Pentilin (400mg) – Uputa o lijeku

Pentilin 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem pentoksifilin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo proč
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

 1. Što je Pentilin i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Pentilin
 3. Kako uzimati Pentilin
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Pentilin
 6. Dodatne informacije

1. Što je Pentilin i za što se koristi 

Pentilin djeluje na viskoznost (gustoću) krvi tako da smanjuje sljepljivanje njenih staničnih sastojaka i istodobno povećava elastič nost crvenih krvnih stanica. Stoga ima pozitivan učinak na protok krvi u bolesnih perifernih arterija i arterija mozga, poboljšava protok krvi u malim krvnim žilama i povećava opskrbu tkiva kisikom.

Lijek je namijenjen za:

 • liječenje poremećaja arterijske cirkulacije u udovima koji su posljedica suženja krvnih žila (ateroskleroze), dijabetesa i grčenja krvnih žila (vazospazama).

Kako je lijek dostupan samo na recept, njegova upotreba je uvijek propisana od strane liječnika.

2. Prije nego počnete uzimati Pentilin

Nemojte uzimati Pentilin tablete

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na pentoksifilin ili na bilo koju pomoćnu tvar Pentilin tableta naveden u dijelu 6. Znaci alergijske reakcije su osip, teškoće s disanjem i/ili gutanjem, oticanje usana, jezika, lica i ždrijela;
 • ako ste preosjetljivi na lijekove slične pentoksifilinu kao što su teofilin, kofein, kolinteofilinat, aminofilin ili teobromin;
 • ako ste nedavno imali akutni srčani infarkt;
 • ako imate težak poremećaj srčanog ritma;
 • ako imate teško krvarenje;
 • ako imate krvarenje u mozgu;
 • ako imate krvarenje u oku;
 • ako imate bolest povezanu s visokim rizikom od krvarenja.

Nemojte uzeti ovaj lijek ako se bilo što navedeno odnosi na Vas. Ukoliko niste sigurni, obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete ovaj lijek.

Budite posebno oprezni s Pentilin tabletama

 • ako imate ili ste imali poremećaje srčanog ritma;
 • ako se liječite zbog zatajenja srca;
 • ako imate nestabilni ili niski krvni tlak;
 • ako se liječite zbog ateroskleroze (sporo napredujući proces nakupljanja kolesterola u stijenkama arterija što uzrokuje sužavanje krvnih žila);
 • ako imate teško zatajenje bubrega;
 • ako imate teško zatajenje jetre;
 • ako ste upućeni na operativni zahvat (uključujući vađenje zuba) ili dijagnostički postupak povezan s rizikom od krvarenja; ili ako ste nedavno prošli operativni zahvat; ili ako imate želučani i/ili gastrointestinalni vrijed. U ovim slučajevima liječnik će Vam provjeriti krv i krvnu sliku zbog povećanog rizika od krvarenja;
 • ako ste mlađi od 18 godina;
 • ako ste trudni ili dojite (vidjeti dio Trudnoća i dojenje).

Uzimanje drugih lijekova s Pentilin tabletama

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Obavijestite svog liječnika ako uzimate lijekove za:

 • liječenje visokog krvnog tlaka (antihipertenzive),
 • sprječavanje zgrušavanja krvi (antikoagulanse, antiagregacijska sredstva),
 • liječenje šećerne bolesti (inzulin, oralni antidijabetici),
 • liječenje vrijeda (ulkusa, čira) u probavnim organima (cimetidin),
 • liječenje bakterijskih infekcija (ciprofloksacin),
 • liječenje astme i/ili kroničnog bronhitisa (teofilin),
 • olakšavanje bolova (ketorolak, meloksikam).

Obratite se svom liječniku, čak i ako ste uzimali ove lijekove bilo kada u prošlosti.

Uzimanje hrane i pića s Pentilin tabletama

Pentilin tabletu potrebno je uzeti tijekom ili neposredno nakon obroka.

Trudnoća i dojenje

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Učinak Pentilina na plod nije istražen; stoga ga ne smijete uzimati tijekom trudnoće, osim ako liječnik to ne smatra potrebnim.

Pentilin i njegovi metaboliti se izlučuju u majčino mlijeko. Liječnik će odlučiti o liječenju tijekom dojenja i/ili prekidu dojenja ili liječenja s Pentilinom.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nemojte voziti ili upravljati strojevima dok ne saznate kako reagirate na liječenje Pentilin tabletama. U pojedinih bolesnika lijek može izazvati omaglicu i time posredno utjecati na sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

Ostala upozorenja

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije nego uzmete bilo koji lijek.

3. Kako uzimati Pentilin

Uvijek uzmite Pentilin tablete točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje ovisi o težini bolesti.

Uobičajena početna doza Pentilina je1 tableta od 400 mg tri puta dnevno.

Doziranje za bolesnike s oštećenom funkcijom bubrega te bolesnike na hemodijalizi odrediti će liječnik.

Tablete progutajte cijele, s dosta tekućine. Uzmite ih za vrijeme ili neposredno nakon obroka. Učinak lijeka se javlja u 2 do 4 tjedna, a zatim se povećava i stabilizira nakon 8 tjedana liječenja.

Uzimajte lijek redovito i u isto vrijeme svaki dan. Pobrinite se da uvijek imate dovoljno lijekova za neprekidno liječenje.

Ukoliko mislite da je učinak Pentilin tableta preslab ili prejak nemojte mijenjati propisani način njihovog uzimanja bez savjetovanja sa svojim liječnikom.

Primjena u djece

Pentilin nije prikladan za liječenje djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Ako uzmete više Pentilina nego što ste trebali

Ako uzmete više Pentilina nego što ste trebali, odmah razgovarajte sa svojim liječnikom ili se obratite hitnoj medicinskoj službi.

Ako je uzeta veća količina lijeka mogu se javiti omaglica i nesvjestica zbog prevelikog sniženja krvnog tlaka (hipotenzija) te pospanost, gubitak svijesti, povraćanje, groznica, nemir i grčevi. Ako je bolesnik pri svijesti nakon uzimanja veće količine lijeka, treba pokušati izazvati povraćanje te odmah pozvati liječnika.

Ako ste zaboravili uzeti Pentilin

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Pokušajte se naviknuti uzimati lijek redovito te u isto vrijeme svaki dan. Ako propustite dozu, uzmite je što prije. Međutim, ako nedostaje samo nekoliko sati do sljedeće doze, izostavite propuštenu dozu, a sljedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme.

Ako prestanete uzimati Pentilin

Ako prestanete uzimati Pentilin, odmah porazgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, lijek Pentilin može uzrokovati nuspojave.

Nuspojave se mogu javiti određenom učestalošću, što je definirano u nastavku:

Vrlo česte pojavljuju se kod više od 1 na 10 bolesnika

Česte pojavljuju se kod 1 do 10 na 100 bolesnika

Manje česte pojavljuju se kod 1 do 10 na 1000 bolesnika

Rijetke pojavljuju se kod 1 do 10 na 10000 bolesnika

Vrlo rijetke pojavljuju se kod manje od 1 na 10000 bolesnika

Nije poznato učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

Većina nuspojava su ovisne o dozi. Ako je doza Pentilina snižena, nuspojave postaju slabije ili u potpunosti nestaju. Prekid liječenja potreban je samo u rijetkim slučajevima.

Manje česte nuspojave: epigastrična bol (bol u žličici), nadutost, mučnina, povraćanje, proljev, crvenilo lica.

Rijetke nuspojave: omaglica, glavobolja, ubrzan rad srca.

Vrlo rijetke nuspojave: anafilaktička (preosjetljivost) reakcija (svrbež, crvenilo kože, osip, oteklina potkožnog tkiva i dubokog sloja kože, šok), smanjen broj određenih vrsta krvnih stanica (trombocitopenija, leukopenija), povećan rizik od krvarenja (produljeno vrijeme zgrušavanja krvi), krvarenje u oku, snižena razina šećera u krvi, nizak krvni tlak, drhtanje ili tresenje ruku, nesanica, bol u prsima.

Nuspojave nepoznate učestalosti: Krvarenja na koži ili sluznicama, upala moždanih ovojnica, bol u prsištu zbog poremećaja u cirkulaciji srca, nepravilan srčani ritam, proljev, zastoj žuči, uznemirenost, poremećaj spavanja, teškoće u disanju uslijed suženja dišnih puteva (stezanje bronha), nenormalne vrijednosti laboratorijskih pretraga funkcije jetre.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

5. Kako čuvati Pentilin 

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25 C.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetlosti.

Pentilin se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije

Što Pentilin sadrži

 • Djelatna tvar je pentoksifilin. Svaka tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 400 mg pentoksifilina.
 • Pomoćne tvari u jezgri tablete su: hipromeloza; makrogol 6000; magnezijev stearat i silicijev dioksid, koloidni, bezvodni. Pomoćne tvari u film ovojnici tablete su: hipromeloza; makrogol 6000; titanijev dioksid (E171); talk i eritrozin (E127).

Kako Pentilin izgleda i sadržaj pakovanja

Tablete s produljenim oslobađanjem su ružičaste, ovalne, bikonveksne filmom obložene tablete.

Pentilin je dostupan u blisterima po 10 tableta s produljenim oslobađanjem, a svaka kutija sadrži ukupno 20 tableta s produljenim oslobađanjem.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocjenite članak

5 / 5   2

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: pentilin, pentilin 400, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Pentilin (400mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.