Mimpara (30mg) – Uputa o lijeku

Mimpara 30 mg filmom obložene tablete, Mimpara 60 mg filmom obložene tablete,Mimpara 90 mg filmom obložene tablete sinakalcet

Pažljivo pročitajte ovu uputu prije nego što počnete uzimati lijek, jer sadrži važne informacije za Vas.

 • Sačuvajte uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.
 • Ovaj lijek propisan je samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Mogao bi im naštetiti iako imaju znakove bolestijednake Vašima.
 • Ako primjetite bilo koju nuspojavu, obratite se Vašem liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri. Ovo uključuje bilo koju moguću nuspojavu koja nije opisana u ovoj uputi.

Ova uputa sadrži

 1. Što je Mimpara i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Mimparu
 3. Kako uzimati Mimparu
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Mimparu
 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Što je Mimpara i zašto se koristi

Mimpara kontrolira vrijednosti paratireoidnog hormona (PTH), kalcija i fosfora u vašem organizmu. Koristi se u liječenju poremećaja povezanih s paratireoidnim žlijezdama. Paratireoide su četiri male žlijezde na vratu, pokraj štitnjače, koje proizvode paratireoidni hormon (PTH).

Mimpara se koristi:

 • za liječenje sekundarnog hiperparatireoidizma u bolesnika s ozbiljnom bubrežnom bolesti koji trebaju dijalizu da bi se krv očistila od štetnih produkata
 • da bi se smanjila visoka razina kalcija u krvi (hiperkalcemija) u bolesnika s rakom paratireoidnih žlijezda
 • da bi se smanjila visoka razina kalcija u krvi (hiperkalcemija) u bolesnika s primarnim hiperparatireoidizmom koji imaju visoku razinu kalcija i nakon odstranjenja paratireoidne žlijezde, ili kod kojih odstranjenje žlijezde nije moguće.

U primarnom i sekundarnom hiperparatireoidizmu paratireoidne žlijezde proizvode previše PTH-a. „Primarni“ znači da hiperparatireoidizam nije posljedica nekog drugog poremećaja, a „sekundarni“ da je hiperparatireoidizam uzrokovan drugim poreme ćajem, npr. bolesti bubrega. Oba, i primarni i sekundarni hiperparatireoidizam mogu uzrokovati gubitak kalcija iz kosti, što može biti uzrok bolova u kostima i prijeloma, poremećaja krvi i oštećenja srčanih krvnih žila, nastanka bubrežnih kamenaca, psihičkih poremećaja i kome.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Mimparu

Nemojte uzimati Mimparu:

Ako ste alergični na sinakalcet ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (navedeni u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego što počnete uzimati Mimparu.

Prije nego što počnete uzimati Mimparu, obavijestite svojeg liječnika o tome imate li ili ste bilo kada imali:

 • napadaje (konvulzije). Rizik pojave napadaja veći je ako ste ih već doživjeli;
 • problema s jetrom; zatajenje srca.

Za dodatne informacije, pročitajte dio 4.

Tijekom liječenja Mimparom obavijestite svojeg liječnika:

 • ako ste počeli ili prestali pušiti, jer to može utjecati na djelovanje Mimpare.

Djeca i adolescenti

Djeca mlađa od 18 godina ne smiju uzimati Mimparu.

Drugi lijekovi i Mimpara

Obavijestite svojeg liječnika ili ljekarnika o tome uzimate li, ako ste nedavno uzimali ili ćete možda uzimati druge lijekove.

Obavijestite svojeg liječnika o tome uzimate li sljedeće lijekove. Sljedeći lijekovi mogu utjecati na djelovanje Mimpare:

 • lijekovi za liječenje kože i gljivičnih infekcija (ketokonazol, itrakonazol i vorikonazol); lijekovi za liječenje bakterijskih infekcija (telitromicin, rifampicin i ciprofloksacin);
 • lijek koji se koristi za liječenje HIV infekcija i AIDS (ritonavir); lijek kojim se liječi depresija (fluvoksamin).

Mimpara može utjecati na djelovanje sljedećih lijekova:

 • lijekova za liječenje depresije (amitriptilin, desipramin, nortriptilin i klomipramin); lijekova kojima se liječi poremećaj srčanog ritma (flecainid i propafenon);
 • lijek koji se koristi za liječenje visokoga krvnog tlaka (metoprolol);

Mimpara s hranom i pićem

Mimparu treba uzeti s hranom ili neposredno nakon obroka.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da bi mogli biti trudni ili planirate imati bebu, obratite se svojem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego počnete uzimati ovaj lijek.

Mimpara nije ispitivana u trudnica. U slučaju trudnoće, vaš liječnik može promijeniti terapiju jer Mimpara može biti štetna za vaše nerođeno dijete.

Nije poznato izlučuje li se Mimpara u majčino mlijeko. Vaš liječnik će raspraviti s vama trebate li prestati dojiti ili prekinuti liječenje Mimparom.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu provedene studije utjecaja na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima. Omaglica i napadaji prijavljeni su od bolesnika liječenih Mimparom. Ako ste imali navedeno, vaša sposobnost upravljanja vozilom ili strojevima može biti smanjena.

Mimpara sadrži laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Mimparu

Uvijek uzimajte ovaj lijek isključivo kako vam je preporučio vaš liječnik ili ljekarnik. Ako niste sigurni, savjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. Vaš liječnik će vam reći koliko Mimpare morate uzeti.

Mimpara se mora uzeti kroz usta, s jelom ili neposredno nakon jela. Tablete se moraju uzeti cijele i ne smiju se prepoloviti.

Vaš liječnik redovito će vam vaditi krv tijekom liječenja kako bi pratio vaš napredak i po potrebi prilagodio dozu lijeka.

Ako se liječite zbog sekundarnog hiperparatireoidizma

Uobičajena početna doza Mimpare je 30 mg (jedna tableta) jednom dnevno.

Ako se liječite zbog raka paratireoidnih žlijezda ili primarnog hiperparatireoidizma

Uobičajena početna doza Mimpare je 30 mg (jedna tableta) dva puta dnevno.

Ako uzmete više Mimpare nego što je potrebno

Ako uzmete više Mimpare nego što je potrebno, morate odmah kontaktirati vašeg liječnika. Mogući znakovi predoziranja su utrnulost ili trnci oko usta, bolovi u mišićima ili grčevi i napadaji.

Ako ste zaboravitli uzeti Mimparu

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu.

Ako ste zaboravili uzeti dozu Mimpare, nastavite sa sljedećom redovnom dozom.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, koje se ne moraju pojaviti kod svih bolesnika.

Ako osjetite utrnulost ili trnce oko usta, bolove u mišićima ili grčeve i napadaje, odmah o tome obavijestite liječnika. Te nuspojave mogu biti znakovi da je vaša vrijednost kalcija preniska (hipokalcemija).

Vrlo česte: mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba

 • mučnina i povraćanje; ove nuspojave su uglavnom blage i ne traju dugo.

Česte: mogu se javiti u do 1 na 10 osoba

 • omaglica
 • utrnulost ili osjećaj trnaca (parestezija) gubitak apetita (anoreksija)
 • mišićna bol (mijalgija)
 • slabost (astenija) osip
 • snižena vrijednost testosterona.

Manje česte: mogu se javiti u do 1 na 100 bolesnika

 • napadaji
 • loša probava (dispepsija) proljev
 • alergijska reakcija (reakcija preosjetljivosti).

Nepoznato: učestalost se ne može predvidjeti na temelju raspoloživih podataka

 • koprivnjača (urtikarija)
 • oticanje lica, usnica, usta, jezika ili grla, što može uzrokovati teškoće s gutanjem ili disanjem (angioedem).

Nakon uzimanja Mimpare vrlo mali broj bolesnika sa zatajenjem srca može doživjeti pogoršanje stanja. Niski krvni tlak (hipotenzija) je također bio zabilježen kod vrlo malog broja bolesnika. Zabilježeno je i nekoliko slučajeva za koje se ne zna jesu li uzrokovani Mimparom.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. Ovo uključuje bilo koju moguću nuspojavu koja nije opisana u ovoj uputi.

5. Kako čuvati Mimparu

Čuvajte ovaj lijek izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijekse ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blistru nakon „Rok valjanosti:“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Lijekovi se ne smiju bacati putem odvoda ili kućnog otpada. Upitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne upotrebljavate. Ove mjere pomoći će očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Što Mimpara sadrži

Djelatna tvar je sinakalcet. Jedna filmom obložena tableta sadrži 30 mg, 60mg ili 90 mg sinakalceta (u obliku slinakalcetklorida).

Ostali sastojci su:

 • kukuruzni škrob prethodno geliran celuloza, mikrokristalična
 • povidon
 • krospovidon
 • magnezijev stearat
 • silicijev dioksid, koloidni, bezvodni

Tablete su obložene: karnauba voskom

Opadry green: (sadrži laktozu hidrat, hipromelozu, titanijev dioksid (E171), gliceroltriacetat, FD&C Blue (E132), željezov oksid, žuti (E172))

Opadry clear (sadrži hipromelozu, makrogol)

Kako Mimpara izgleda i sadržaj pakovanja

Mimpara su svjetlozelene filmom obložene tablete. Ovalnog su oblika i imaju oznaku „30“, „60“ ili „90“ na jednoj i „AMG“ na drugoj strani.

Mimpara 30 mg, 60 mg ili 90 mg filmom obložene tablete dostupne su u blister pakovanjima. Svako blister pakovanje sadrži 28 tableta u kutiji.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocjenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: mimpara, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Mimpara (30mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.