Multaq (400mg) – Uputa o lijeku

MULTAQ 400 mg filmom obložene tablete dronedaron

Pročitajte pažljivo cijelu uputu prije nego što počnete uzimati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

 1. Što je Multaq i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Multaq
 3. Kako uzimati Multaq
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Multaq
 6. Dodatne informacije

1. Što je Multaq i za što se koristi 

MULTAQ sadrži djelatnu tvar koja se naziva dronedaron. Pripada skupini lijekova koji se nazivaju antiaritmicima i koji pomažu u reguliranju otkucaja srca.

MULTAQ se uzima ako imate probleme sa srčanim otkucajima (vaše srce otkucava nepravilno – fibrilacija atrija) te vam je pomoću terapije koja se naziva kardioverzija vraćen normalan ritam otkucaja srca.

Multaq sprječava ponovno javljanje problema nepravilnog rada srca.

2. Prije nego počnete uzimati Multaq

Nemojte uzimati MULTAQ

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na dronedaron ili bilo koji drugi sastojak Multaqa (vidjeti pomoćne tvari navedene u dijelu 6),
 • ako imate problema sa živcima u srcu (srčani blok). U tom slučaju srce vam može vrlo sporo otkucavati ili možete osjećati omaglicu. Ako vam je zbog toga već ugrađen elektrostimulator (pejsmejker), tada možete uzimati Multaq,
 • ako imate vrlo nizak broj srčanih otkucaja (manje od 50 otkucaja u minuti),
 • ako EKG (elektrokardiogram) pokazuje problem koji se naziva “produljeni korigirani QT interval” (interval veći od 500 milisekunda),
 • ako imate tip fibrilacije atrija koji se naziva permanentna fibrilacija atrija (AF). U slučaju permanentne AF, fibrilacija je prisutna duže vrijeme (najmanje tijekom 6 mjeseci) te je donijeta odluka da se vaš srčani ritam ne vraća u normalni atrijski ritam pomoću terapije zvane kardioverzija,
 • ako imate ili ste imali problem zbog kojeg vaše srce ne može pumpati krv tijelom onako kako bi trebalo (stanje koje se naziva srčano zatajivanje). Mogu vam naticati stopala ili noge, možete imati teškoće s disanjem kad ležite ili spavate, odnosno zadihanost kad se krećete,
 • ako je količina krvi koju šalje vaše srce prilikom svake kontrakcije premala (stanje koje se naziva disfunkcija lijeve klijetke),
 • ako ste prethodno uzimali amiodaron te ste imali probleme s plućima ili jetrom,
 • ako uzimate lijekove zbog infekcije (uključujući gljivične infekcije ili HIV infekciju), alergija, problema s brojem srčanih otkucaja, depresije ili lijekove nakon transplatacije – vidjeti odjeljak “Uzimanje drugih lijekova”. Tamo se nalazi točan opis lijekova koje ne smijete uzimati istodobno s Multaqom),
 • ako imate teške jetrene tegobe,
 • ako imate teške bubrežne tegobe.

Ako se bilo što od gore navedenoga odnosi na vas, nemojte uzimati Multaq.

Budite posebno oprezni s Multaqom

 • ako imate problem zbog kojega u krvi imate premalo kalija ili magnezija: Taj se problem mora riješiti prije nego počnete uzimati Multaq,
 • ako fibrilacija atrija postane permanentna za vrijeme uzimanja Multaqa. U tom slučaju morate prestati uzimati Multaq,
 • ako ste stariji od 75 godina,
 • ako imate stanje u kojem krvne žile koje dovode krv u srce otvrdnu i postanu sužene (bolest koronarnih arterija).

Obavijestite svoga liječnika

 • ako vam natiču stopala ili noge, imate teškoće s disanjem kad ležite ili spavate, zadihanost kad se krećete ili ako dobivate na težini,
 • odmah obavijestite liječnika ako razvijete bilo kakve znakove i simptome mogućeg oštećenja jetre: bol ili nelagoda u području želuca (trbuha), gubitak apetita, mučnina, povraćanje, žuta boja kože ili bjeloočnica (žutica), neuobičajeno taman urin, umor (posebice zajedno s drugim navedenim simptomima), svrbež,
 • ako imate nedostatak zraka ili imate neproduktivni (suhi) kašalj; liječnik će provjeriti vaša pluć

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na vas (ili u to niste sigurni), razgovarajte s liječ nikom ili ljekarnikom prije nego počnete uzimati Multaq.

Multaq se ne preporuča djeci niti adolescentima mlađim od 18 godina.

Pretrage srca i krvi

Za vrijeme uzimanja Multaqa liječnik vam može propisati pretrage kako bi se provjerilo vaše medicinsko stanje te djelovanje lijeka.

Liječnik može provjeriti električnu aktivnost vašega srca EKG-om (elektrokardiogram).

Liječnik će propisati pretrage krvi radi provjere funkcije vaše jetre prije početka uzimanja Multaqa te tijekom liječenja. U određenim slučajevima može biti potrebno prekinuti liječenje.

Liječnik također može propisati i druge pretrage krvi. Na vrijednost jednoga pokazatelja (kreatinin u krvi) može utjecati Multaq. Vaš će liječnik o tome voditi računa kad bude analizirao rezultate krvnih pretraga i kao referentnu uzet će drugu “normalnu” vrijednost kreatinina u krvi.

Pri krvnim pretragama uvijek obavijestite zdravstveno osoblje da uzimate Multaq.

Uzimanje drugih lijekova s Multaqom

Liječnik vam može preporučiti da uzimate lijek protiv stvaranja krvnih ugrušaka, ovisno o vašem stanju.

Multaq može utjecati na druge lijekove i obratno, što može izazvati ozbiljne nuspojave. Liječnik će možda trebati promijeniti dozu nekog drugog lijeka koji uzimate.

Ne smijete uzimati sljedeće lijekove istodobno s Multaqom:

 • druge lijekove koji se propisuju za kontrolu nepravilnih ili ubrzanih srčanih otkucaja, kao što su flekainid, propafenon, kinidin, disopiramid, dofetilid, sotalol, amiodaron,
 • određene lijekove za gljivične infekcije kao što su ketokonazol, vorikanozol, itrakonazol ili posakonazol,
 • određene lijekove za infekcije koji se nazivaju makrolidi,
 • određene lijekove protiv depresije koji se nazivaju triciklički antidepresivi, određene lijekove za smirenje koji se zovu fenotiazini,
 • bepridil koji ublažava bolove u prsnom košu izazvane srčanom bolešću,
 • telitromicin, eritromicin ili klaritromicin (antibiotici za liječenje infekcija), terfenadin – za alergije
 • nefazodon – za depresiju,
 • cisaprid – za refluks hrane i kiseline iz želuca u usta, ritonavir – za HIV infekcije (AIDS).

Morate obavijestiti vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate:

 • druge lijekove za visoki krvni tlak, bolove u prsnom košu uzrokovane srčanom bolešću ili druge srčane tegobe, kao što su verapamil, diltiazem, nifedipin, metoprolol, propranolol ili digoksin,
 • određene lijekove za smanjenje kolesterola u krvi (kao što su simvastatin, lovastatin, atorvastatin, rosuvastatin ili pravastatin),
 • određene lijekove za spječavanje stvaranja krvnih ugrušaka, kao što su dabigatran ili varfarin
 • određene lijekove za epilepsiju – fenobarbital, karbamazepin ili fenitoin, sirolimus i takrolimus (koji se uzimaju nakon transplantacije),
 • Gospinu travu – biljni lijek protiv depresije, rifampicin – za tuberkulozu.

Molimo vas da obavijestite vašeg liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali neke druge lijekove, uključujući i one koji se kupuju bez recepta i biljne lijekove.

Uzimanje hrane i pića s Multaqom

Jednu tabletu Multaqa uzmite uz jutarnji obrok, a jednu uz večernji obrok.

Dok uzimate Multaq, nemojte piti sok od grejpa. Taj sok može utjecati na uobičajeno djelovanje vašeg lijeka.

Trudnoća i dojenje

Multaq se ne preporuča ako ste trudni ili mislite da ste trudni.

Ne uzimajte Multaq ako možete zatrudnjeti, a ne koristite djelotvorne mjere kontracepcije. Ako zatrudnite tijekom uzimanja Multaqa, prestanite uzimati tablete te odmah o tome razgovarajte sa svojim liječnikom.

Ako dojite dijete, razgovarajte s liječnikom prije početka uzimanja Multaqa.

Pitajte za savjet liječnika ili ljekarnika prije nego što počnete uzimati bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu provedena klinička ispitivanja učinka Multaqa na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Ostala upozorenja

Važne informacije o nekim pomoćnim tvarima u Multaqu

Multaq sadrži laktozu, jednu vrstu šećera. Ako vam je vaš liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s njim prije nego što počenete uzimati Multaq.

3. Kako uzimati Multaq 

Uvijek uzimajte Multaq točno onako kako Vam je propisao liječnik. Ako niste sigurni, trebate se savjetovati s liječnikom ili ljekarnikom.

Ako morate prijeći s amiodarona (drugi lijek koji se koristi za nepravilan rad srca) na Multaq, liječnik će uz poseban oprez nadzirati tu promjenu.

Koliko lijeka uzeti

Uobičajena doza je jedna tableta od 400 mg dva puta dnevno:

jedna tableta uz jutarnji obrok i jedna uz večernji obrok.

Ako mislite da lijek prejako ili preslabo djeluje, razgovarajte s liječnikom ili ljekarnikom.

Način primjene lijeka

Tabletu progutajte cijelu, s vodom, tijekom obroka.

Ako uzmete više Multaqa nego što ste trebali

Odmah se javite vašem liječniku ili najbližoj službi za hitnu pomoć ili bolnici. Sa sobom ponosite kutiju lijeka.

Ako ste zaboravili uzeti Multaq

Nemojte uzimati dvostruku dozu, da nadoknadite propuštenu tabletu. Sljedeću dozu uzmite po predviđenom rasporedu.

Ako prestanete uzimati Multaq

Nemojte prestati uzimati lijek, a da prethodno o tome ne razgovarate s vašim liječnikom ili ljekarnikom.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Multaqa obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave 

Kao i svi drugi lijekovi, Multaq može izazvati nuspojave.

Sljedeće nuspojave prijavljene su kod uzimanja ovog lijeka.

Učestalost mogućih dolje navedenih nuspojava definirana je na sljedeći način:

vrlo često (javljaju se u više od 1 na 10 bolesnika), često: (javljaju se u 1 do 10 na 100 bolesnika),

manje često (javljaju se u 1 do 10 na 1000 bolesnika), rijetko (javljaju se u 1 do 10 na 10.000 bolesnika),

vrlo rijetko (javljaju se u manje od 1 na 10.000 bolesnika),

nije poznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka).

Vrlo često

 • promjene u vrijednostima jedne pretrage krvi: razina kreatinina u krvi, promjene u EKG-u (elektrokardiogram),
 • problem prilikom kojeg vaše srce ne može slati krv tijelom onako kako bi trebalo (kongestivno srčano zatajivanje), što može uzrokovati zadihanost, ili naticanje zglobova. U kliničkim studijama, ova nuspojava primjećena je u sličnoj učestalosti u bolesnika koji su primali Multaq i bolesnika koji su primali placebo.

Često

 • problemi s probavom, kao što su proljev, mučnina, povraćanje i bol u trbuhu, osjećaj umora,
 • usporeni rad srca,
 • problemi s kožom, poput osipa i svrbeža,
 • promjene u rezultatima pretraga krvi koje se koriste za provjeru funkcije jetre.

Manje često

 • ostali problemi s kožom kao što su crvenilo ili ekcem (crvenilo, svrbež, pečenje ili mjehurići na koži),
 • veća osjetljivost kože na sunce, promjena osjeta okusa,
 • upala pluća (uključujući ožiljke i zadebljanja na plućima).

Rijetko

 • gubitak osjeta okusa,
 • oštećenje jetre, uključujući po život opasno zatajenje jetre.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Multaq 

Lijek morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Nemojte upotrebljavati Multaq nakon isteka roka valjanosti označenog na kutiji. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan u navedenom mjesecu.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nemojte upotrebljavati Multaq ako opazite bilo kakav vidljivi znak oštećenja (vidjeti dio 6. “Kako Multaq izgleda i sadržaj pakovanja”).

Lijekovi se ne smiju bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Upitajte svog ljekarnika kako odložiti lijek koji Vam više nije potreban. Ove mjere pomažu u zaštiti okoliša.

6. Dodatne infromacije 

Što Multaq sadrži

Djelatna tvar u lijeku je dronedaron.

Jedna filmom obložena tableta sadržava 400 mg dronedarona (u obliku dronedaronklorida).

Pomoćne tvari su:

Jezgra tablete – hipromeloza, kukuruzni škrob, krospovidon, poloksamer 407, laktoza hidrat, koloidni, bezvodni silicijev dioksid, magnezijev stearat;

Film ovojnicahipromeloza, makrogol 6000, titanijev dioksid (E171), karnauba vosak.

Kako Multaq izgleda i sadržaj pakovanja

Multaq tablete su bijele, ovalne, filmom obložene tablete s urezanom dvostrukom valovitom oznakom na jednoj strani i brojem “4142” na drugoj strani.

Multaq filmom obložene tablete dostupne su u pakovanju od 60 (6×10) tableta u neprozirnom PVC/Al blisteru.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocjenite članak

3.50 / 5   2

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Multaq (400mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.