Onbrez Breezhaler – Uputa o lijeku

Onbrez Breezhaler 150 mikrograma prašak inhalata, tvrde kapsule Onbrez Breezhaler 300 mikrograma prašak inhalata, tvrde kapsule indakaterolmaleat

Molimo da pažljivo pročitate ovu uputu prije nego počnete koristiti ovaj lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj lijek je propisan Vama osobno i ne smijete ga davati nikom drugom. Drugim osobama lijek može štetiti, čak iako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako bilo koja nuspojava postane ozbiljna, ili ako primijetite bilo koju nuspojavu, molimo da obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

Sadržaj upute

 1. Što je Onbrez Breezhaler i za što se koristi
 2. Prije nego počnete koristiti Onbrez Breezhaler
 3. Kako koristiti Onbrez Breezhaler
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Onbrez Breezhaler
 6. Dodatne informacije

  1. Što je  ONBREZ BREEZHALER i za što se koristi 

Što je Onbrez Breezhaler

Onbrez Breezhaler sadrži djelatnu tvar indakaterol koja pripada skupini lijekova pod imenom bronhodilatatori. Kada ga udahnete, on opušta mišiće u stjenkama dišnih puteva u plućima. To pomaže otvaranju dišnih puteva, olakšavajući ulazak i izlazak zraka.

Za što se Onbrez Breezhaler koristi

Onbrez Breezhaler se koristi u odraslih s problemima disanja zbog plućne bolesti koja se zove kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB). On Vam pomaže da lakše dišete i smanjite posljedice kronične opstruktivne plućne bolesti.

2. Prije nego počnete koristiti ONBREZ BREEZHALER

Pažljivo pratite sve liječničke upute. One se mogu razlikovati od općih informacija koje sadrži ova uputa.

Nemojte koristiti Onbrez Breezhaler

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na indakaterol, laktozu ili želatinu.

Ako se to odnosi na Vas, javite se svom liječniku bez korištenja Onbrez Breezhalera. Ako mislite da ste alergični, pitajte svog liječnika za savjet.

Budite oprezni s Onbrez Breezhalerom

 • ako imate astmu (u tom slučaju ne biste trebali koristiti Onbrez Breezhaler). ako imate problema sa srcem.
 • ako imate epilepsiju.
 • ako imate problema sa štitnjačom (tireotoksikoza).
 • ako imate šećernu bolest.

Ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas (ili ako niste sigurni), obavijestite svog liječnika prije korištenja Onbrez Breezhalera.

Onbrez Breezhaler se ne smije davati djeci ili adolescentima mlađim od 18 godina.

Tijekom liječenja Onbrez Breezhalerom

 • prekinite korištenje lijeka i odmah obavijestite svom liječnika ako osjećate napetost u grudima, kašljete, hropćete ili ste zadihani odmah nakon korištenja lijeka. To mogu biti znaci stanja koje se naziva bronhospazam.
 • odmah obavijestite svog liječnika ako Vam se simptomi KOPB-a (zadihanost, hroptanje, kašalj) nisu popravili ili ako su se pogoršali.

Uzimanje drugih lijekova s Onbrez Breezhalerom

Molimo da obavijestite Vašeg liječ nika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali neke druge lijekove, uključujući lijekove dobivene bez recepta.

Posebno Vas molimo da obavijestite svog liječnika ako uzimate:

 • lijekove za probleme s disanjem koji su slični Onbrez Breezhaleru. Veća je vjerojatnost za nuspojave.
 • lijekove zvane beta blokatori koji se koriste za visoki krvni tlak ili druge srčane probleme (kao što je propranolol), ili za problem s očima koji se zove glaukom (kao što je timolol).
 • lijekove koji snižavaju količinu kalija u Vašoj krvi. To uključuje: o steroide (npr. prednizolon),
 • diuretike (tablete za mokrenje) kao što je hidroklorotiazid, koji se koriste kod visokog krvnog tlaka
 •  lijekove za probleme s disanjem kao što je teofilin.

Uzimanje hrane i pića s Onbrez Breezhalerom

Možete udisati Onbrez Breezhaler bilo kada, prije ili nakon jela ili pića.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili mislite da ste trudni, ili ako dojite, obratite se svom liječniku prije korištenja Onbrez Breezhalera. Nemojte koristiti Onbrez Breezhaler osim ako Vam to nije rekao liječnik.

Zatražite savjet od svog liječnika ili ljekarnika prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije vjerojatno da će Onbrez Breezhaler utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

3. Kako koristiti ONBREZ BREEZHALER

Onbrez Breezhaler uvijek koristite točno kako Vam je preporučio Vaš liječnik. Ako niste sigurni, provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom.

Koliko Onbrez Breezhalera koristiti

Uobičajena doza je udisanje sadržaja jedne kapsule svakog dana. Vaš liječnik Vam može reći da koristite kapsulu od 150 mikrograma ili kapsulu od 300 mikrograma ovisno o Vašem stanju i kakav je Vaš odgovor na liječenje. Nemojte koristiti više nego što Vam je liječnik rekao.

Koristite inhalator u isto vrijeme svakog dana, učinci traju 24 sata. Time se osigurava uvijek dovoljno lijeka u Vašem tijelu koji Vam pomaže lakše disati tijekom dana i noći. To će Vam također pomoći da ga se sjetite koristiti.

Kako koristiti Onbrez Breezhaler

U ovom ćete pakovanju naći inhalator i kapsule (u blisterima) koje sadrže lijek kao prašak inhalata. Onbrez Breezhaler inhalator Vam omogućava udisati lijek koji se nalazi u kapsuli.

Koristite samo kapsule koje ste dobili uz inhalator u ovom pakovanju (Onbrez Breezhaler inhalator). Kapsule trebaju ostati u blisteru do upotrebe.

Kada započnete s novim pakovanjem, uzmite novi Onbrez Breezhaler inhalator koji se nalazi u pakovanju.

Zamijenite svaki inhalator nakon 30 dana korištenja. Nemojte gutati kapsule.

Molimo Vas da pročitate upute na kraju ove upute za više informacija o korištenju inhalatora.

Ako ste koristili više Onbrez Breezhalera nego ste trebali

Ako ste udahnuli previše Onbrez Breezhalera ili ako je netko drugi koristio Vaše kapsule, odmah se javite svom liječniku ili u najbližu jedinicu hitne pomoći. Pokažite pakovanje Onbrez Breezhalera. Možda će biti potrebna medicinska pomoć.

Ako ste zaboravili uzeti Onbrez Breezhaler

Ako ste zaboravili udahnuti svoju dozu, udahnite samo jednu dozu u uobičajeno vrijeme sljedećeg dana. Nemojte udisati dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Koliko dugo trebate nastaviti svoje liječenje Onbrez Breezhalerom

Nastavite svoje liječenje Onbrez Breezhalerom toliko dugo koliko Vam je rekao liječnik. KOPB je dugotrajna bolest i trebate uzimati Onbrez Breezhaler svaki dan, a ne samo kada imate problema s disanjem ili druge simptome KOPB-a.

Ako imate pitanja o tome koliko dugo trebate provoditi liječenje Onbrez Breezhalerom, porazgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Onbrez Breezhalera, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave 

Kao i svi drugi lijekovi, i Onbrez Breezhaler može izazvati nuspojave, iako ne kod svih osoba.

Ove se nuspojave mogu javiti s određenom učestalošću, koja se definira na sljedeći način:

vrlo često: javljaju se kod više od jednog na 10 bolesnika često: javljaju se kod jednog do 10 na 100 bolesnika

manje često: javljaju se kod jednog do 10 na 1.000 bolesnika rijetko: javljaju se kod jednog do 10 na 10.000 bolesnika

vrlo rijetko: javljaju se kod manje od jednog na 10.000 bolesnika nepoznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka.

Neke nuspojave mogu biti ozbiljne. Odmah se javite svom liječniku 

 • ako imate razarajuću bol u prsima ili nepravilne srčane otkucaje.
 • ako imate visoke razine šećera u krvi (šećerna bolest). Osjećat ćete se umorno, jako žedno i gladno (bez dobivanja na težini) te ćete mokriti više nego uobičajeno.

Ostale nuspojave mogu uključivati:

Česte nuspojave

 • osjećaj pritiska ili boli u obrazima i čelu (upala sinusa) curenje iz nosa
 • kašalj
 • grlobolja glavobolja
 • simptomi nalik prehladi. Možete imati sve ili većinu od navedenog: grlobolja, curenje iz nosa, začepljen nos, kihanje, kašalj i glavobolja.
 • grčevi u mišićima
 • otežano disanje kao kod bronhitisa
 • otečene šake, gležnjevi i stopala (edem).

Manje česte nuspojave

 • žmarci ili ukočenost bol u prsima.

Neki ljudi povremeno kašlju ubrzo nakon udisanja lijeka. Kašalj je česti simptom KOPB-a. Ako kašljete ubrzo nakon udisanja lijeka, nemojte brinuti. Provjerite svoj inhalator da vidite je li kapsula prazna i jeste li primili punu dozu. Ako je kapsula prazna, nemate razloga za brigu. Ako kapsula nije prazna, tada ponovno udahnite lijek prema uputama.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati ONBREZ BREEZHALER

Onbrez Breezhaler morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece. Nemojte čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage te otvarati neposredno prije uporabe. Nemojte koristiti Onbrez Breezhaler ako je pakovanje oštećeno ili su vidljivi znakovi otvaranja. Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Upitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere će pomoći u zaštiti okoliša.

Onbrez Breezhaler se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju. Rok valjanosti traje do posljednjeg dana navedenog mjeseca.

6. Dodatne informacije 

Što Onbrez Breezhaler sadrži

Jedna Onbrez Breezhaler 150 mikrogramska kapsula sadrži 150 mikrograma indakaterola u obliku indakaterolmaleata. Ostali sastojci su laktoza i želatina.

Jedna Onbrez Breezhaler 300 mikrogramska kapsula sadrži 300 mikrograma indakaterola u obliku indakaterolmaleata. Ostali sastojci su laktoza i želatina.

Kako Onbrez Breezhaler izgleda i sadržaj pakovanja

U ovom pakovanju naći ćete jedan inhalator i kapsule u blisteru. Kapsule su prozirne i bezbojne te sadrže bijeli prašak.

 • Onbrez Breezhaler 150 mikrograma kapsule su prozirne i bezbojne. Imaju crnu oznaku “IDL 150” iznad i crni logo proizvođača ( ) ispod crne crte.
 • Onbrez Breezhaler 300 mikrograma kapsule su prozirne i bezbojne. Imaju plavu oznaku “IDL 300” iznad i plavi logo proizvođača ( ) ispod plave crte.

Na tržištu je dostupno sljedeće pakovanje:

30 kapsula (3 x 10 kapsula u blisteru) i 1 inhalator, u kutiji.

Način i mjesto izdavanja lijeka: na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocjenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Onbrez Breezhaler – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.