.

Manje česte nuspojave

Mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba koje uzimaju Requip Modutab:

 • omaglica ili nesvjestica, osobito pri iznenadnom ustajanju (što je uzrokovano padom krvnog tlaka)
 • osjećaj jake pospanosti tijekom dana (ekstremna somnolencija)
 • iznenadan nastup sna bez prethodnih znakova pospanosti (epizode iznenadnog nastupa sna)
 • psihički problemi poput delirija (ozbiljne smetenosti), deluzija (nerazumnih ideja) ili paranoje (nerazumne sumnjičavosti).

Možete primijetiti sljedeće nuspojave:

 • nemogućnost odolijevanja impulsima, nagonima ili iskušenju izvršenja aktivnosti koje mogu biti štetne za Vas ili druge, što može uključivati:
 • Snažan impuls za pretjeranim kockanjem bez obzira na ozbiljne posljedice, osobne i obiteljske.
 • Promijenjen ili povećan seksualni interes i ponašanja od značajni za Vas ili druge, na primjer povećani seksualni nagon.
 • Nekontrolirano pretjerano kupovanje ili trošenje.
 • Prekomjerno jedenje (jedenje velikih količina hrane u kratkom vremenskom razdoblju) ili kompulzivno jedenje (jedenje više hrane nego što je potrebno za zadovoljenje glad).

Obavijestite svog liječnika ako doživite bilo koje od navedenih ponašanja; liječnik će s Vama dogovoriti načine kontroliranja ili ublažavanja simptoma.

U nekih bolesnika mogu se javiti sljedeće nuspojave

 • alergijske reakcije kao što su crvene otekline na koži koje svrbe (koprivnjača), oticanje lica, usana, usta, jezika ili grla koje mogu dovesti do poteškoća u gutanju ili disanju, osip ili intenzivan svrbež (vidjeti dio 2).
 • promjene jetrene funkcije koje su vidljive iz rezultata krvnih testova.

Ako Requip Modutab uzimate s L-dopom

U osoba koje uzimaju Requip Modutab s L-dopom mogu se s vremenom javiti druge nuspojave:

 • pokreti koje ne možete kontrolirati (diskinezija) vrlo su česta nuspojava. Ako uzimate L-dopu, možete doživjeti simptome nekontroliranih pokreta (diskinezija) kada po prvi put počnete uzimati Requip Modutab. Recite Vašem liječniku ako se to dogodi jer će možda biti potrebno prilagoditi dozu lijekova koje uzimate.
 • osjećaj smetenosti česta je nuspojava

Ako imate nuspojave

 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati REQUIP MODUTAB

Lijek morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Requip Modutab se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštitite od svjetlosti.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije

Što Requip Modutab sadrži

Djelatna tvar u lijeku Requip Modutab je ropinirol.

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadržava 2 mg, 4 mg ili 8 mg ropinirola (u obliku ropinirolklorida).

Pomoćne tvari su:

Jezgre tableta: hipromeloza, hidrogenirano ricinusovo ulje, karmelozanatrij, povidon (K29-32), maltodekstrin, magnezijev stearat, laktoza hidrat, koloidni bezvodni silicijev dioksid, manitol (E421), žuti željezov oksid (E172), gliceroldibehenat.

Film ovojnice:

Requip Modutab 2 mg tablete s produljenim oslobađanjem: OPADRY pink OY-S-24900 (hipromeloza, žuti željezov oksid (E172), titanijev dioksid (E171), makrogol 400, crveni željezov oksid (E172))

Requip Modutab 4 mg tablete s produljenim oslobađanjem: OPADRY light brown OY-27207 (hipromeloza, titanijev dioksid (E171), makrogol 400, boja sunset yellow FCF aluminium lake (E110), boja indigo carmine aluminium lake (E132))

Requip Modutab 8 mg tablete s produljenim oslobađanjem: OPADRY red 03B25227 (hipromeloza, žuti željezov oksid (E172), titanijev dioksid (E171), crni željezov oksid (E172), makrogol 400, crveni željezov oksid (172))

Kako Requip Modutab tablete s produljenim oslobađanjem izgledaju i sadržaj pakovanja

Farmaceutski oblik i veličina pakovanja

Requip Modutab (sve jačine) su tablete s produljenim oslobađanjem, oblika kapsule, s oznakom “GS” na jednoj strani.

Requip Modutab 2 mg tablete s produljenim oslobađanjem: ružičaste tablete s produljenim oslobađanjem s oznakom “3V2” na suprotnoj strani.

Requip Modutab 4 mg tablete s produljenim oslobađanjem: svijetlo smeđe tablete s produljenim oslobađanjem s oznakom “WXG” na suprotnoj strani.

Requip Modutab 8 mg tablete s produljenim oslobađanjem: crvene tablete s produljenim oslobađanjem s oznakom “5CC” na suprotnoj strani.

Sve jačine: blister pakovanja s 28 ili 84 tablete s produljenim oslobađanjem. Na tržištu se ne moraju nalazit sve veličine pakovanja.

Način i mjesto izdavanja lijeka:

Na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocjenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: requip, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Requip Modutab (2mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.