Lorsilan (1mg) – Uputa o lijeku

LORSILAN 1 mg tablete, LORSILAN 2,5 mg tablete lorazepam

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovu uputu.

 • Uputu nemojte baciti. Kasnije ćete je možda trebati ponovo pročitati.
 • Ako trebate dodatne obavijesti, zatražite ih od svog liječnika ili ljekarnika.
 • Liječnik je propisao ovaj lijek samo za Vas. Nemojte ga davati nikomu drugom jer bi mu mogao naškoditi, čak i ako ima simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi možete pročitati sljedeće:

 1. Što je LORSILAN i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati LORSILAN
 3. Kako uzimati LORSILAN
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati LORSILAN
 6. Dodatne informacije

1. Što je Lorsilan i za što se koristi 

Djelatna tvar u LORSILAN tabletama je lorazepam, lijek koji pripada skupini benzodiazepina. LORSILAN je namijenjen za kratkotrajno liječenje anksioznih poremećaja, uključujući anksioznost povezanu s psihosomatskim, organskim i psihičkim bolestima te za kratkotrajno liječenje nesanice povezane s tjeskobom.

LORSILAN se primjenjuje i kao premedikacija prije operativnog zahvata u stomatologiji i općoj kirurgiji.

2. Prije nego počnete uzimati Lorsilan 

Nemojte uzimati LORSILAN ako:

 • ste preosjetljivi na lorazepam, neki od lijekova iz skupine benzodiazepina ili na bilo koji od pomoćnih sastojaka ovoga lijeka
 • imate tešku plućnu bolest
 • imate apneje u spavanju (privremeni prestanak disanja tijekom spavanja)
 • bolujete od miastenije gravis (teška mišićna slabost)
 • imate tešku bolest jetre.

Budite oprezni s LORSILAN tabletama ako:

 • ste trudni ili planirate trudnoću
 • pretjerano konzumirate ili ste ranije pretjerano konzumirali alkoholna pića ili lijekove
 • bolujete od poremećaja ličnosti. U tom slučaju ste skloniji razvoju ovisnosti o lorazepamu.
 • bolujete od bolesti jetre ili bubrega
 • bolujete od depresije. Tijekom primjene lorazepama u depresivnih se bolesnika mogu javiti ili postati jače izražene suicidalne namjere.
 • ako ste ranije bolovali od depresije, jer se ona može ponovno pojaviti tijekom primjene lorazepama
 • imate poteškoća s disanjem. Primjena benzodiazepina, uključujući i lorazepam, može dovesti do potencijalno fatalne depresije disanja.
 • bolujete od bolesti oka koja se naziva glaukom
 • se nakon primjene prve ili višekratnih doza lorazepama jave reakcije preosjetljivosti ili angioneurotski edem s oticanjem lica, usana, jezika, grla i ostalih sluznica. Angioedem jezika ili grkljana može izazvati opstrukciju dišnih putova sa smrtnim ishodom. U bolesnika koji su imali angioedem nakon primjene benzodiazepina, lijek se ne smije ponovno primijeniti.

Ukoliko niste sigurni da li se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, javite se svom liječniku.

Uzimanje drugih lijekova s LORSILAN tabletama

Obavijestite svog liječnika o svim lijekovima koje uzimate ili ste nedavno uzimali, uključujući i one koje ste kupili bez recepta. Ukoliko ste zaprimljeni u bolnicu, obavijestite nadležnog liječnika da uzimate LORSILAN kao i o bilo kojim drugim lijekovima koje uzimate.

Obavijestite liječnika ako uzimate sedative, anksiolitike (lijekove za smirenje), antidepresive, jake analgetike (lijekove protiv bolova), lijekove za liječenje epilepsije (natrij-valproat), antihistaminike (lijekove za liječenje alergija), lijekove za liječenje duševnih bolesti (npr. klorpromazin, loksapin ili klozapin), anestetike, lijekove za liječenje astme (teofilin, aminofilin) ili probenecid (lijek za liječenje gihta). Možda će biti potrebno smanjiti dozu ovih lijekova prije primjene lorazepama.

Uzimanje hrane i pića s LORSILAN tabletama

Za vrijeme liječenja LORSILAN tabletama je smanjena tolerancija na alkohol te je stoga potrebno izbjegavati alkoholna pića.

Trudnoća i dojenje

Pitajte svog liječnika ili ljekarnika za savjet prije nego počnete koristiti bilo koji lijek.

Nemojte uzimati lorazepam ako ste trudni ili biste mogli ostati trudni, prije nego se savjetujete s liječnikom. Benzodiazepini, uključujući lorazepam, mogu uzrokovati oštećenje ploda ako se uzimaju u ranoj trudnoći.

U novorođenčadi majki koje su u kasnom razdoblju trudnoće ili tijekom poroda uzimale benzodiazepine zabilježeni su sljedeći simptomi: smanjena aktivnost, hipotonija (mlohavost), hipotermija (snižena tjelesna temperatura), respiratorna depresija, apneja, problemi s hranjenjem i smanjeni metabolički odgovor na hladnoću.

Lorazepam se izlučuje u majčino mlijeko, stoga se LORSILAN tablete ne smiju primjenjivati u dojilja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Tijekom primjene LORSILAN tableta mogu se javiti pospanost, omaglica i smanjena koncentracija, što utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima. Ako tijekom primjene lijeka primijetite neke od navedenih simptoma, nemojte upravljati vozilima ili strojevima.

Ostala upozorenja

LORSILAN tablete sadržavaju laktozu. Stoga, ako bolujete od nekog oblika nepodnošenja šećera, prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek obavijestite o tome svoga liječnika.

Starije osobe treba upozoriti na povećanu mogućnost pada zbog mišićno-relaksirajućeg djelovanja lorazepama.

Nakon ponavljane primjene kroz nekoliko tjedana može doći do smanjenja učinka lijeka.

Na sve benzodiazepine, pa tako i na lorazepam, može se razviti navika te psiho-fizička ovisnost. Rizik od ovisnosti raste s dozom i trajanjem liječenja; također je veći i u bolesnika koji su skloni zlouporabi lijekova (narkomani), u alkoholičara te u bolesnika s teškim poremećajima ličnosti.

Benzodiazepini mogu izazvati anterogradnu amneziju ili poremećaj pamćenja. Stoga bi bolesnici koji uzimaju lorazepam za nesanicu uslijed anksioznosti trebali spavati najmanje 7-8 sati bez prekida nakon uzimanja lijeka.

3. Kako uzimati Lorsilan 

Važno je da uzimate lijek onako kako Vam je odredio Vaš liječnik. Ako niste sigurni kako trebate uzimati ovaj lijek, zatražite savjet od svog liječnika ili ljekarnika.

Doziranje i trajanje liječenja lorazepamom je individualno. Treba primjenjivati minimalne učinkovite doze, kroz što kraće vremensko razdoblje. Potrebno je postupno smanjivati dozu jer nagli prekid primjene lijeka može izazvati pojavu simptoma sustezanja.

Liječenje najčešće traje od nekoliko dana do 4 tjedna uključujući i vrijeme potrebno za postupno smanjivanje doze do potpunog prestanka primjene.

LORSILAN tablete su namijenjene za oralnu primjenu.

Odrasli

Umjerena do teška anksioznost: 1- 4 mg na dan podijeljeno u više doza

Nesanica: 1-2 mg uvečer prije spavanja

Premedikacija prije operativnog zahvata: 2-4 mg jedan do dva sata prije zahvata

Starije osobe

Starije osobe su osjetljivije na učinke benzodiazepina te mogu reagirati i na dvostruko manje uobičajene dnevne doze za odrasle. Početnu dozu treba prilagoditi po potrebi i podnošljivosti.

Djeca u dobi 5-13 godina

Premedikacija: 0,5 – 2,5 mg (0,05 mg/kg) najmanje 1 sat prije operacije.

LORSILAN tablete nisu namijenjene za liječenje tjeskobe i nesanice u djece.

Bolesnici s poremećenom funkcijom bubrega ili jetre

U ovih bolesnika mogu biti djelotvorne i manje doze. LORSILAN tablete se ne smiju primjenjivati u bolesnika s teško poremećenom funkcijom jetre.

Ako uzmete više LORSILAN tableta nego što ste trebali

Ako uzmete više LORSILAN tableta nego što ste trebali, obratite se svom liječniku ili u najbližu zdravstvenu ustanovu. Sa sobom ponesite i ovu uputu kako bi zdravstveno osoblje znalo koji ste lijek uzeli.

Najčešći simptomi predoziranja su pospanost, mentalna konfuzija (smetenost) i letargija (apatija). Pri istodobnom uzimanju drugih depresora središnjeg živčanog sustava, može se javiti i koma.

Ako ste zaboravili uzeti LORSILAN

Nemojte uzeti dvije doze istovremeno da biste nadoknadili dozu koju ste zaboravili uzeti. Umjesto toga jednostavno nastavite sa sljedećom dozom u uobičajeno vrijeme.

Ako prestanete uzimati LORSILAN

Nemojte naglo prekidati uzimanje LORSILAN tableta, jer se mogu pojaviti simptomi sustezanja koji uključuju glavobolju, bolove u mišićima, anksioznost, napetost, depresiju, nesanicu, nemir, omaglicu, mučninu, proljev, gubitak apetita, smetenost, halucinacije/delirij, poremećaj percepcije, razdražljivost, neraspoloženje, konvulzije/epileptičke napadaje, drhtavicu, grčeve u trbuhu, uznemirenost, osjećaj lupanja srca i ubrzan rad srca, napadaje panike, vrtoglavicu, pojačane reflekse, gubitak kratkoročnog pamćenja, hipertermiju (pregrijavanje tijela), znojenje i pojavu povratnog (“rebound“) fenomena, pri čemu se simptomi koji su bili uzrokom liječenja benzodiazepinima vraćaju u pojačanom obliku. Pojava simptoma sustezanja je rjeđa ako se doza postepeno smanjuje do potpunog prekida liječenja.

Ako benzodiazepine uzimate kroz dulje vrijeme, period smanjivanja doze do potpunog prestanka uzimanja bit će dulji nego uobičajeno. Možda će Vam biti potrebna i stručna pomoć. Posavjetujte se o tome s Vašim liječnikom.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom LORSILAN tableta, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave 

Kao i svi drugi lijekovi LORSILAN može izazvati nuspojave.

Nuspojave su navedene po organskim sustavima i učestalosti. Učestalost je definirana kao: vrlo često (>10%), često (>1%), manje često (između >0,1% i <1%), rijetko (između >0,01% i <0,1%) i vrlo rijetko (<0,01%).

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Nepoznata učestalost: reakcije preosjetljivosti, angioedem (reakcija preosjetljivosti s oticanjem lica, usana, jezika, grla i ostalih sluznica), sindrom nepravilnog izlučivanja antidiuretskog hormona (SIADH), hiponatrijemija (smanjena razina natrija u krvi), hipotermija.

Često: mišićna i opća slabost.

Krvožilni poremećaji

Nepoznata učestalost: snižene vrijednosti krvnog tlaka.

Poremećaji probavnog sustava

Manje često: mučnina.

Nepoznata učestalost: zatvor, povećanje bilirubina, žutica, povećanje jetrenih transaminaza, povećanje alkalne fosfataze.

Poremećaji krvi i limfnog sustava

Nepoznata učestalost: smanjenje broja trombocita, agranulocitoza (smanjenje broja jedne vrste bijelih krvnih stanica), pancitopenija (smanjenje broja svih triju loza krvnih stanica).

Poremećaji živčanog sustava

Nepoznata učestalost: učinci benzodiazepina na depresiju SŽS-a ovisni su o dozi te se kod većih doza javljaju teži simptomi.

Ekstrapiramidni simptomi, tremor (drhtavica), vrtoglavica, poremećaji vida (dvoslike i zamagljen vid), poremećaji govora (dizartrija, nerazumljiv govor), konvulzije/epileptički napadaji, glavobolja, amnezija (gubitak pamćenja), disinhibicija (nedostatak samokontrole), euforija, koma, suicidalne ideje/pokušaj samoubojstva, poremećaj pažnje/koncentracije, poremećaj ravnoteže.

Vrlo često: pospanost, umor, omamljenost.

Često: ataksija, smetenost, depresija, pojava simptoma maskirane depresije, omaglica. Manje često: promjene libida, impotencija, smanjenje orgazma.

Poremećaji dišnog sustava

Nepoznata učestalost: depresija disanja, apneja (privremeni prestanak disanja tijekom spavanja), pogoršanje apneje u snu, pogoršanje simptoma opstruktivne bolesti dišnih puteva.

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Nepoznata učestalost: kožne alergijske reakcije, ćelavost.

Tijekom primjene benzodiazepina moguće je ponovno aktiviranje od prije postojeće depresije. Tijekom primjene benzodiazepina ponekad su moguće paradoksalne reakcije kao tjeskoba, uznemirenost, nemir, razdražljivost, agresivnost, bijes, noćne more, poremećaji spavanja/nesanica, halucinacije (priviđenja), psihoze, spolno uzbuđenje i neprikladno ponašanje. Vjerojatnost pojave ovih reakcija je veća u djece i starijih bolesnika. U slučaju njihove pojave treba prekinuti primjenu lijeka.

Primjena lorazepama (i u preporučenim terapijskim dozama) može dovesti do razvoja fizičke ili psihičke ovisnosti, a po prekidu liječenja mogu se javiti simptomi sustezanja ili povratnog (“rebound”) fenomena.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Lorsilan 

LORSILAN tablete morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece!

Čuvati pri temperaturi do 25ºC.

Lijek se ne smije primijeniti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju!

Lijekovi se ne smiju odlagati putem kućnih otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte ljekarnika kako odlagati lijekove koje više ne trebate. Takvim ponašanjem čuvamo naš okoliš.

6. Dodatne informacije 

Što LORSILAN sadrži

Djelatna tvar je lorazepam.

Jedna tableta sadržava 1, odnosno 2,5 mg lorazepama.

Pomoćne tvari:

1 mg tablete: laktoza hidrat; celuloza, mikrokristalična; kalijev polakrilin; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijev stearat.

2,5 mg tablete: laktoza hidrat; celuloza, mikrokristalična; kalijev polakrilin; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijev stearat; boja quinoline yellow (E104).

Kako LORSILAN tableta izgleda i sadržaj pakiranja

LORSILAN 1 mg tablete: bijele, okrugle tablete s kosim rubovima.

LORSILAN 2,5 mg tablete: žute, okrugle tablete s kosim rubovima i logom Belupo na jednoj strani.

LORSILAN 1 mg tablete: 30 (1×30) tableta u PVC/PE/PVDC//Al blisteru, u kutiji. LORSILAN 2,5 mg tablete: 20 (1×20) tableta u PVC/PE/PVDC//Al blisteru, u kutiji.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Saznajte više o nesanici u sljedećim tekstovima:

Saznajte više o anksioznosti u sljedećim tekstovima:

Ocjenite članak

5 / 5   2

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: lorsilan, lorsilan tablete, lorsilan 1mg tablete belupo, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Lorsilan (1mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.