Makcin (500mg) – Uputa o lijeku

MAKCIN 500 mg filmom obložene tablete klaritromicin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samoVama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što su MAKCIN tablete i za što se koriste
 2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati MAKCIN tablete
 3. Kako primjenjivati MAKCIN tablete
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati MAKCIN tablete
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije.

1. Što je Makcin i za što se koriste 

 MAKCIN sadrži klaritromicin.

 Klaritromicin pripada skupini lijekova koji se zovu makrolidni antibiotici. Antibiotici sprječavaju rast bakterija (mikroba) koje uzrokuju infekcije.

MAKCIN se primjenjuje za liječenje:

 • infekcija dišnog sustava (akutna egzacerbacija kroničnog bronhitisa, upala pluća, grla, sinusa)
 • infekcija uzrokovanih mikobakterijama (i u bolesnika s HIV-infekcijom u kojih je broj CD4 limfocita manji ili jednak 100/mm3)
 • blagih do umjereno teških infekcija kože i potkožnog tkiva
 • infekcija uzrokovanih bakterijom pylori u bolesnika s vrijedom (čirom) na želucu ili dvanaesniku (početni dio tankog crijeva).

MAKCIN tablete su namijenjene za primjenu u odraslih i djece starije od 12 godina.

2. Što morate znati prije nego počnete koristiti Maksin tablete 

Nemojte primjenjivati MAKCIN ako:

 • ako ste alergični na djelatnu tvar ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
 • te alergični ili preosjetljivi na neki drugi antibiotik iz skupine makrolida (npr. azitromicin, eritromicin)
 • primjenjujete neki od derivata ergotamina (ergotamin, dihidroergotamin, inhalacijski ergotamin za liječenje migrene)
 • primjenjujete terfenadin ili astemizol (za liječenje alergijske hunjavice ili alergija), odnosno cisaprid (za liječenje poteškoća sa želucem) ili pimozid (za liječenje psihičkih bolesti), jer pri istodobnoj primjeni s klaritromicinom mogu izazvati ozbiljne poremećaje srčanog ritma
 • primjenjujete lovastatin ili simvastatin (inhibitori HMG-CoA reduktaze, poznatiji kao statini, koji se primjenjuju za snižavanje kolesterola (vrsta masnoće) u krvi)
 • imate nisku razinu kalija u krvi (stanje koje se zove hipokalijemija)
 • primjenjujete kolhicin (lijek za liječenje gihta), a imate oštećenu funkciju bubrega ili jetre
 • bolujete od poremećaja srčanog ritma
 • bolujete od teško poremećene funkcije jetre i bubrega.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite MAKCIN tablete.

Budite oprezni s MAKCINOM ako:

 • imate poteškoća s jetrom ili bubrezima
 • imate postojeću gljivičnu infekciju ili ste skloni gljivičnim infekcijama (npr. kandidijaza usne šupljine)
 • ste trudni ili dojite.

Djeca

MAKCIN tablete 500 mg nisu namijenjene za primjenu u djece mlađe od 12 godina.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili, pak, niste sigurni, javite se svom liječniku.

Drugi lijekovi i MAKCIN tablete

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Ako istovremeno primjenjujete MAKCIN i neki od dolje navedenih lijekova, zatražite savjet svog liječnika:

 • digoksin, kinidin ili disopiramid (lijekove za liječenje bolesti srca)
 • varfarin (lijek za razrjeđivanje krvi)
 • karbamazepin, valproat, fenobarbiton ili fenitoin (lijekove za liječenje padavice)
 • atorvastatin, rosuvastatin (inhibitori HMG-CoA reduktaze, poznatiji kao statini, koji se primjenjuju za snižavanje kolesterola (vrsta masnoće) u krvi)
 • kolhicin (za liječenje gihta)
 • nateglinid, pioglitazon, repaglinid, rosiglitazon ili inzulin (za liječenje šećerne bolesti)
 • teofilin (za liječenje poteškoća u disanju poput astme)
 • triazolam, alprazolam ili midazolam (sredstva za smirenje)
 • cilostazol (za liječenje slabe cirkulacije)
 • omeprazol (za liječenje probavnih poteškoća i čireva na želucu)
 • metilprednizolon (kortikosteroid)
 • vinblastin (za liječenje raka)
 • ciklosporin, sirolimus i takrolimus (lijekovi za potiskivanje imuniteta)
 • favirenz, nevirapin, ritonavir, zidovudin, atazanavir, sakvinavir (lijekovi za liječenje HIV infekcija)
 • rifabutin, rifampicin, rifapentin, flukonazol, itrakonazol (za liječenje nekih bakterijskih infekcija)
 • tolterodin (za liječenje sindroma pretjerano aktivnog mokraćnog mjehura)
 • verapamil, amlodipin, diltiazem (za liječenje visokog krvnog tlaka)
 • sildenafil, vardenafil i tadalafil (za liječenje impotencije u odraslih muškaraca ili visokog krvnog tlaka u plućima)
 • flukonazol, itrakonazol (lijekovi za liječenje gljivičnih infekcija)
 • gospina trava (biljni pripravak za liječenje depresije).

MAKCIN tablete mogu se primjenjivati s oralnim kontraceptivima.

MAKCIN tablete s hranom

MAKCIN tablete se primjenjuju neovisno o obroku.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek.

Sigurnost primjene MAKCIN tableta u trudnoći i za vrijeme dojenja nije poznata.

Upravljanje vozilima i strojevima

MAKCIN tablete mogu uzrokovati omaglicu ili omamljenost. Ukoliko primijetite ove učinke, tada nemojte upravljati vozilima ili strojevima te nemojte obavljati bilo kakvu radnju koja traži vašu budnost.

MAKCIN tablete sadrže propilenglikol

Ovaj lijek sadrži propilenglikol koji može uzrokovati simptome slične onima koje uzrokuje alkohol.

3. Kako primjenjivati Makcin tablete 

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ako niste sigurni.

Infekcije dišnog sustava i infekcije kože i potkožnog tkiva

Odrasli i djeca starija od 12 godina

Preporučena doza iznosi 500 mg klaritromicina (1 tableta MAKCINA) dva puta na dan, tijekom 7 dana. U težim oblicima infekcija liječenje se može produljiti na 500 mg klaritromicina (1 tableta MAKCINA) dva puta na dan, tijekom 14 dana.

Infekcije uzrokovane mikobakterijama

Odrasli i djeca starija od 12 godina

Preporučena doza je 500 mg (1 tableta MAKCINA) dva puta na dan.

Liječenje infekcije uzrokovane s H. pylori (odrasli)

Uobičajeno trajanje liječenja je 6 do 14 dana.

Postoji više uspješnih kombinacija lijekova za liječenje infekcije uzrokovane s H. pylori koje se primjenjuju istodobno uz MAKCIN:

 • klaritromicin u dozi od 500 mg (1 tableta MAKCINA) dva puta na dan + lansoprazol 30 mg dva puta na dan + amoksicilin 1000 mg dva puta na dan.
 • klaritromicin u dozi od 500 mg (1 tableta MAKCINA) dva puta na dan + lansoprazol 30 mg dva puta na dan + metronidazol 400 mg dva puta na dan.
 • klaritromicin u dozi od 500 mg (1 tableta MAKCINA) dva puta na dan + omeprazol 40 mg na dan + amoksicilin 1000 mg dva puta na dan ili metronidazol 400 mg dva puta na dan
 • klaritromicin u dozi od 500 mg (1 tableta MAKCINA) dva puta na dan + amoksicilin 1000 mg dva puta na dan + omeprazol 20 mg na dan.
 • klaritromicin u dozi od 500 mg (1 tableta MAKCINA) tri puta na dan + omeprazol 40 mg na dan.

Kombinacija koju Vam propiše liječnik može se razlikovati od navedenih kombinacija. Vaš liječnik će odlučiti koja kombinacija je najbolja za Vas. Ako niste sigurni koje lijekove trebate primjenjivati i koliko dugo, savjetujte se s liječnikom.

Stariji bolesnici

Doziranje je jednako kao i u odraslih.

Bolesnici s poremećenom funkcijom bubrega

Obično nije potrebno prilagođavanje doze, osim u bolesnika s teško poremećenom funkcijom bubrega.

Ako primijenite više MAKCIN tableta nego što ste trebali

U slučaju predoziranja ili slučajnog uzimanja prevelike količine lijeka, odmah se javite svom liječniku ili najbližoj hitnoj pomoći. Uzmite preostale tablete ili uputu o lijeku sa sobom kako bi zdravstveni djelatnici kojima ste se obratili znali točno koji ste lijek uzeli.

Pri uzimanju prevelike doze klaritromicina mogu se očekivati probavne smetnje.

Ako ste zaboravili uzeti MAKCIN tablete

U slučaju da ste zaboravili uzeti tabletu, uzmite ju što prije, osim ukoliko nije blizu uobičajeno vrijeme za sljedeću redovnu dozu. U tom slučaju izostavljenu dozu nemojte uopće uzeti. Nemojte uzimati dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati MAKCIN tablete

Kod svakog liječenja antibiotikom, pa tako i klaritromicinom, propisani se lijek treba primijeniti prema uputama liječnika o dozi i trajanju liječenja. Svaki prerani prekid liječenja može izazvati ponovno pogoršanje bolesti i dovesti do povećane otpornosti uzročnika upale na lijek te smanjene djelotvornosti lijeka u sljedećim primjenama.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom MAKCINA, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave 

Kao i svi lijekovi ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ukoliko tijekom terapije s ovim lijekom primijetite neke od sljedećih simptoma, odmah prekinite uzimati tablete te se javite svom liječniku:

 • teški ili dugotrajni proljev koji može sadržavati krv ili sluz. Proljev se može pojaviti i dva mjeseca nakon liječenja s MAKCIN SR tabletama. U tom se slučaju također morate javiti svojem liječniku.
 • kožni osip, poteškoće u disanju, nesvjestica ili oteklina lica i usta. Sve ovo može biti znak da imate alergijsku reakciju na lijek.
 • žuta boja kože (žutica), nadražena koža, svjetla boja stolice, tamna boja urina, osjetljivost trbuha ili gubitak apetita. Sve ovo može biti znak da imate poremećenu funkciju jetre.
 • teške pojave na koži poput izbijanja mjehurića na koži, ustima, usnama, očima i genitalijama (ovo su simptomi rijetke alergijske reakcije zvane Stevens-Johnsonov sindrom/toksična epidermalna nekroliza).

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika u slučaju da bilo koja od navedenih nuspojava postane ozbiljna ili potraje duže od nekoliko dana:

Često (javljaju se u manje od 1 na 10, a u više od 1 na 100 osoba):

 • nesanica
 • glavobolja
 • poremećaji osjeta okusa
 • proljev, povraćanje, bol u želucu, loša probava (dispepsija), mučnina, bol u trbuhu
 • poremećaj funkcije jetre
 • osip
 • prekomjerno znojenje.

Manje često (javljaju se u manje od 1 na 100, a u više od 1 na 1000 osoba)

 • gljivična infekcija usne šupljine
 • upala želuca i tankog crijeva
 • infekcija rodnice
 • smanjenje broja krvnih stanica (leukocita, neutrofila) i povećanje broja jedne vrste bijelih krvnih stanica (eozinofila) i krvnih pločica (trombocita)
 • teška alergijska reakcija (anafilaktoidna reakcija), preosjetljivost
 • gubitak apetita (anoreksija), smanjen apetit
 • tjeskoba, nervoza
 • nesvjestica, nekontrolirani pokreti udova (diskinezija), omaglica, pospanost, drhtanje (tremor)
 • vrtoglavica, šum u uhu
 • ozbiljni poremećaji srčanog ritma (prolongacija QT intervala na EKG-u, palpitacije)
 • krvarenje iz nosa
 • stanje u kojem se kiseli sadržaj želuca vraća u jednjak uzrokujući bol, upalu i žgaravicu (gastroezofagealna refluksna bolest), upala želuca, bol u području zadnjeg dijela crijeva, upala sluznice jezika, upala sluznice usne šupljine, zatvor, povećanje trbuha, zatvor, suha usta, podrigivanje, nadutost
 • povišene vrijednosti jetrenih enzima, upala jetre, zastoj žuči
 • svrbež, koprivnjača (urtikarija), pjegav osip
 • grčevi u mišićima, bol u mišićima
 • povišene vrijednosti kreatinina i uree u krvi
 • opći osjećaj slabosti, vrućica, osjećaj slabosti (astenija), bol u prsima, zimica, umor
 • povišene vrijednosti enzima (alkalne fosfataze i laktat dehidrogenaze).

Nepoznata učestalost (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

 • bakterijske infekcije kože (erizipel), upala crijeva (pseudomembranozni kolitis)
 • smanjenje broja jedne vrste bijelih krvnih stanica (granulocita) i krvnih pločica (trombocita) u krvi
 • teška alergijska reakcija (anafilaktička reakcija)
 • psihotične promjene ponašanja, slušanje, viđenje ili osjećanje stvari kojih nema (halucinacije), dezorijentiranost, smetenost, depersonalizacija (poremećeno opažanje ili iskustvo vlastitog ja), depresija, neobični snovi
 • grčenje mišića (konvulzije), gubitak osjeta okusa i mirisa, poremećaj osjeta mirisa
 • gluhoća
 • ozbiljni poremećaji srčanog ritma (torsades de pointes, ventrikularna tahikardija)
 • krvarenje
 • upala gušterače (pankreatitis)
 • promjena boje jezika i/ili zuba
 • zatajivanje jetre, žutica
 • teške kožne reakcije (Stevens-Johnsonov sindrom i toksična epidermalna nekroliza), teški sindrom preosjetljivosti (DRESS), akne)
 • rabdomioliza (počinje bolom u mišićima, a može uznapredovati do gubitka mišićne mase i prestanka rada bubrega)
 • bolest mišića (miopatija)
 • zatajenje bubrega, upala bubrega
 • povišen internacionalni normirajući omjer (INR), produljeno vrijeme koje je potrebno za stvaranje krvnog ugruška (protrombinsko vrijeme), promijenjena boja urina
 • osjećaj trnaca, mravinjanja, iglica, bockanja, utrnulosti, žarenja ili pečenja.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), Odsjek za farmakovigilanciju, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska ili fax: + 385 (0)1 4884-119, internet stranica:  www.halmed.hr, e-mail:  [email protected].

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Makcin 

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek treba čuvati na temperaturi ispod 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetla. Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge inormacije

Što sadrži MAKCIN tableta

Djelatna tvar je klaritromicin

Jedna tableta sadrži 500 mg klaritromicina. Pomoćne tvari su:

Tabletna jezgra

karmelozanatrij, umrežena; celuloza, mikrokristalična; silicijev dioksid; povidon; stearatna kiselina; magnezijev stearat; talk.

Film ovojnica

hipromeloza; sorbitanoleat; propilenglikol; titanijev dioksid (E171); vanilin; boja kinolin žuta (E 104); hidroksipropilceluloza; sorbatna kiselina.

Kako MAKCIN tableta izgleda i sadržaj pakiranja

Svijetlo žuta filmom obložena tableta u obliku kapsule bez oznake ili s otisnutim znakom proizvođača na jednoj strani.

14 (1×14) tableta u PVC/PVDC//Al blisteru, u kutiji.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocjenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: makcin, makcin tablete, antibiotik makcin, makcin antibiotik, makcin antibiotik iskustva, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Makcin (500mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.