Rapamune (1mg) – Uputa o lijeku

Rapamune 1 mg obložene tablete

Sirolimus

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno proč
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Rapamune i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Rapamune
 3. Kako uzimati Rapamune
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Rapamune
 6. Dodatne informacije

1.  Što je Rapamune i za što se koristi 

Rapamune sadržava djelatnu tvar sirolimus, koji pripada skupini lijekova koji se nazivaju imunosupresivi. Pomaže u kontroli imunološkog sustava Vašeg tijela nakon što ste primili presađeni bubreg.

Upotrebljava se radi sprečavanja tijela da odbaci presađeni bubreg i normalno se upotrebljava zajedno s lijekovima koji se zovu kortikosteroidi, te u početku (prvih 2 do 3 mjeseca) sa ciklosporinom.

2.Prije nego počenete uzimati Rapamune 

Nemojte uzimati Rapamune ako ste alergični (preosjetljivi) na djelatnu tvar ili bilo koji drugi sastojak lijeka Rapamune (naveden u dijelu 6.).

Budite posebno oprezni s Rapamuneom:

 • ako imate problema s jetrom, ili ako ste imali bolest koja je mogla oštetiti jetru, molimo Vas izvijestite o tome Vašeg liječnika, budući da to može utjecati na dozu Rapamunea koju ćete primiti i može zahtijevati dodatne krvne pretrage.
 • Rapamune, kao i drugi imunosupresivni lijekovi može umanjiti sposobnost tijela za borbu protiv infekcije i mogu povećati rizik nastanka raka limfnog tkiva i kože.
 • ako imate indeks tjelesne mase (BMI) veći od 30 kg/m2, možete imati povećan rizik od nepravilnog zarastanja rana.
 • ako se smatra da imate visok rizik od odbacivanja, kao npr. ako ste zbog odbacivanja izgubili prethodni presadak.

Liječnik će Vas uputiti na pretrage za nadzor razine Rapamunea u krvi. Liječnik će Vas također tijekom liječenja s Rapamuneom uputiti na pretrage za nadzor funkcije bubrega, razinu masnoća u krvi (kolesterol i/ili trigliceride) te, po potrebi, funkcije jetre.

Uporaba u djece

Ograničeno je iskustvo u korištenju Rapamunea u djece i adolescanata u dobi ispod 18 godina. Korištenje Rapamunea se ne preporuča u ovoj populaciji.

Uzimanje drugih lijekova:

Molimo Vas, ako uzimate ili ste nedavno uzimali druge lijekove, uključujući i one koje ste dobili bez recepta, izvijestite o tome Vašeg liječnika ili ljekarnika. Neki lijekovi mogu interferirati s djelovanjem Rapamunea. Posebno biste trebali izvijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:

 • bilo koji drugi imunosupresivni lijek
 • antibiotike ili lijekove protiv gljivica, koji se koriste za liječenje infekcija, npr. klaritromicin, eritromicin, telitromicin, troleandomicin, rifabutin, klotrimazol, flukonazol, itrakonazol. Ne preporuča se primjena Rapamunea s rifampicinom. Ketokonazololm ili vorikonazolom.
 • lijekove protiv povišenog tlaka ili lijekove za srce, uključujući nikardipin, verapamil i diltiazem. lijekove protiv epilepsije, uključujući karbamazepin, fenobarbital, fenitoin.
 • lijekove koji se upotrebljavaju u liječenju ulkusa ili drugih gastrointestinalnih poremećaja, poput cisaprida, cimetidina, metoklopramida.
 • bromokriptin (upotrebljava se u liječenju Parkinsonove bolesti i raznih hormonskih poremećaja), danazol (upotrebljava se u liječenju ginekoloških poremećaja), ili inhibitore proteaze (upotrebljavaju se u liječenju HIV-a).
 • Gospinu travu (Hypericum perforatum).

Treba izbjegavati upotrebu živih cjepiva s Rapamuneom. Prije cijepljenja, obavijestite svog liječnika ili ljekarnika da primate Rapamune.

Upotreba Rapamunea može dovesti do povišenja koncentracije kolesterola i triglicerida (masnoće u krvi) u krvi, što može zahtijevati liječenje. Lijekovi poznati kao “statini” i “fibrati” koji se upotrebljavaju u liječenju povišenog kolesterola i triglicerida, povezani su s povećanim rizikom od ubrzanog raspada mišića (rabdomioliza). Molimo Vas da, ako uzimate lijekove za snižavanje masnoća, o tome izvijestite Vašeg liječnika.

Istovremena primjena Rapamunea s inhibitorima angiotenzin-konvertirajućeg enzima (ACE) (vrsta lijeka koja se koristi za snižavanje krvnog tlaka) može dovesti do alergijske reakcije. Obavijestite svog liječnika ako koristite te lijekove.

Uzimanje hrane i pića Rapamuneom

Rapamune treba uzimati uvijek na isti način, bilo s hranom ili bez hrane. Ako više volite uzimati Rapamune s hranom, uvijek ga uzimajte s hranom. Ako više volite uzimati Rapamune na tašte , uvijek ga uzimajte na tašte. Hrana može utjecati na količinu lijeka koja ulazi u Vaš krvotok, a uzimanje lijeka uvijek na isti način omogućava stabilnije razine Rapamunea u krvi.

Rapamune se ne smije uzimati sa sokom od grejpa.

Trudnoća i dojenje

Rapamune se ne smije uzimati tijekom trudnoće, osim ako je to prijeko potrebno. Tijekom liječenja Rapamuneom, kao i 12 tjedana nakon završetka liječenja, trebate upotrebljavati u činkovitu metodu kontracepcije. Ako niste sigurni, ili mislite da ste možda zatrudnjeli, razgovarajte s Vašim liječnikom.

Nije poznato da li Rapamune prolazi u majčino mlijeko. Pacijentice koje uzimaju Rapamune trebaju prekinuti dojenje.

Smanjeni broj spermija povezan je s upotrebom Rapamunea i obično se rješava s prekidom terapije.

Prije uzimanja bilo kojeg lijeka, upitajte za savjet svog liječnika ili ljekarnika.

Upravljanje vozilima i strojevima

Iako se ne očekuje da bi liječenje Rapamuneom moglo utjecati na Vašu sposobnost za vožnju, ako imate pitanja, molimo Vas da se obratite Vašem liječniku.

Važne informacije o nekim sastojcima Rapamunea

Rapamune sadrži 86,4 mg laktoze i do 215,8 mg saharoze. Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest tzv. nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujete se sa svojim liječnikom.

3. Kako uzimati Rapamune 

Uvijek uzmite lijek Rapamune točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Vaš će liječnik odlučiti točno koju dozu Rapamunea trebate uzimati i koliko često. Točno slijedite uputu Vašeg liječnika i nikada nemojte sami mijenjati dozu.

Liječnik će obično u odrasle osobe propisati početnu dozu od 6 mg što je moguće prije nakon operacije presađ ivanja bubrega. Nakon toga ćete trebati uzimati 2 mg Rapamunea svaki dan, sve dok liječnik ne odredi drugačije. Dozu će biti potrebno prilagoditi ovisno o razini Rapamunea u Vašoj krvi. Vaš će liječnik također morati odrediti krvnu pretragu za određivanje koncentracije Rapamunea.

U slučaju da istovremeno uzimate ciklosporin, ova dva lijeka morate uzeti s razmakom od otprilike 4 sata.

Preporuča se da se Rapamune prvo koristi u kombinaciji sa ciklosporinom i kortikosteroidima. Nakon 3 mjeseca, Vaš liječnik može obustaviti ili Rapamune ili ciklosporin, jer se ne preporuča uzimanje ovih lijekova zajedno nakon tog razdoblja.

Rapamune je namijenjen isključivo za primjenu kroz usta. Tablete nemojte drobiti, žvakati ili lomiti. Obavijestite svog liječnika ako imate poteškoća kod uzimanja lijeka.

Ne smiju se uzimati višestruke doze od 0,5 mg kao nadomjestak za tablete od 1 mg ili 2 mg, obzirom da različite jakosti nisu međusobno zamjenjive.

Rapamune se treba uzimati dosljedno sa ili bez hrane.

Ako uzmete više Rapamunea nego što ste trebali

Ako ste uzeli više lijeka nego što Vam je propisano, što je prije moguće javite se liječniku ili u najbližu bolničku hitnu službu. Uzmite uvijek označeni blister sa sobom, čak i ako je prazan.

Ako ste zaboravili uzeti Rapamune

Ako zaboravite uzeti, uzmite ga odmah nakon što ste se sjetili, ali ne unutar 4 sata od slijedeće doze ciklosporina. Nakon toga nastavite uzimati lijekove na uobičajeni način. Nemojte uzimati dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu i uvijek uzimajte Rapamune i ciklosporin s razmakom od otprilike 4 sata. Ako izostavite dozu Rapamunea u cijelosti, o tome trebate obavijestiti Vašeg liječnika.

Ako prestanete uzimati Rapamune

Nemojte prestati uzimati Rapamune, osim ako Vam to ne kaže liječnik, jer se izlažete riziku od odbacivanja presatka.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave 

Kao i svi drugi lijekovi, lijek Rapamune može uzrokovati nuspojave.

Alergijske reakcije

Odmah se obratite liječniku ako iskusite simptome kao što su oteknuto lice, jezik i/ili stražnji dio usta (farinks) i/ili poteškoće s disanjem (angioedem), ili kožna stanja kod kojih se može guliti koža (eksfolijativni dermatitis). To mogu biti simptomi ozbiljne alergijske reakcije.

Oštećenje bubrega s niskim brojem krvnih stanica (trombocitopenična purpura/hemolitičko-uremički sindrom)

Kada se uzima s lijekovima zvanim inhibitori kalcineurina (ciklosporin ili takrolimus), Rapamun može povećati rizik za oštećenje bubrega udruženo s niskim brojem trombocita i crvenih krvnih stanica sa ili bez osipa (trombocitopenička purpura/hemolitičko-uremički sindrom) . Ako osjetite simptome kao što su stvaranje modrica ili osip, promjene u mokraći ili promjene ponašanja ili bilo koje druge ozbiljne, neuobičajene ili produljene simptome, obratite se svom liječniku.

Infekcije

Rapamune smanjuje obrambene mehanizme Vašeg tijela s ciljem zaustavljanja odbacivanja presađenog organa. Posljedično, sposobnost Vašeg tijela u borbi s infekcijama smanjena je u odnosu na normalno stanje. Stoga, ako uzimate Rapamune, moguće je da će se kod Vas češće nego inače javljati infekcije poput infekcija kože, usta, želuca i crijeva, pluća i mokraćnog sustava (vidjeti dolje). Obratite se svom liječniku ako osjetite ozbiljne, neobične ili produljene simptome.

Učestalost nuspojava

Moguće nuspojave Rapamunea navedene su sukladno slijedećim kategorijama:

Vrlo često (javlja se u više od 1 na 10 bolesnika koji koriste lijek) Često (javlja se u 1 do 10 na 100 bolesnika koji koriste lijek) Manje često( javlja se u 1 do 10 na 1000 bolesnika koji koriste lijek) Rijetko (javlja se u 1 do 10 na 10000 bolesnika koji koriste lijek) Nepoznato (učestalost se ne može utvrditi iz postojećih podataka)

Vrlo često:

 • Nakupljanje tekućine oko bubrega
 • Oticanje udova (npr. ruku, stopala)
 • Bol
 • Vrućica
 • Glavobolja
 • Povišen krvni tlak
 • Bol u trbuhu, proljev, zatvor, mučnina
 • Nizak broj crvenih krvnih stanica, trombocita
 • Povišene razina masnoće u krvi (kolesterol i/ili trigliceridi), povišena razina šećera u krvi, niska razina kalija u krvi, niska razina fosfata u krvi, povišena razina laktat dehidrogenaze u krvi, povišena razina kreatinina u krvi
 • Bol u zglobovima
 • Akne
 • Infekcije mokraćnih putova

Često:

 • Sporo zacjeljivanje (to može uključivati odvajanje slojeva kirurške rane ili linije šavova)
 • Znojenje
 • Infekcije (uključujući po život opasne infekcije)
 • Ubrzani otkucaji srca
 • Krvni ugrušci u nogama
 • Ragade na ustima
 • Nakupljanje tekućine u trbuhu
 • Oštećenje bubrega sa niskom razinom trombocita i crvenih krvnih stanica, sa ili bez osipa (trombocitopenična purpura/hemolitičko- uremički sindrom)
 • Smanjeni broj stanica u krvi koje se bore protiv infekcija (bijele krvne stanice), niska razina vrste bijelih krvnih stanica koji se nazivaju neutrofili
 • Šećerna bolest
 • Nenormalne vrijednosti testova funkcije jetre, povišene razine AST i/ili ALT jetrenih enzima
 • Propadanje kosti
 • Upala pluća i ostale upale koje mogu dovesti do oštećenja pluća, tekućina oko pluća
 • Curenje krvi iz nosa
 • Rak kože
 • Osip
 • Infekcije bubrega, bjelančevine u mokraći

Manje često:

 • Nakupljanje tekućine u srčanoj maramici koje, u nekim slučajevima, može smanjiti sposobnost srca za pumpanjem krvi
 • Upala gušterače
 • Krvni ugrušci u plućima
 • Rak limfnog tkiva (limfom/posttransplantacijski limfoproliferativni poremećaj), kombinirano sniženje razine crvenih krvnih stanica, bijelih krvnih stanica i trombocita
 • Krvarenje iz pluća
 • Bjelančevine u mokraći, ponekad ozbiljno i povezano s nuspojavama, kao što je naticanje

Rijetko:

 • Stvaranje bjelančevina u zračnoj maramici pluća koje može utjecati na disanje
 • Nakupljanje viška tekućine u tkivima, zbog nepravilne limfne funkcije
 • Ozbiljne alergijske reakcije (vidjeti gornji dio koji se odnosi na alergijske reakcije)

Nepoznato:

 • Ozbiljno oštećenje jetre i stvaranje ožiljaka u bubregu koji mogu smanjiti funkciju bubrega
 • Postoji opća sklonost nakupljanju tekućine u različitim tkivima

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Rapamune 

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Rapamune se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvajte na temperaturi ispod 25°C.

Blister čuvati u vanjskom pakovanju radi zaštite od svjetlosti.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije 

Što Rapamune sadrži

Djelatna tvar je sirolimus. Jedna obložena tableta sadrži 1 mg sirolimusa. – Pomoćne tvari su:

Jezgra tablete: laktoza hidrat, makrogol, magnezijev stearat, talk

Ovojnica tablete : makrogol, glicerolmonooleat, sredstvo za glaziranje, kalcijev sulfat, mikrokristalična celuloza, saharoza, titanijev dioksid, poloksamer 188, α-tokoferil, povidon, karnauba vosak.

Kako Rapamune izgleda i sadržaj pakovanja

Rapamune 1 mg su bijele, obložene tablete trokutastog oblika s oznakom „RAPAMUNE 1 mg“ na jednoj strani.

Tablete su dostupne u blister pakovanju od 30 tableta.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni

Članak uređen:

Ocjenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Rapamune (1mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.