Kivexa (600mg) – Uputa o lijeku

 

Kivexa 600 mg/300 mg filmom obložene tablete abakavir/lamivudin

 • Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.
 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

VAŽNO — Reakcije preosjetljivosti

Kivexa sadrži abakavir (koji je također djelatna tvar u lijekovima kao što su Trizivir i Ziagen). Neki bolesnici koji uzimaju abakavir mogu razviti reakciju preosjetljivosti (ozbiljnu alergijsku reakciju) koja može biti opasna po život ako se nastavi s uzimanjem abakavira.

Pažljivo pročitajte sve informacije u okviru “Reakcije preosjetljivosti” u dijelu 4.

Pakovanje lijeka Kivexa sadrži i Karticu s upozorenjem, kako bi podsjetila Vas i medicinsko osoblje na moguću preosjetljivost na abakavir. Molimo da tu karticu odvojite i nosite je uvijek sa sobom.

Ova uputa sadrži

 1. Što je Kivexa i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati lijek Kivexa
 3. Kako uzimati lijek Kivexa
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati lijek Kivexa
 6. Dodatne informacije

1. Što je Kivexa i za što se koristi 

Kivexa je namijenjena liječenju infekcije HIV-om (virusom humane imunodeficijencije) u odraslih bolesnika.

Kivexa sadrži dvije djelatne tvari koje se koriste u liječenju HIV infekcija: abakavir i lamivudin. One pripadaju skupini antiretrovirusnih lijekova, nazvanih inhibitorima reverzne transkriptaze analoga nukleozida (NRTI).

Kivexa ne liječi u potpunosti infekciju HIV -a, već smanjuje količinu virusa u Vašem tijelu i održava je na niskoj razini. Istodobno povećava broj CD4 stanica u Vašem tijelu. CD4 stanice su vrsta bijelih krvnih stanica koje imaju važnu ulogu pomaganja Vašem organizmu u obrani od infekcije.

Ne odgovaraju svi bolesnici na liječenje lijekom Kivexa na isti način. Vaš liječnik će nadzirati učinkovitost liječenja.

2. Prije nego počnete  uzimati lijek Kivexa

Nemojte uzimati lijek Kivexa:

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na abakavir (ili bilo koji lijek koji sadrži abakavir npr. Trizivir ili Ziagen), lamivudin ili bilo koji od pomoćnih sastojaka lijeka Kivexa (navedenih u dijelu 6.)

Pozorno pročitajte sve informacije o reakcijama preosjetljivosti u dijelu 4. ako imate tešku bolest jetre

 • ako imate tešku bolest bubrega
 • ako imate vrlo nizak broj crvenih krvnih stanica (anemija) ili vrlo nizak broj bijelih krvnih stanica (neutropenija).

Provjerite sa svojim liječnikom ako mislite da se nešto od navedenog odnosi na Vas. Nemojte uzeti Kivexu.

Budite posebno oprezni s lijekom Kivexa

Neki bolesnici koji uzimaju lijek Kivexa ili drugu kombiniranu terapiju za HIV su pod većim rizikom od razvoja ozbiljnih nuspojava. Stoga morate biti svjesni dodatnih rizika:

 • ako ste nekada imali bolest jetre, uključujući hepatitis B ili C (ako imate infekciju virusom hepatitisa B nemojte prestajati uzimati Kivexu bez prethodnog savjetovanja s Vašim liječnikom, jer bi se hepatitis mogao vratiti)
 • ako ste ozbiljno pretili (posebice ako ste žena)

Obavijestite Vašeg liječnika ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas. Možda ćete trebati dodatne pretrage, uključujući krvne pretrage, dok uzimate terapiju. Pogledajte dio 4 za više informacija.

Reakcije preosjetljivosti

Otprilike od 3 do 4 u svakih 100 bolesnika liječenih abakavirom u kliničkim ispitivanjima, a koji ne posjeduju gen HLA-B*5701 razvili su reakciju preosjetljivosti (ozbiljnu alergijsku reakciju).

Pozorno pročitajte sve informacije o reakciji preosjetljivosti u dijelu 4 ove Upute.

Rizik od srčanog napada

Ne može se isključiti da abakavir može povisiti rizik od nastanka srčanog napada.

Obavijestite Vašeg liječnika ako imate problema sa srcem, ako pušite ili imate bolesti koje mogu povisiti rizik za srčanu bolest kao što su visoki krvni tlak ili dijabetes. Nemojte prestajati uzimati lijek Kivexa, osim ako Vam to nije savjetovao liječnik.

Obratite pozornost na važne simptome

Neki ljudi koji uzimaju terapiju za liječenje HIV infekcije razvijaju i druga stanja koja mogu biti ozbiljna. Zbog toga morate biti upoznati s važnim znakovima i simptomima na koje treba obratiti pozornost prilikom uzimanja lijeka Kivexa.

Pozorno pročitajte informacije “Ostale moguće nuspojave u kombiniranoj terapiji za HIV” u dijelu 4 ove upute.

Zaštitite ostale ljude

HIV infekcija se širi putem spolnog kontakta s nekim tko ima infekciju ili putem zaražene krvi (npr. dijeljenjem igala za injekciju). Kivexa neće spriječiti prijelaz HIV infekcije na drugu osobu. Za zaštitu drugih osoba od zaraze virusom HIV-a :

Koristite kondom kada imate oralni ili penetrirajući spolni odnos.

Ne riskirajte s prijenosom putem krvi — na primjer ne dijelite međusobno igle.

Uzimanje drugih lijekova i Kivexe

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove uključujući biljne lijekove i druge lijekove koje ste kupili bez recepta.

Zapamtite da svakako obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako započnete uzimati nove lijekove dok uzimate istodobno lijek Kivexa.

Ovi lijekovi se ne smiju uzimati zajedno s Kivexom:

 • emtricitabin, za liječenje infekcije HIV-om
 • drugi lijekovi koji sadrže lamivudin, za liječenje infekcije HIV-om ili hepatitisom B visoke doze kotrimoksazola, antibiotika.

Obavijestite Vašeg liječnika ako se liječite bilo kojim od navedenih lijekova.

Neki lijekovi mogu povećati mogućnost razvoja nuspojava ili pogoršati postojeće nuspojave.

Oni uključuju:

kotrimoksazol, za liječenje bakterijskih infekcija

Obavijestite Vašeg liječnika ako uzimate navedeni lijek.

Neki lijekovi imaju interakciju s Kivexom

Oni uključuju:

fenitoin za liječenje epilepsije.

Obavijestite Vašeg liječnika ako uzimate fenitoin. Liječnik bi Vas trebao nadzirati dok uzimate Kivexu.

 • metadon, koji se koristi kao nadomjesna terapija za heroin. Abakavir povećava brzinu kojom se metadon uklanja iz organizma. Ako uzimate metadon, biti ćete nadzirani zbog razvoja simptoma odvikavanja. Vaša doza metadona će se trebati prilagoditi.

Obavijestite Vašeg liječnika ako uzimate metadon.

Trudnoća

Kivexa se ne preporučuje za primjenu tijekom trudnoće. Kivexa i slični lijekovi mogu uzrokovati nuspojave u nerođ ene djece. Ako ste zatrudnjeli za vrijeme uzimanja lijeka Kivexa, Vaša beba će se morati podvrgnuti dodatnim pretragama (uključujući krvne pretrage) kako bi se osigurao normalan razvoj.

Ako ste trudni, postanete trudni ili planirate ostati trudni:

Razgovarajte odmah s Vašim liječnikom o mogućim koristima i rizicima uzimanja lijeka Kivexa ili drugih lijekova za liječenje HIV infekcija tijekom trudnoće.

Dojenje

Žene koje su HIV-pozitivne ne smiju dojiti zbog toga što se HIV infekcija može prenijeti na bebu putem majčina mlijeka.

Ako dojite ili ste razmišljali o dojenju:

Odmah razgovarajte s Vašim liječnikom.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ne vozite ili ne upravljajte sa strojevima ako se ne osjećate dobro.

Važne informacije o nekim pomoćnim tvarima u Kivexa tabletama

Kivexa sadrži bojilo pod nazivom “sunset yellow” (E110), koje može uzrokovati alergijske reakcije u nekih bolesnika.

3. Kako uzimati lijek Kivexa 

Uvijek uzimajte Kivexu točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Tabletu progutajte cijelu s malo vode. Kivexa se možete uzimati s ili bez hrane.

Ostanite u redovitom kontaktu s Vašim liječnikom

Kivexa pomaže u kontroliranju Vaše bolesti. Uvijek nastojte uzimati terapiju svakodnevno, kako se bolest ne bi pogoršala. No, i dalje možete razviti druge infekcije ili bolesti povezane s HIV infekcijom.

Ostanite u kontaktu s Vašim liječnikom i nemojte prestati uzimati Kivexu bez prethodnog savjetovanja s liječnikom.

Koliko uzeti

Uobičajena doza lijeka Kivexa za odrasle je jedna tableta jedanput na dan.

Ako uzmete više lijeka Kivexa nego što ste trebali

Ako slučajno uzmete previše tableta, obavijestite svog liječnika ili ljekarnika, ili se javite za savjet u hitnu službu najbliže bolnice.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Kivexa

Ako zaboravite jednu dozu, uzmite je čim se sjetite, te nastavite s terapijom kao prije. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu.

Važno je da lijek Kivexa uzimate redovito jer neredovito uzimanje može povećati rizik od reakcije preosjetljivosti.

Ako prestanete uzimati lijek Kivexa

Ako ste prestali uzimati lijek Kivexa iz bilo kojeg razloga, a osobito zbog mogućih nuspojava ili druge bolesti:

Javite se svom liječniku prije nego je ponovno počnete uzimati. Vaš liječnik će provjeriti da li su Vaši simptomi bili povezani s reakcijom preosjetljivosti. Ako liječnik misli da bi mogli biti povezani, reći će Vam da više nikad ne uzimate lijek Kivexa ili bilo koji drugi lijek koji sadrži abakavir (npr. Trizivir ili Ziagen). Važno je da slijedite savjet liječnika.

Ako Vam je liječnik savjetovao da ponovno počnete uzimati lijek Kivexa, možda će Vas uputiti da prve doze uzmete na mjestu gdje Vam se u slučaju potrebe odmah može ukazati liječnička pomoć.

4. Moguće nuspojave 

Kao i svi drugi lijekovi, Kivexa može uzrokovati nuspojave, iako ih neće dobiti svi koji se liječe.

U liječenju HIV infekcije nije uvijek moguće odrediti jesu li neke nuspojave uzrokovane lijekom Kivexa, drugim istodobno primijenjenim lijekovima ili su posljedica same bolesti. Zato je vrlo važno da svog liječnika obavijestite o svim promjenama Vašeg zdravstvenog stanja.

Otprilike 3 do 4 od 100 bolesnika liječenih abakavirom u kliničkoj studiji koji nisu imali gen HLA-B*5701 razvili su reakciju preosjetljivosti (ozbiljnu alergijsku reakciju) koja je opisana u ovoj Uputi o lijeku u posebno označenom okviru „Reakcije preosjetljivosti“. Vrlo je važno da je pročitate i razumijete informacije o toj ozbiljnoj reakciji.

Kao i niže navedene nuspojave za lijek Kivexa i druga stanja mogu se razviti za vrijeme kombinirane terapije za HIV.

Stoga je važno pročitati informacije navedene u ovom dijelu ispod pod naslovom “Ostale moguće nuspojave kombinirane terapije za HIV”.

Reakcije preosjetljivosti

Kivexa sadržava abakavir (koji je isto djelatna tvar u lijekovima kao što su Trizivir i Ziagen).

Otprilike 3 do 4 od 100 bolesnika liječenih abakavirom u klini čkoj studiji koji nisu imali gen HLA-B*5701 razvili su reakciju preosjetljivosti (ozbiljnu alergijsku reakciju).

Tko može zadobiti ovakve reakcije?

Svatko tko uzima lijek Kivexa može razviti reakciju preosjetljivosti na abakavir koja može ugroziti život bolesnika, ako nastavi uzimati lijek Kivexa.

Prije ćete razviti takvu reakciju ako imate gen pod nazivom HLA-B*5701 (ali možete dobiti ovakvu reakciju i ako nemate taj gen). Trebali biste biti testirani na taj gen prije nego li će Vam Kivexa biti propisana kao terapija. Ako znate da imate taj gen, obavijestite Vašeg liječnika prije uzimanja lijeka Kivexa.

Koji su simptomi?

Najčešći simptomi su:

 • vrućica (visoka temperatura) i osip kože. Ostali česti simptomi su:
 • mučnina, povraćanje, proljev, bol u trbuhu (abdomenu), izraziti umor.

Ostali simptomi uključuju:

 • bolove u zglobovima ili mišićima, oticanje vrata, nedostatak zraka, bolno grlo, kašalj, glavobolja povremeno: upala oka (konjunktivitis), vrijedovi usta, niski tlak.

Ako nastavite uzimati lijek Kivexa, simptomi će postati sve gori i mogu ugrožavati život.

Kada se javljaju ovakve reakcije?

Reakcije preosjetljivosti mogu započeti u bilo koje vrijeme terapije lijekom Kivexa, no najčešće tijekom prvih 6 tjedana liječenja.

Povremeno, reakcije se razvijaju u bolesnika koji započinju s ponovnim uzimanjem abakavira, a prethodno su imali samo jedan od simptoma navedenih na Kartici s upozorenjem zbog kojega su prekinuli terapiju.

Vrlo rijetko, reakcije se mogu razviti u bolesnika koji su ponovno započeli uzimati abakavir, ali koji nisu imali simptome prije nego li su ga prestali uzimati.

Odmah Obavijestite Vašeg liječnika :

 • ako dobijete kožni osip ILI
 •  ako se pojave simptomi iz barem dvije od slijedećih grupa simptoma:
 •  vrućica
 • nedostatak zraka, bolno grlo ili kašalj
 • mučnina ili povraćanje, proljev ili bol u trbuhu
 • osjećaj izrazitog umora ili stalnih tupih bolova, ili opći osjećaj bolesti.

Vaš liječnik Vas može savjetovati da prestanete uzimati lijek Kivexa.

Uvijek sa sobom nosite Karticu s upozorenjem dok uzimate lijek Kivexa.

Ako ste prestali uzimati lijek Kivexa

Ako ste prestali uzimati lijek Kivexa zbog reakcije preosjetljivosti, ne smijete VIŠE NIKADA uzimati lijek Kivexa ili bilo koji lijek koji sadrži abakavir (npr. Trizivir ili Ziagen). Ako to učinite, već unutar nekoliko sati, Vaš krvni tlak može pasti opasno nisko, što može uzrokovati smrt.

Ako ste prekinuli uzimati lijek Kivexa zbog bilo kojeg razloga — posebice zato što mislite da imate nuspojave ili neku drugu bolest:

Obavijestite Vašeg liječnika prije nego li ponovno započnete s terapijom. Liječnik će provjeriti da li su Vaši simptomi povezani s reakcijom preosjetljivosti. Ako liječnik misli da bi mogli biti povezani, reći ć e Vam da više nikad ne uzimate lijek Kivexa, ili bilo koji drugi lijek koji sadrži abakavir (npr. Trizivir ili Ziagen). Važno je da slijedite savjet liječnika.

Ako Vam je liječnik savjetovao da ponovno počnete uzimati lijek Kivexa, možda će Vas uputiti da prve doze uzmete na mjestu gdje Vam se u slučaju potrebe odmah može ukazati liječnička pomoć.

Ako ste preosjetljivi na lijek Kivexa, vratite sve neiskorištene tablete na sigurno odlaganje.

Upitajte Vašeg liječnika ili ljekarnika za savjet.

Česte nuspojave

Mogu se pojaviti u manje od 1 na 10 osoba:

 • reakcija preosjetljivosti glavobolja
 • povraćanje mučnina
 • proljev
 • bolovi u trbuhu gubitak apetita
 • umor, gubitak energije
 • vrućica (visoka temperatura)
 • osjećaj opće slabosti i opća slabost teškoće pri spavanju (nesanica)
 • mišićna bol i neugoda bol u zglobu
 • kašalj
 • iritacija nosa ili curenje iz nosa kožni osip
 • gubitak kose.

Manje česte nuspojave

Mogu se pojaviti u manje od 1 na 100 osoba i mogu se pokazati u krvnim pretragama:

 • niski broj crvenih krvnih stanica (anemija) ili niski broj bijelih krvnih stanica (neutropenija) porast razine jetrenih enzima
 • smanjenje broja trombocita, krvnih pločica važnih za zgrušavanje krvi (trombocitopenija).

Rijetke nuspojave

Mogu pojaviti u manje od 1 na 1000 osoba:

 • poremećaji jetre, kao što su „žutica“, povećana ili „masna“ jetra, upala (hepatitis)
 • laktacidoza (pogledajte u slijedećem odlomku „Ostale moguće nuspojave na kombiniranu terapiju za HIV“)
 • upala gušterače (pankreatitis) razgradnja mišićnog tkiva.

Rijetke nuspojave koje se mogu pojaviti u krvnim pretragama su: povišena razina enzima koji se zove amilaza

Vrlo rijetke nuspojave

Mogu se pojaviti u manje od 1 na 10 000 osoba:

 • utrnulost, osjećaj trnaca u koži (iglice ili pribadače), osjećaj slabosti u udovima
 • kožni osip, koji može stvarati mjehuriće na koži i izgledati kao male mete (tamne točke u središtu, okružene svijetlim područjem s tamnim prstenom na rubu) (erythema multiforme)
 • široko rasprostranjen osip s mjehurićima i ljuštenjima kože, posebice oko usta, nosa, očiju i
 • genitalija (Stevens-Johnson sindrom) i u težim oblicima koji uzrokuju ljuštenje kože u više od 30%
 • površine tijela (toksična epidermalna nekroliza).

Ako primjetite bilo koju od navedenih simptoma hitno obavijestite liječnika.

Vrlo rijetke nuspojave koje se mogu pojaviti u krvnim pretragama su:

 • zatajenje stvaranja novih crvenih krvnih stanica iz koštane srži (izolirana aplazija crvenih krvnih stanica).

Ako dobijete nuspojave

Ako primjetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Ostale moguće nuspojave u kombiniranoj terapiji za HIV

Kombinirana terapija kao što je Kivexa može uzrokovati druga stanja koja se mogu razviti za vrijeme liječenja HIV-a.

Stare infekcije mogu se ponovno javiti

Bolesnici s uznapredovalom HIV infekcijom (AIDS) imaju oslabljen imunološki sustav, te su skloniji razvoju ozbiljnih infekcija (oportunističke infekcije). Kada takvi bolesnici započinju liječenje može se dogoditi da dođedo ponovne aktivacije starijeg do tada skrivenog upalnog procesa koji može uzrokovati znakove i simptome upale. Ti simptomi su vjerojatno uzrokovani jačanjem imunološkog sustava, pri čemu tijelo započinje borbu s tim infekcijama.

Ako razvijete bilo koji od simptoma infekcije prilikom uzimanja lijeka Kivexa:

Odmah obavijestite Vašeg liječnika. Ne uzimajte druge lijekove za infekciju prije nego li se savjetujete s Vašim liječnikom.

Vaš oblik tijela može se promjeniti

Kombinirano liječenje HIV infekcije može dovesti do promjene oblika tijela zbog drugačije raspodjele masnog tkiva.

 • gubitak masnog tkiva s nogu, ruku i lica.
 • nakupljanje masnog tkiva na trbuhu, prsima ili oko unutarnjih organa.
 • nakupljanje masnog tkiva u području vrata (katkad nazvano bivolja grba).

Uzrok i dugotrajni učinci ove pojave na zdravlje za sada nisu poznati. Ako primjetite promjene oblika Vašeg tijela:

Recite Vašem liječniku.

Laktacidoza je rijetka, ali ozbiljna nuspojava

Neki ljudi koji uzimaju lijek Kivexa ili druge lijekove kao što su (NRTI) razvijaju stanje koje se zove laktacidoza, zajedno s povećanjem jetre.

Laktacidoza je uzrokovana nakupljanjem mliječne kiseline u tijelu. Rijetko se javlja, a ako se javi to je obično nakon nekoliko mjeseci liječenja. Može postati po život opasna, uzrokujući zatajenje unutarnjih organa.

Laktacidoza će se prije razviti u bolesnika koji već imaju bolest jetre ili su pretili (sa znatno prekomjernom tjelesnom težinom), posebice žene.

Znakovi laktacidoze uključuju:

 • duboko, ubrzano i otežano disanje pospanost
 • utrnulost ili slabost u ekstremitetima mučnina, povraćanje
 • bol u trbuhu.

Za vrijeme liječenja liječnik će Vas nadzirati zbog mogu će pojave znakova laktacidoze. Ako imate bilo koji od gore navedenih simptoma ili bilo koje druge simptome koji Vas zabrinjavaju:

Posjetite Vašeg liječnika čim prije je moguće.

Možete imati problema s Vašim kostima

Neki bolesnici koji uzimaju kombiniranu terapiju za HIV razvijaju stanje koje se zove osteonekroza. U tom stanju dijelovi koštanog tkiva odumiru zbog smanjene opskrbe kosti krvlju. Stoga korisnici mogu razviti slijedeće stanje:

 • ako su uzimali kombiniranu terapiju kroz duže razdoblje
 • ako su isto tako uzimali protuupalne lijekove zvane kortikosteroidi ako konzumiraju alkohol
 • ako im je imunološki sustav vrlo oslabljen ako su suviše pretili.

Znakovi osteonekroze uključuju:

 • ukočenost zglobova
 • stalna tupa bol i povremeni bolovi (posebice u kuku, koljenu ili ramenu) otežano kretanje.

Ako ste primjetili neki od ovih simptoma:

Obavijestite Vašeg liječnika.

Ostali učinci koji se mogu pojaviti u krvnim pretragama

Kombinirana terapija za HIV može isto tako uzrokovati :

 • povišene razine mliječne kiseline u krvi koje u rijetkim slučajevima mogu dovesti do laktacidoze povišene razine šećera i masnoća (trigliceridi i kolesterol) u krvi
 • rezistenciju na inzulin (dakle ako ste dijabetičar, možda ćete morati mijenjati dozu inzulina, kako biste kontrolirali razinu šećera u krvi).

5. Kako čuvati lijek Kivexa 

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Kivexa se ne smije koristiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

Ne čuvati na temperaturi iznad 30 C.

Ako imate Kivexa tablete koje Vam više nisu potrebne, nemojte ih uklanjati putem otpadnih voda ili ku ćnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije 

Što Kivexa sadrži

Djelatne tvari u jednoj Kivexa filmom obloženoj tableti su 600 mg abakavira (u obliku abakavirsulfata) i 300 mg lamivudina.

Pomoćne tvari su mikrokristalična celuloza, natrijev škroboglikolat i magnezijev stearat u jezgri tablete. Ovojnica tablete sadrži „ Opadry Orange YS-1-13065-A” koji sadrži hipromelozu, titanijev dioksid (E171), makrogol 400, polisorbat 80 i boju “sunset yellow FCF aluminium lake” (E110).

Kako Kivexa izgleda i sadržaj pakovanja

Kivexa filmom obložene tablete imaju na jednoj strani utisnutu oznaku ”GS FC2”.

Narančaste su boje i oblika kapsule a dostupne u blister pakovanjimu od 30 tableta.

Način i mjesto izdavanja lijeka: na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocjenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Kivexa (600mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.