Nakom (250mg) – Uputa o lijeku

Nakom 250 mg/25 mg tablete

levodopa, karbidopa

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Nakom i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Nakom
 3. Kako uzimati Nakom
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Nakom
 6. Sadržaj pakovanja i druge informacije

1. Što je Nakom i za što se koristi

Tableta Nakom sadrži dvije djelatne tvari: levodopu i karbidopu.

Od levodope se u mozgu stvara dopamin, koji ima ulogu prenositelja poruka u dijelovima mozga koji kontroliraju pokrete mišića. Nedostatak dopamina, koji se normalno stvara u određenim stanicama mozga, uzrok je pojave simptoma Parkinsonove bolesti.

Karbidopa sprječava djelovanje dekarboksilaze aromatskih aminokiselina koja razgrađuje levodopu u tijelu i tako omogućuje da dovoljna količina levodope dospije u mozak, gdje će nadoknaditi manjak dopamina.

Liječnik vam je propisao tablete Nakom za:

 • liječenje Parkinsonove bolesti i Parkinsonova sindroma.

Nakom ublažava simptome Parkinsonove bolesti. Parkinsonova bolest je kronična bolest s karakterističnim simptomima:

 • sporost i nesiguran hod
 • ukočenost mišića
 • drhtanje (tremor).

Ako se ne liječi, Parkinsonova bolest može uzrokovati teškoće u obavljanju uobičajenih dnevnih aktivnosti

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Nakom

Nemojte uzimati Nakom ako:

 • ste alergični (preosjetljivi) na levodopu ili karbidopu ili na bilo koju pomoćnu tvar ovog lijeka (navedeno u dijelu 6)
 • imate glaukom uskoga kuta (bolest oka) koji može uzrokovati nagli porast tlaka u očima
 • uzimate određene lijekove za liječenje depresije iz skupine neselektivnih inhibitora monoaminooksidaze (MAO inhibitori). Liječenje tim lijekovima treba prekinuti najmanje dva tjedna prije početka primjene tableta Nakom (vidjeti „Drugi lijekovi i Nakom“ u nastavku).
 • ste imali melanom (zloćudni tumor kože) ili imate bilo kakvu neobičnu promjenu na koži (poput madeža) koju Vaš liječnik još nije pregledao
 • imate teški mentalni poremećaj (duševna smetnja)
 • ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni, ili ako dojite.

Alergija (preosjetljivost) znači da su se pri uzimanju lijeka pojavili neki ili svi od navedenih znakova: kožni osip, svrbež kože, oticanje udova, oticanje lica, usana, jezika i grla zbog kojih bolesnik teško guta ili diše. U tom slučaju treba hitno potražiti pomoć liječnika.

Ne uzimajte Nakom, ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas. Posavjetujte se s liječnikom ako niste sigurni smijete li početi uzimati tablete Nakom.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Nakom.

Molimo pažljivo pročitajte ovu uputu prije nego uzmete lijek, čak i ako ste ga već koristili, jer su se neke od informacija iz prošle upute u međuvremenu mogle promijeniti.

Prije početka liječenja, liječnika morate upoznati sa svim zdravstvenim tegobama koje ste imali ili ih imate, te ako ste na nešto alergični (preosjetljivi).

Recite liječniku ako:

 • imate ili ste imali konvulzije
 • bolujete od peptičkog ulkusa (čir na želucu ili dvanaesniku) ili ste povraćali krv
 • imate ili ste imali srčane bolesti npr. srčani udar, aritmije (poremećaji srčanog ritma) ili poremećaj cirkulacije
 • imate plućne bolesti
 • imate bubrežne, jetrene ili hormonske tegobe
 • ste depresivni ili ste imali depresiju, ili imate druge mentalne (duševne) smetnje
 • imate glaukom širokog kuta (bolest oka) koji može uzrokovati nagli porast tlaka u očima, zbog čega trebate redovito kontrolirati očni tlak
 • ponekad imate napadaje iznenadnog nastupa sna ili ste vrlo pospani
 • planirate bilo kakav operativni zahvat.

Molimo Vas da se posavjetujete s liječnikom, čak i onda ako ste bilo kada u prošlosti imali koji od navedenih problema.

Obavijestite svog liječnika ako primijetite, ili ako netko iz Vaše obitelji (ili osoba koja brine o Vama) kod Vas primijeti pojavu impulsa ili neodoljivih poriva da se ponašate na način neobičan za Vas ili da ne možete odoljeti nagonu, želji ili iskušenju da provedete određene radnje koje bi mogle naštetiti Vama ili drugima. Takvo ponašanje je poznato pod nazivom poremećaj kontrole impulsa, a može uključivati ovisnost o kockanju (igrama na sreću), pretjerano uzimanje hrane ili rastrošnost, neobično jake spolne porive, ili učestalo razmišljanje (ili osjećaji) vezano uz spolni odnos. Vaš liječnik će u tom slučaju razmotriti potrebu za prilagodbom Vašeg liječenja.

Drugi lijekovi i Nakom

Liječnika morate obavijestiti o svim lijekovima koje uzimate, pa i onima koje ste nabavili bez recepta uključujući i biljne pripravke. To je zbog toga što neki lijekovi mogu utjecati na djelovanje Nakoma ili Nakom može mijenjati učinak drugih lijekova.

Osobito je važno da Vašeg liječnika obavijestite ako uzimate sljedeće lijekove:

antiparkinsonike (lijekovi za liječenje Parkinsonove bolesti) koji sadrže levodopu, jer Nakom možete uzeti tek nakon 12 sati od zadnje doze ovog lijeka (ako lijek ima normalno otpuštanje) ili nakon 24 sata (ako taj lijek ima produženo otpuštanje). Recite svom liječniku ako ste u prošlosti liječeni lijekovima koji su sadržavali levodopu.

Lijekove za liječenje Parkinsonove bolesti koji ne sadrže levodopu ćete obično moći nastaviti uzimati, ali će liječnik možda trebati promijeniti dozu.

 • antihipertenzive (lijekovi za liječenje povišenog krvnog tlaka)
 • antikolinergike (lijekovi koji blokiraju djelovanje kolinergičnih živčanih završetaka) kao npr. orfenadrin, triheksifenidil, benzatropin i prociklidin. Možda će trebati promijeniti dozu.
 • antidepresive (lijekovi za liječenje depresije) kao npr. tricikličke antidepresive
 • MAO inhibitore (lijekovi za liječenje depresije) (vidjeti: Nemojte uzimati Nakom ako)
 • antipsihotike (lijekovi za liječenje nekih duševnih bolesti)
 • antituberkulotike (lijekovi za liječenje tuberkuloze)
 • miorelaksanse (lijekovi za opuštanje napetosti tjelesnih mišića)
 • antiepileptike (lijekovi za liječenje epilepsije – padavice) kao npr. fenitoin
 • preparate željeza
 • papaverin (lijek za opuštanje glatkih mišića)

Ako niste sigurni da se bilo što od navedenog odnosi na Vas, razgovarajte s Vašim liječnikom ili ljekarnikom prije nego što uzmete ovaj lijek. Vaš liječnik ili ljekarnik imaju podrobniji popis lijekova koje treba izbjegavati tijekom primjene tableta Nakom.

Oprez

Neki od navedenih lijekova mogu biti poznati pod nekim drugim nazivom, često zaštićenim (tvorničkim). U ovoj uputi naveden je samo glavni sastojak ili terapijska skupina lijeka, a ne njegov zaštićeni naziv.

Zbog toga uvijek pažljivo proučite pakovanje lijeka koji već uzimate, kao i uputu o lijeku s informacijama za bolesnike, kako bi saznali naziv djelatne tvari ili skupinu kojoj lijek pripada.

Utjecaj na laboratorijske testove

Nakom može utjecati na rezultate nekih laboratorijskih pretraga krvi i mokraće. U slučaju da trebate raditi neke pretrage, podsjetite liječnika da uzimate tablete Nakom.

Nakom s hranom i pićem

Izbjegavajte uzimanje tableta Nakom s teškom hranom. Ako ste na dijeti bogatoj bjelančevinama (meso, jaja, mlijeko, sir), učinak Nakoma može biti smanjen.

Trudnoća i dojenje

Prije nego što uzmete bilo koji lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Trudnoća

Ne uzimajte Nakom ako ste trudni ili sumnjate na trudnoću, ili planirate trudnoću.

Dojenje

Budući da se levodopa (jedan od sastojaka tableta Nakom) izlučuje u majčino mlijeko te zbog mogućih ozbiljnih nuspojava u dojenčadi, ne uzimajte Nakom ako dojite. Upitajte Vašeg liječnika ili ljekarnika za savjet prije nego se odlučite dojiti.

Upravljanje vozilima i strojevima

Svaki bolesnik može različito reagirati na lijek. Pojedini bolesnici imaju nuspojave koje utječu na njihovu sposobnost upravljanja vozilima, ili rukovanja alatima ili strojevima (vidjeti dio 4 Moguće nuspojave) . Ne smijete upravljati vozilima, ili rukovati alatima ili strojevima ako imate takve nuspojave.

Tablete Nakom mogu uzrokovati pospanost i epizode iznenadnog nastupa sna. Ako to primijetite kod sebe, ne smijete upravljati vozilima, ili rukovati alatima ili strojevima. Liječnik će Vam reći ako ćete smjeti ponovno voziti, pod uvjetom da napadaji prestanu.

3. Kako uzimati Nakom

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Tableta Nakom se uzima na usta.

Iako se učinak lijeka može se primijetiti nakon prvoga dana liječenja, a ponekad već nakon prve doze, potpun se učinak obično postiže unutar sedam dana liječenja.

Tablete Nakom uzimajte redovito, kako Vam je rekao liječnik.

Ne mijenjajte vrijeme uzimanja lijeka i ne uzimajte druge lijekove za liječenje Parkinsonove bolesti bez prethodnog savjetovanja s Vašim liječnikom.

Izbjegavajte uzimanje tableta Nakom s teškom hranom.

Ako prije niste uzimali levodopu

Uobičajena početna doza je pola do jedna tableta Nakom, jedanput ili dvaput na dan.

Ako ste prije uzimali levodopu

Vaš će liječnik tražiti da prestanete uzimati druge lijekove za liječenje Parkinsonove bolesti prije nego što počnete liječenje Nakomom.

Uobičajena početna doza je jedna tableta Nakom, tri do četiri puta na dan.

Djeca mlađa od 18 godina

Tablete Nakom nisu primjerene za djecu mlađu od 18 godina.

Ako smatrate da je učinak lijeka prejak ili preslab, posavjetujte se s liječnikom.

Ako uzmete više tableta Nakom nego što ste trebali

Nikada ne smijete uzeti više tableta nego što Vam je propisao liječnik. Ako ste uzeli previše tableta odjednom, odmah se obratite liječniku ili najbližoj ustanovi za hitnu medicinsku pomoć.

Ako ste zaboravili uzeti Nakom

Lijek uzimajte onako kako Vam je propisao Vaš liječnik. Nemojte uzeti dvostruku dozu da biste nadoknadili propuštenu.

Ako prestanete uzimati Nakom

Dozu ne smijete mijenjati ili liječenje prekinuti, dok se prethodno ne posavjetujete s liječnikom. Ako prestanete uzimati Nakom mogu se pojaviti simptomi kao što su ukočenost mišića, vrućica, mentalne promjene.

Ako se na kraju predviđ enog trajanja liječenja još uvijek ne osjećate dobro ili se za vrijeme liječenja osjećate lošije, recite to liječniku.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Nakom tableta obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, tablete Nakom mogu uzrokovati nuspojave, iako ne kod svih bolesnika.

Prekinite s uzimanjem Nakoma i odmah se javite liječniku, ako primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava:

 • alergijske reakcije (reakcije preosjetljivosti) kao što su urtikarija (koprivnjača), svrbež, osip, oticanje lica, usana, jezika ili grla, što može uzrokovati otežano disanje ili gutanje  bol u prsištu
 • aritmije (poremećaji srčanog ritma) ili palpitacije (osjećaj lupanja srca)
 • omaglica pri naglom ustajanju
 • krv u stolici ili tamna stolica (krvarenje iz probavnog sustava)
 • poremećaj krvne slike sa simptomima kao što su blijeda koža, umor, vrućica, grlobolja, modrice ili produljeno krvarenje nakon povrede
 • ukočenost mišića, visoka temperatura
 • mentalni poremećaji kao što su deluzije (sumanute misli), halucinacije (priviđenja) i depresija
 • konvulzije (grčevi).

Najčće nuspojave:

 •  nevoljni pokreti, uključujući trzanje ili grčeve (oni mogu biti, ali i ne moraju, slični simptomima Parkinsonove bolesti)
 • mučnina.

Druge nuspojave:

 • nesvjestica, gubitak teka (anoreksija), visok krvni tlak (hipertenzija)
 •  upala stjenke vene (flebitis)
 • povraćanje, proljev, promjena boje mokraće, znoja ili sline
 • fenomen „on-off“ karakterističan je za pojedine bolesnike s dugotrajnom Parkinsonovom bolešću. To je stanje u kojem bolesnik ima nepredvidljive promjene stanja pokretnosti, npr. stanje pokretnosti („on“) se iznenada promijeni u stanje nepokretnosti („off“). Promjene iz stanja „off“ u „on“ se također mogu iznenada javiti.
 • omaglica, pospanost (uključujući pretjeranu dnevnu pospanost ili epizode iznenadnog nastupa sna), osjećaj obamrlosti ili trnaca u prstima na rukama ili nogama (parestezije)
 • neobični snovi, zbunjenost, motorni nemir i psihička napetost (agitacija), zaduha (dispneja), ispadanje kose (alopecija).

Moguće su i sljedeće nuspojave:

 • nemogućnost odolijevanja impulsima (porivima) za obavljanje određenih radnji koje bi mogle biti štetne, što može uključivati
 • jak poriv za prekomjernim kockanjem, unatoč ozbiljnim osobnim ili obiteljskim posljedicama
 • promijenjena ili pojačana spolna želja i ponašanje koje zabrinjava Vas ili druge, na primjer, pojačani seksualni nagon
 • nekontrolirano pretjerano kupovanje ili trošenje
 • neumjerenost u jelu (uzimanje velikih količina hrane u kratkom vremenu) ili kompulzivno (prisilno) uzimanje hrane (uzimanje hrane u količini većoj nego što je uobičajeno i više od količine koja zadovoljava glad).

Obavijestite svog liječnika ako primijetite bilo koji od tih uzoraka ponašanja, s liječnikom možete porazgovarati o načinima liječenja ili ublažavanja tih simptoma.

Nuspojave koje su zabilježene tijekom primjene lijekova koji sadrže levodopu

Te nuspojave se mogu očekivati kod uzimanja Nakoma.

Poremećaji živčanog sustava

 • gubitak kontrole nad voljnim pokretima u svakodnevnom životu
 • obamrlost, pojačano drhtanje (tremor) ruku, trzanje mišića, grčevi mišića, nepravilni pokreti mišića čeljusti što rezultira otežanim otvaranjem usta
 • teškoće kod usnivanja, tjeskoba ili pretjerano dobro raspoloženje, padanje te poremećaj hoda i držanja
 • glavobolja

Poremećaji oka

 • spušten kapak i proširena zjenica
 • promjene vida, nepravilni pokreti oka

Poremećaji probavnog sustava

 • probavne smetnje, suha usta, gorak okus u ustima
 • otok žlijezda slinovnica, teškoće pri gutanju, škripanje zubima
 • štucanje, bol u trbuhu i smetnje pokretljivosti crijeva, zatvor, vjetrovi
 • osjećaj pečenja jezika

Poremećaji reproduktivnog sustava

 • stalna erekcija muškog spolovila (prijapizam)

Poremećaji bubrega i mokraćnog sustava

 • otežano mokrenje ili nemogućnost zadržavanja mokraće (inkontinencija)

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

 • mrljaste pigmentirane promjene kože, uključujući iritirane ili nepravilne madeže, ili madeže na kojima ste primijetili promjene (melanom – zloćudni tumor kože)

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

 • povećanje ili smanjenje tjelesne mase, otekline (edemi) udova
 • crvenilo praćeno osjećajem topline, navale vrućine, pojačano znojenje
 • osjećaj slabosti, nesvjestica ili umor
 • promuklost, opći osjećaj slabosti
 •  stanje praćeno pojačanom energijom ili aktivnošću, neobičan način disanja

Ako bilo koji simptom potraje ili ako primijetite bilo koju drugu nuspojavu, molimo obavijestite svog liječnika ili ljekarnika. Dobro bi bilo da zabilježite što ste osjetili, kada je počelo i koliko je dugo trajalo.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

5. Kako čuvati Nakom

Lijek treba čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Lijek se čuva pri temperaturi do 25  C, zaštićen od svjetlosti i vlage.

Lijek se čuva u originalnom pakovanju.

Lijek se ne smije primjenjivati nakon datuma isteka roka valjanosti, navedenog na pakovanju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Nakom sadrži

Djelatne tvari:

Nakom sadrži dvije djelatne tvari: levodopu i karbidopu. 1 tableta sadrži 250 mg levodope i 25 mg karbidope.

Pomoćne tvari:

celuloza, mikrokristalična kukuruzni škrob

plavi indigo karmin (E132) magnezijev stearat

škrob, prethodno geliran.

Kako Nakom izgleda i sadržaj pakiranja

Tableta.

Plava, ovalna, bikonveksna tableta s razdjelnim urezom na jednoj strani.

Tableta se s laganim pritiskom može podijeliti na dvije polovice.

100 (10×10) tableta u blisteru, u kutiji.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocjenite članak

4.50 / 5   2

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: nakom, nakom tablete, nakom tableti, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Nakom (250mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.