Meglucon (500mg) – Uputa o lijeku

Meglucon 500 mg filmom obložene tablete

Meglucon 850 mg filmom obložene tablete

metformin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

U ovoj uputi:

 1. Što je Meglucon i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Meglucon
 3. Kako uzimati Meglucon
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Meglucon
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Meglucon i za što se koristi 

Meglucon se koristi za liječenje bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2 (također nazivana «šećerna bolest neovisna o inzulinu»), kada dijeta i tjelovježba same nisu dovoljne za kontrolu razina šećera u krvi. Šećerna bolest tipa 2 je bolest kada se proizvodnja inzulina i/ili njegovi učinci postupno smanjuju. Meglucon je posebno prikladan za liječenje bolesnika s prekomjernom tjelesnom težinom.

Meglucon sadrži metformin o kojem više možete pročitati ovdje.

Odrasli mogu koristiti Meglucon sam ili zajedno s drugim lijekovima za liječenje šećerne bolesti koji se uzimaju kroz usta, ili inzulin.

Djeca u dobi od 10 godina i starija mogu koristiti Meglucon sam ili zajedno s inzulinom.

Meglucon pripada skupini lijekova koji se nazivaju bigvanidi, koji snižavaju razine šećera u krvi. Također pomaže da se smanji rizik od komplikacija povezanih sa šećernom bolešću u odraslih osoba s prekomjernom tjelesnom težinom.

Inzulin je hormon koji luči žlijezda gušterača, što tijelu omogućuje korištenje glukoze (še ćera) iz krvi. Vaše tijelo glukozu koristi za proizvodnju energije ili ga sprema za buduće potrebe.

Ako imate šećernu bolest, Vaša gušterača ne proizvodi dovoljno inzulina ili Vaše tijelo ne može pravilno koristiti proizvedeni inzulin. To dovodi do visoke razine glukoze u krvi. Meglucon pomaže sniženju razine glukoze u Vašoj krvi na što je moguće normalnije vrijednosti.

2. Što morate znati prije nego počente uzimati Meglucon 

Nemojte uzimati Meglucon i obavijestite svog liječnika ako ste ili imate:

 • alergični (preosjetljivi) na metformin ili na bilo koju pomoćnu tvar Meglucona (vidjeti dio 6)
 • tešku šećernu bolest zajedno sa stanjem prevelike kiselosti krvi koje se naziva ketoacidoza, uzrokovanog nedostatkom inzulina. Simptomi takvog stanja su:  bol u trbuhu, ubrzano i duboko disanje, nesanica ili neobičan voćni zadah, nagli gubitak tjelesne težine. To može dovesti do stanja dijabetičke predkome.
 • tešku šećernu bolest s početnim gubitkom svijesti, koje se naziva dijabetička predkoma zbog zakiseljenosti krvi
 • problema s bubrezima
 • problema s jetrom
 • redovito pijete velike količine alkohola
 • dehidrirali, kao primjerice nakon
 • proljeva ili teškog proljeva, ili
 • višekratnog povraćanja.
 • liječite zatajenje srca
 • nedavno imali srčani udar
 • teške probleme s Vašom cirkulacijom
 • poteškoće s disanjem
 • tešku infekciju, poput infekcije pluća, dišnih putova ili bubrega

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas, prije uzimanja ovog lijeka razgovarajte sa svojim liječnikom.

Prestanite uzimati Meglucon i odmah obavijestite svog liječnika, ako se tijekom liječenja pojavi ozbiljno stanje koje se naziva mliječna acidoza. To Vam se posebice može pojaviti ako imate smanjenu funkciju bubrega.

Simptomi su:

 • povraćanje
 • bol u trbuhu s mišićnim grčevima osjećaj teškog umora i opća slabost teškoće pri disanju

Potrebno je hitno bolničko liječenje kako bi se spriječio početak kome. Druge bolesti, dulje gladovanje, slaba kontrola krvi ili unos alkohola mogu povećati rizik pojave ovog teškog poremećaja.

Budite oprezni s Megluconom

Prije uzimanja Meglucona, posavjetujte se sa svojim liječnikom ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas:

ako imate planirani kirurški zahvat pod općom anestezijom

Liječnik će prekinuti liječenje Megluconom 48 sati prije kirurškog zahvata. Ako liječnik ocijeni da Vam je bubrežna funkcija uredna, možete nastaviti uzimati Meglucon 48 sati nakon operacije. Važno je da točno slijedite upute Vašeg liječnika.

Liječnik će odlučiti da li Vam je tijekom ovog vremena potrebno drugo liječenje.

simptomi niže razine šećera u krvi od normalnih vrijednosti su:

 • slabost omaglica
 • pojačano znojenje brzi otkucaji srca poremećaji vida
 • teškoća u koncentraciji

Ako osjetite ove simptome pojedite ili popijte nešto što sadrži šećer. Meglucon sam po sebi ne uzrokuje preveliko sniženje razina šećera u krvi, ali to mogu drugi lijekovi za liječenje šećerne bolesti (kao što su npr. sulfonilureja, inzulin, meglitinidi).

 • pretilost

Nastavite s kalorijski kontroliranom dijetom.

Vidjeti “Uzimanje drugih lijekova”.

Važno je da redovito:

 • razgovarate sa svojim liječnikom naročito na početku liječenja Megluconom
 • radite uobičajene laboratorijske pretrage krvi i mokraće kod liječenja šećerne bolesti provjeravate funkciju bubregu najmanje jedanput godišnje

Osobe u dobi od 65 godina i starije te osobe u kojih je funkcija bubrega na granici normalnih vrijednosti trebaju provjeravati funkciju bubregu najmanje dva do četiri puta godišnje.

tijekom dana jedete obroke kada uzimate Meglucon – Vidjeti i odjeljak 3 “Način primjene”.

Djeca mlađa od 1 godina

Meglucon se ne preporučuje za ovu dobnu skupinu.

Uzimanje drugih lijekova

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Sljedeći lijekovi mogu utjecati na Meglucon ili Meglucon može utjecati na učinak drugih lijekova:

kontrastna sredstva na bazi joda

Liječnik će prekinuti liječenje Megluconom prije pretrage s rendgenskim zračenjem ako se koristi kontrastno sredstvo na bazi joda. Ako liječnik ocijeni da Vam je funkcija bubrega uredna, možete nastaviti uzimati Meglucona 48 sati nakon pretrage. Liječnik će odlučiti da li Vam je tijekom ovog vremena potrebno drugo liječenje.

 • lijekovi koji sadrže alkohol
 • glukokortikoidi, lijekovi koji se koriste se za sprječavanje odbacivanja presađenih organa, smanjuju upalu kao npr. kože ili kod astme
 • lijekovi koji šire dišne putove, poput salbutamola, fenoterola i terbutalina (primjenjuju se za liječenje astme)

Ako postoji rizik smanjene funkcije bubrega, Vaš će liječnik biti posebno pažljiv kod primjene Meglucona. To se odnosi, na primjer, kada se liječite:

 • lijekovima za liječenje visokog krvnog tlaka lijekovima koji potiču izlučivanje mokraće
 • određenim lijekovima za suzbijanje boli, groznice i upale

Smanjena funkcija bubrega češće se javlja u starijih bolesnika.

 • lijekovi za liječenje visokog krvnog tlaka, s djelatnom tvari čije ime završava na “-pril”
 • lijekovi za snižavanje razina šećera u krvi poput inzulina ili onih koji se uzimaju kroz usta Primjena ovih lijekova zajedno s Megluconom može uzrokovati preveliko sniženje razina šećera u krvi. Vidjeti “Budite oprezni s Megluconom”.

Meglucon s alkoholom

Alkohol povećava rizik od nuspojave mliječne acidoze. Zbog toga se preporučuje da se suzdržite od konzumiranja alkohola.

Trudnoća i dojenje

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije nego što uzmete bilo koji lijek.

Trudnoća

Ako ste trudni ili planirate trudnoću ne smijete uzimati Meglucon.

Obavijestite svoga liječnika o tome, jer primjenu metformina treba prekinuti i liječenje zamijeniti inzulinom.

Dojenje

Ako dojite, ne uzimajte Meglucon prije nego što razgovarate sa svojim liječnikom.

Upravljanje vozilima i strojevima

Kada se sam koristi za liječenje šećerne bolesti, Meglucon ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima ili rada na strojevima.

Ako uzimate druge lijekove za liječenje šećerne bolesti uz Meglucon, razina šećera u krvi može biti preniska. To može smanjiti Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili rada na strojevima. Razgovarajte sa svojim liječnikom prije upravljana vozilom ili rada na strojevima.

3. Kako uzimati Meglucon 

Meglucon 500 mg filmom obložene tablete i Meglucon 850 mg filmom obložene tablete

Uvijek uzimajte Meglucon točno onako kako Vam je liječnik rekao. Ako niste sigurni provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

*Tablete koje sadrže 1000 mg djelatne tvari metforminklorida također su dostupne, za individualno prilagođavanje doze.

Odrasli

Preporučena početna doza je: 500 mg ili 850 mg metforminklorida 2 do 3 puta dnevno.

Nakon približno 2 tjedna primjene Meglucona liječnik Vam može provjeriti šećer u krvi i prilagoditi dozu.

Maksimalna doza: 3000 mg* metforminklorida dnevno u 3 podijeljene doze.

Djeca u dobi od 10 godina i starija

Uobičajena početna doza je: 500 mg ili 850 mg metforminklorida dnevno.

Nakon približno 2 tjedna primjene Meglucona, liječnik će djetetu provjeriti šećer u krvi i prilagoditi dozu.

Maksimalna doza: 2000 mg* metforminklorida dnevno u 2 ili 3 podijeljene doze.

Bolesnici u dobi od 65 godina i stariji

Liječnik će dozu Meglucona odrediti ovisno o Vašoj funkciji bubrega, budući da je pojava oštećenja bubrega češća u ovoj skupini. Vidjeti također poglavlje 2 “Budite oprezni s Megluconom”.

Način primjene

Tabletu progutajte cijelu uz čašu vode tijekom ili nakon obroka.

Trajanje liječenja

O tome će odlučiti Vaš liječnik.

Ako uzmete više Meglucona nego što ste trebali

Ako ste uzeli previše Meglucona, odmah se javite svom liječniku ili u najbližu bolnicu.

Predoziranje Megluconom neće uzrokovati pretjerano sniženje razine šećera u krvi. Ipak, povećan je rizik od prevelike kiselosti krvi mliječnom kiselinom.

Simptomi prevelike kiselosti nabrojani su na kraju poglavlja “Nemojte uzimati Meglucon”. Mišićna bol s grčevima, duboko i brzo disanje, gubitak svijesti i koma mogu se razviti unutar nekoliko sati. To zahtjeva hitno bolničko liječenje.

Ako ste zaboravili uzeti Meglucon

Ako ste zaboravili uzeti dozu, preskočite tu dozu i sljedeću uzmite u propisano vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu da bi nadoknadili propuštenu.

Ako prestanete uzimati Meglucon

Prekid liječenja Megluconom bez pristanka liječnika može uzrokovati nekontrolirano povećanje razine šećera u krvi. To će povećati rizik dugoročnih oštećenja koji se javljaju npr. na očima, bubrezima i krvnim žilama.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave 

Kao i svi drugi lijekovi, i ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one ne moraju pojaviti u svakoga.

Odmah prekinite uzimanje Meglucona i odmah se javite liječniku ako se pojave sljedeći znakovi mliječne acidoze:

 • povraćanje,
 • bol u trbuhu s mišićnim grčevima osjećaj teškog umora i opća slabost teškoće pri disanju
 • tjelesna temperatura niža od normalne koma Vidjeti odjeljak 2 “Budite oprezni s Megluconom”.

Ostale moguće nuspojave

Vrlo česte, mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba

 • mučnina
 • povraćanje
 • proljev
 • bol u trbuhu
 • gubitak teka

Te se nuspojave uglavnom javljaju na početku liječenja i u većini slu čajeva spontano nestaju. Za sprječavanje ovih nuspojava, tablete uzmite tijekom ili nakon obroka u 2 do 3 doze dnevno.

Česte, mogu se javiti u više od 1 na 100 osoba

 • poremećaj okusa

Vrlo rijetke, mogu se javiti u više od 1 na 10 000 osoba

 • mliječna acidoza; ovo je vrlo rijetka ali ozbiljna komplikacija, naročito kod osoba koje imaju problema s radom bubrega. Simptomi mliječne acidoze su povraćanje, bol u trbuhu s grčevima u mišićima, osjećaj opće slabosti uz intenzivan umor i teškoće s disanjem. Ako Vam se ovo dogodi, moguće je da Vam je odmah potrebno bolničko liječenje jer mliječna acidoza može dovesti do kome. Smjesta prekinite s uzimanjem lijeka Meglucon i odmah se javite svom liječniku ili najbližoj bolnici.
 •  smanjena apsorpcija vitamina B12 u crijevima kod dugotrajnog liječenja Megluconom
 • crvenilo kože
 • svrbež
 • osip koji svrbi
 • poremećene vrijednosti testova funkcije jetre ili upala jetre što može uzrokovati:
 • umor
 • gubitak teka
 • gubitak tjelesne težine
 • žutilo kože i bjeloočnica.

Ako se ovo pojavi, prekinite uzimati Meglucon i odmah se javite liječniku.

5. Kako čuvati Meglucon 

Lijek treba čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek se ne smije upotrijebiti nakon datuma isteka roka valjanosti koji je naveden na pakIRanju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtIjeva posebne uvjete čuvanja.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije 

Što Meglucon sadrži

Djelatna tvar je metforminklorid. Meglucon 500 mg filmom obložene tablete

Jedna filmom obložena tableta sadrži 500 mg metforminklorida što odgovara 390 mg metformina.

Meglucon 850 mg filmom obložene tablete

Jedna filmom obložena tableta sadrži 850 mg metforminklorida što odgovara 662,9 mg metformina.

Pomoćne tvari su:

Jezgra: povidon K 90; magnezijev stearat.

Ovojnica: hipromeloza; titanijev dioksid (E171); Makrogol 4000.

Kako izgleda Meglucon i sadržaj pakiranja Meglucon 500 mg filmom obložene tablete

Bijela, okrugla filmom obložena tableta s oznakom “M 500” na jednoj strani. PVC/Al blisteri s 30 i 120 filmom obloženih tableta

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Meglucon 850 mg filmom obložene tablete

Bijela, ovalna filmom obložena tableta s oznakom “M 850” na jednoj strani i razdjelnim urezom na drugoj strani.

PVC/Al blisteri s 30 i 120 filmom obloženih tableta

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.m

Članak uređen:

Ocjenite članak

4 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: meglucon, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Meglucon (500mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.