Persantin (75 mg) – Uputa o lijeku

Persantin 75 mg obložene tablete dipiridamol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Persantin i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Persantin
 3. Kako uzimati Persantin
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Persantin
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je PERSANTIN i za što se koristi 

Persantin sadrži djelatnu tvar dipiridamol koja pripada skupini lijekova koji se nazivaju antitrombocitni lijekovi (lijekovi koji sprječavaju nastanak krvih ugrušaka sprječavanjem nakupljanja krvnih pločica). Koristi kao dodatak oralnim antikoagulansima za sprječavanje tromboembolije povezane s ugradnjom umjetnih srčanih zalistaka.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati PERSANTIN

Nemojte uzimati Persantin:

 • ako ste alergični na djelatnu tvar ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Provjerite s Vašim liječnikom prije uzimanja ovog lijeka:

 • ako bolujete od teškog oštećenja krvnih žila srca (uključujući nestabilnu anginu i svježi infarkt, blokadu protoka krvi iz lijeve klijetke ili zatajenje srca)
 • ako bolujete od mijastenije gravis (rijetka bolest koja zahvaća mišiće). Može doći do potrebe za novom prilagodbom doze nakon promjena u doziranju dipiridamola (vidjeti Persantin i drugi lijekovi).
 • ako ste trudni, planirate trudnoću ili dojite.

Djeca

Postoje ograničeni podaci o primjeni Persanatin kod djece. Lijek nije namijenjen za primjenu u djece.

Persantin i drugi lijekovi

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ako uzimate neki od sljedećih lijekova:

 • adenozin (lijek za liječenje srčanih problema). Persantin povećava razinu adenozina u krvi i njegov učinak na srce i krvne žile. Liječnik će razmotriti prilagodbu doze adenozina.
 • lijekove za razrijeđivanje krvi/sprječavanje stvaranja krvnih ugrušaka (uključujući acetilsalicilatnu kiselinu).
 • lijekove za liječenje visokog krvnog tlaka. Persantin može pojačati njihov učinak na smanjenje krvnog tlaka.
 • lijekove za liječenje slabosti mišića koji se nazivaju inhibitori kolinesteraze. Persantin može umanjiti učinak ovih lijekova.
 • teofilin i srodne lijekove koji se nazivaju ksantini. Ovi lijekovi mogu smanjiti učinak Persantina pri istodobnom uzimanju.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ne postoje odgovarajući podaci o sigurnosti primjene Persantina u trudnoći, ali se Persantin dugi niz godina primjenjuje bez uočljivih štetnih posljedica. Neklinička ispitivanja nisu pokazala povećani rizik.

Ipak, lijek se ne smije primjenjivati u trudnoći, osobito u prva tri mjeseca, osim ako je očekivana korist za majku važnija od mogućeg rizika za fetus.

Persantin se smije primjenjivati tijekom dojenja samo ako to Vaš liječnik smatra neophodnim.

Nisu provedena ispitivanja o učinku Persantina na plodnost ljudi.

Upravljanje vozilima i strojevima

Pri uzimanju ovog lijeka može se pojaviti omaglica. Stoga se preporučuje oprez prilikom upravljanja vozilima ili rada sa strojevima. Ukoliko se pojavi omaglica, nemojte upravljati vozilima niti strojevima.

Persantin sadrži saharozu i sunset yellow (E110)

Ovaj lijek sadrži saharozu. Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest tzv. nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujete se sa svojim liječnikom.

Ovaj lijek sadrži boju sunset yellow (E110), te može prouzročiti alergijski tip reakcije.

3. Kako uzimati PERSANTIN

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučeno je doziranje između 300-450 mg dnevno, podijeljeno u više doza. Najviša dozvoljena dnevna doza je 600 mg.

Primjena u djece

Postoje samo ograničeni podaci o uporabi Persantina kod djece. Lijek nije namijenjen za primjenu u djece.

Ako uzmete više Persantina nego što ste trebali

Obratite se Vašem liječniku ili otiđite u najbližu bolnicu po savjet. Ponesite pakiranje lijeka, i u slučaju ako unutra nema tableta.

Ako ste zaboravili uzeti Persantin

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Ako prestanete uzimati Persantin

Obratite se Vašem liječniku prije nego prestanete uzimati Persantin.

 

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4. Moguće nuspojave 

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

U slučaju pojave bilo kojeg od sljedećih znakova alergijske reakcije, odmah prestanite uzimati Persantin i potražite medicinsku pomoć:

 • poteškoće pri disanju, s ili bez oticanja lica, usana, jezika i/ili grla,
 • oticanje lica, usana, jezika i/ili grla može otežati gutanje,
 • osip popraćen svrbežom kože.

Ostale nuspojave koje su prijavljene pri primjeni Persantina opisane su u nastavku. Prikazane su u nastavku prema organskim sustavima i skupinama učestalosti prema sljedećoj klasifikaciji:

Vrlo česte (javljaju se u više od 1 na 10 bolesnika koji uzimaju lijek)

Česte (javljaju se u od 1 na 10 do 1 na 100 bolesnika koji uzimaju lijek)

Manje česte (javljaju se u od 1 na 100 do 1 na 1000 bolesnika koji uzimaju lijek) Rijetke (javljaju se u od 1 na 1000 do 1 na 10 000 bolesnika koji uzimaju lijek) Vrlo rijetke (javljaju se u manje od 1 na 10 000 bolesnika koji uzimaju lijek) Nije poznato (učestalost se ne može se utvrditi iz dostupnih podataka).

Vrlo česte nuspojave

Česte nuspojave

 • angina pektoris
 • povraćanje
 • osip
 • bol u mišićima.

Nuspojave nepoznate učestalosti

 • smanjeni broj trombocita (krvnih pločica)
 • preosjetljivost, angioedem
 • ubrzani otkucaji srca
 • sniženi krvni tlak, navale vrućine
 • sužavanje dišnih puteva
 • koprivnjača
 • krvarenje nakon operativnog zahvata, krvarenje tijekom zahvata.

U osoba koje imaju žučne kamence, dipiridamol iz lijeka se može apsorbirati u žučne kamence.

5. Kako čuvati PERSANTIN

Persantin morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece. Lijek čuvati pri temperaturi do 25 ºC. Persantin se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije 

Što Persantin sadrži

1 obložena tableta sadrži 75 mg dipiridamola.

Pomoćne tvari: kalcijev hidrogenfosfat, bezvodni; kukuruzni škrob, sušeni; kukuruzni škrob, topljiv; silicijev dioksid; magnezijev stearat; saharoza; talk; arapska guma; titanijev dioksid (E171); makrogol 6000; karnauba vosak; pčelinji vosak, bijeli; žuta boja Yellow Orange S (85 posto) (E110); pročišćena voda; etanol, bezvodni.

Sadržaj pakiranja

50 obloženih tableta u bijelom plastičnom spremniku (PP) s bijelim zatvaračem (PE), u kutiji

60 obloženih tableta u PVC/PVDC blisteru, u kutiji

Način i mjesto izdavanja lijeka: na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocjenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: persantin, persantin 75 mg, persantin tablete, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Persantin (75 mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.