Propofol (10mg) – Uputa o lijeku

Propofol-Lipuro 10 mg/ml emulzija za injekciju ili infuziju propofol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Propofol-Lipuro 10 mg/ml i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Propofol-Lipuro 10 mg/ml
 3. Kako primjenjivati Propofol-Lipuro 10 mg/ml
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Propofol-Lipuro 10 mg/ml
 6. Sadržaj pakovanja i dodatne informacije

1. Što je Propofol-Lipuro 10 mg/ml i za što se koristi

Propofol-Lipuro 10 mg/ml pripada skupini lijekova zvanoj opći anestetici. Opći anestetici koriste se za uvođenje u nesvjesno stanje (san) kako bi se mogli provesti kirurški zahvati ili drugi postupci. Također se mogu koristiti za sedaciju (tako da budete pospani, ali ne i potpuno uspavani).

Propofol-Lipuro 10 mg/ml se koristi za:

 • uvođenje i održavanje opće anestezije u odraslih i djece starije od mjesec dana
 • sedaciju bolesnika starijih od 16 godina koji su na uređajima za umjetno disanje u intenzivnoj skrbi
 • sedaciju odraslih bolesnika i djece starije od mjesec dana tijekom dijagnostičkih i kirurških postupaka, sam ili u kombinaciji sa lokalnom ili regionalnom anestezijom

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Propofol-Lipuro 10 mg/ml

Nemojte primjenjivati Propofol-Lipuro 10 mg/ml:

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na propofol, soju, kikiriki ili na neki drugi sastojak Propofol-Lipuro 10 mg/ml (navedeno u dijelu 6)

Propofol-Lipuro 10 mg/ml ne smije se primjenjivati za sedaciju bolesnika u dobi od 16 godina ili mlađih za vrijeme intenzivne skrbi.

Upozorenja i mjere opreza :

Poseban oprez potreban je s lijekom Propofol-Lipuro 10 mg/ml

 • ako imate poremećaj kod kojega organizam ne prerađuje ispravno masnoće,
 • ako imate druge zdravstvene probleme koji zahtijevaju poseban oprez kod primjene masnih emulzija,
 • ako Vam je volumen krvi prenizak (hipovolemija)
 • ako ste vrlo slabi (iscrpljeni) ili imate probleme sa srcem, bubrezima ili jetrom, ako Vam je tlak u lubanji previsok,
 • ako imate problema s disanjem, ako imate epilepsiju
 • ako se podvrgavate zahvatima pri kojima su nekontrolirani pokreti posebno nepoželjni

Obavijestite svog liječnika ako imate bilo koje od gore navedenih stanja ili bolesti.

Ako u isto vrijeme primate neke druge masnoće dripom u venu, Vaš će liječnik voditi računa o tome koliki je Vaš ukupni dnevni unos masnoća u organizam.

Propofol će Vam dati liječnik obučen za postupke anestezije ili intenzivne skrbi. Tijekom same anestezije i buđenja bit ćete pod stalnim nadzorom.

Ako osjetite znakove takozvanog „sindroma infuzije propofola“ (za iscrpni popis simptoma pogledajte dio 4 ‘Moguće nuspojave’, a u slučaju da osjetite neki od simptoma mora se pozvati liječnik), liječnik će Vam smanjiti dozu propofola ili propisati zamjenski lijek.

Pogledajte također dio ‘Upravljanje vozilima i rad na strojevima’ za mjere opreza koje morate poduzeti pri uporabi propofola.

Uporaba lijeka Propofol-Lipuro ne preporučuje se kod novorođenčadi.

Uzimanje drugih lijekova s Propofol-Lipuro 10 mg/ml

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali druge lijekove, uključujući i one koji se mogu dobiti bez recepta.

Propofol se učinkovito koristi s različitim tehnikama regionalne anestezije koje učine neosjetljivim samo dio tijela (epiduralna i spinalna anestezija).

Osim toga, sigurna uporaba lijeka dokazana je u kombinaciji:

 • s lijekovima koji se primaju prije kirurškog zahvata
 • drugim lijekovima poput lijekova koji opuštaju mišiće anesteticima koji se mogu inhalirati (udisati)
 • lijekovima protiv boli

Ako je opća anestezija ili sedacija nužna kao dopuna tehnikama regionalne anestezije, liječnik Vam može propisati manje doze propofola.

Uzimanje hrane i pića s Propofol-Lipuro 10 mg/ml

Liječnik će Vas posavjetovati o uporabi alkohola prije i poslije primanja lijeka Propofol-Lipuro 10 mg/ml.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego što primite ovaj lijek

Propofol-Lipuro 10 mg/ml ne smije se primjenjivati tijekom trudnoće, osim ako je to neophodno. Prolazi kroz posteljicu te može uzrokovati depresiju vitalnih funkcija novorođenčeta.

Propofol se međutim može koristiti tijekom izazvanog pobačaja.

Ako dojite, prekinite s dojenjem i bacite mlijeko koje izdojite tijekom razdoblja od 24 sata nakon što ste primili Propofol-Lipuro 10 mg/ml. Ispitivanja na dojiljama pokazala su da se propofol u malim količinama izlučuje u majčino mlijeko.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nakon što ste primili injekciju ili infuziju Propofol-Lipuro 10 mg/ml još neko vrijeme ne smijete voziti ili upravljati strojevima.

Liječnik će Vas posavjetovati:

 • treba li Vam pratnja prilikom odlaska iz bolnice, kada smijete opet voziti te upravljati strojevima, 
 •  uporabi drugih lijekova koji smiruju (npr. lijekovi za smirenje, jaki lijekovi protiv boli, alkohol)

Propofol-Lipuro 10 mg/ml sadrži natrij i sojino ulje.

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija u 100 ml, tj. u biti je bez natrija. Propofol-Lipuro sadrži sojino ulje. Ako ste alergični na kikiriki ili soju, nemojte upotrebljavati ovaj lijek.

 

3. Kako primjenjivati Propofol-Lipuro 10 mg/ml

Propofol-Lipuro 10 mg/ml može davati samo anesteziolog ili posebno obučeni liječnici u jedinicama intenzivne skrbi.

Doziranje

Koju ćete dozu primiti ovisi o Vašoj dobi, tjelesnoj težini i fizičkom stanju. Liječnik će Vam dati optimalnu dozu za početak i održavanje anestezije ili za postizanje odgovarajuće razine sedacije, pažljivim praćenjem Vaših odgovora i znakova života (pulsa, krvnog tlaka, disanja, itd.).

Liječnik će također odrediti granice trajanja primjene, ako je potrebno.

Propofol-Lipuro 10 mg/ml obično se daje injekcijom kod uvođenja u opću anesteziju, a kontinuiranom infuzijom (sporije, dulje injektiranje) kad se koristi za održavanje opće anestezije.

Može se dati kao infuzija u razrijeđenom ili nerazrijeđenom obliku. Kad se koristi kao sedativ obično se daje kao infuzija.

Propofol-Lipuro 10mg/ml se može davati najviše 7 dana.

Način primjene

Lijek Propofol-Lipuro 10 mg/ml primit ćete u venu kao infuziju ili injekciju, tj. kroz iglu ili cjevčicu stavljenu u jednu od vena.

S obzirom da Propofol -Lipuro ne sadrži konzervanse, infuzija iz jedne bočice lijeka Propofol-Lipuro 10 mg/ml, neće trajati dulje od 12 sati. Infuzija iz jednog spremnika razrijeđenog lijeka Propofol-Lipuro 10 mg/ml, neće trajati dulje od 6 sati.

Vaš krvotok i disanje bit će pod stalnim nadzorom tijekom primanja injekcije ili infuzije.

Ako primite više lijeka Propofol-Lipuro 10mg/ml nego što ste trebali

Nije vjerojatno da ćete primiti preveliku dozu, jer su doze koje primate vrlo pažljivo kontrolirane. Ipak, ako slučajno dobijete preveliku dozu, moglo bi doći do smanjenja srčane funkcije i disanja. U tom slučaju liječnik će odmah poduzeti sve potrebne mjere liječenja.

Imate li dodatna pitanja o uporabi ovog lijeka, pitajte svog liječnika ili ljekarnika.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.

Liječnik mora biti pozvan odmah ako Vam se dogodi nešto od slijedećeg:

Često (javljaju se u manje od 1 na 10 bolesnika)

 • niski krvni tlak koji povremeno može zahtijevati uporabu infuzije i smanjenje brzine primjene propofola
 • preniski broj otkucaja srca koji u rijetkim slučajevima može biti ozbiljan

Rijetko (javljaju se u manje od 1 na 1 000 bolesnika)

 • konvulzije kao kod epilepsije

Vrlo rijetko (javljaju se u manje od 1 na 10 000 bolesnika)

 • alergijske reakcije uključujući oticanje lica, jezika ili grla, piskutavo disanje, crvenilo kože i niski krvni tlak
 • zabilježeni su slučajevi gubitka svijesti nakon kirurškog zahvata; stoga ćete biti pod pomnim nadzorom za vrijeme buđenja
 • voda u plućima (plućni edem) nakon primjene propofola
 • upala gušterače

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

Postoje izvješća o izoliranim slučajevima teških nuspojava koje se očituju kao kombinacija sljedećih simptoma: razgradnja mišićnog tkiva, nakupljanje kiselih tvari u krvi, abnormalno visoke razine kalija u krvi, visoke razine masnoća u krvi, nepravilnosti u elektrokardiogramu (Brugada tip EKG-a), uvećanje jetre, nepravilni srčani otkucaji, zatajenje bubrega i srca. Ta se kombinacija naziva sindrom infuzije propofola. Neki od bolesnika zahvaćenih ovim sindromom naposljetku su umrli. Ti učinci primijećeni su samo u bolesnika na intenzivnoj skrbi koji su primali doze lijeka veće od 4 mg/kg tjelesne težine po satu. Vidjeti također dio 2. ‘Upozorenja i mjere opreza’.

Ostale nuspojave :

Vrlo često (javljaju se u više od 1 na 10 bolesnika)

 • Bol na mjestu uboda prilikom prve injekcije. Bol se može smanjiti injektiranjem propofola u veće vene podlaktice. Injektiranje lidokaina (lokalnog anestetika) i propofola istodobno također pomaže smanjiti bol na mjestu uboda.

Često (javljaju se u manje od 1 na 10 bolesnika)

 • kratki zastoj u disanju
 • glavobolja tijekom oporavka
 • mučnina ili povraćanje tijekom oporavka

Manje često (javljaju se u manje od 1 na 100 bolesnika)

 • krvni ugrušci u venama ili upala vena

Vrlo rijetko (javljaju se u manje od 1 na 10 000 bolesnika)

 • gubitak seksualne kontrole tijekom oporavka
 • neuobičajena boja mokraće nakon dulje primjene propofola slučajevi vrućice nakon kirurškog zahvata

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

 • nevoljni pokreti
 • neuobičajeno dobro raspoloženje zloporaba lijeka
 • zatajenje srca
 • razgradnja mišićnog tkiva bilježi se vrlo rijetko u slučajevima kad se propofol daje u dozama većim od preporučenih za sedaciju u jedinicama intenzivne skrbi

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

5. Kako čuvati Propofol-Lipuro 10 mg/ml

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ampule i bočice čuvati u vanjskom pakovanju radi zaštite od svjetlosti.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C. Ne zamrzavati.

Propofol-Lipuro 10 mg/ml treba primijeniti odmah nakon otvaranja bočice ili ampule. Razrijeđeni lijek Propofol-Lipuro 10 mg/ml treba primijeniti odmah nakon pripreme.

Ne upotrebljavajte Propofol-Lipuro 10 mg/ml ako uočite dva zasebna sloja nakon mućkanja lijeka.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakovanja i druge informacije

Što Propofol-Lipuro 10 mg/ml sadrži

Djelatna tvar je propofol.

Jedan ml Propofol-Lipuro 10 mg/ml sadrži 10 mg propofola

Jedna ampula ili bočica s 20 ml sadrži 200 mg propofola

Jedna bočica s 50 ml sadrži 500 mg propofola

Jedna bočica s 100 ml sadrži 1000 mg propofola

Drugi sastojci su: rafinirano sojino ulje,

trigliceridi srednje duljine lanca, lecitin jajeta,

glicerol, natrijev oleat, voda za injekcije

Kako Propofol-Lipuro 10 mg/ml izgleda i sadržaj pakovanja

To je emulzija za injekciju ili infuziju.

To je mliječno bijela emulzija ulja u vodi.

Isporučuje se u:

 • staklenim ampulama od 20 mililitara, dostupnim u pakovanjima od 5 ampula staklenim bočicama od 20 mililitara, dostupnim u pakovanjima od 10 bočica
 • staklenim bočicama od 50 ili 100 mililitara, dostupnim u pakovanjima od 10 bočica

Način i mjesto izdavanja

Na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocjenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: propofol, propofol cijena, propofol lijek primjena, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Propofol (10mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.