Karbis (4mg) – Uputa o lijeku

Karbis 4 mg tablete,  Karbis 8 mg tablete, Karbis 16 mg tablete, Karbis 32 mg tablete

Kandesartancileksetil

Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputu o lijeku.

 • Čuvajte ovu uputu o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
 • Ovaj lijek je propisan Vama osobno i ne smijete ga davati drugima jer im može štetiti čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Uputa o lijeku sadržava sljedeće podatke:

 1. Što je Karbis i za što se koristi?
 2. Prije nego počnete uzimati Karbis
 3. Kako uzimati Karbis?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Karbis?
 6. Dodatne informacije

1. Što je Karbis i za što se koristi 

Karbis pripada skupini lijekova poznatih pod nazivom antagonisti receptora angiotenzina-II. Angiotenzin-II je supstancija koja se stvara u tijelu, a veže se na receptore u krvnim žilama uzrokujući njihovo stezanje. To rezultira porastom krvnog tlaka. Karbis sprječava vezanje angiotenzina-II na te receptore, što dovodi do opuštanja krvnih žila i snižavanja krvnog tlaka.

Karbis se primjenjuje za liječenje povišenog krvnog tlaka (hipertenzije) i za terapiju određenih vrsta zatajenja srca

2. Prije nego počnete uzimati Karbis

Nemojte uzimati Karbis

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na kandesartancileksetil ili na bilo koji od drugih satojaka Karbisa (vidjeti točku 2 Važni podaci o nekim sastojcima Karbisa i točku 6 Dodatne informacije),
 • ako ste trudni dulje od 3 mjeseca (također, bolje je izbjegavati Karbis u ranoj trudnoći – vidjeti odjeljak o trudnoći),
 • ako imate tešku bolest jetre.

Budite oprezni s Karbisom

 • ako imate jako povraćanje ili proljev,
 • ako imate poteškoće sa srcem,
 • ako imate poteškoće s bubrezima,
 • ako ćete se podvrći bilo kakvom kirurškom zahvatu ili primati anestetike, obavezno obavijestite svog liječnika da uzimate Karbis,
 • morate reći svom liječniku ako mislite da ste trudni (ili biste mogli zatrudnjeti). Karbis se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne smije se uzimati ako ste trudni više od 3 mjeseca, jer može uzrokovati ozbiljna oštećenja kod Vašeg djeteta ako se uzima u tom stadiju (vidjeti odjeljak o trudnoći).
 • ako dojite ili se spremate započeti s dojenjem, također morate obavijestiti svog liječnika.

Uzimanje drugih lijekova s Karbisom

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji lijek, čak i ako ste ga nabavili bez recepta.

Ako uzimate sljedeće lijekove, mogu biti neophodne pretrage krvi:

 • dodaci s kalijem,
 • zamjene za sol koje sadrže kalij,
 • lijekovi koji štede kalij, koji povećavaju količinu mokraće (diuretici),
 • drugi lijekovi koji mogu povisiti vrijednosti kalija (npr. heparin),
 • ACE inhibitor,
 • nesteroidni protuupalni lijekovi,
 • ili lijekovi koji sadrže litij.

Učinak kandesartancileksetila može biti smanjen prilikom uzimanja nesteroidnih protuupalnih lijekova (na primjer, ibuprofen).

Uzimanje hrane i pića s Karbisom

Karbis se može uzimati sa ili bez hrane.

Trudnoća i dojenje

Upitajte svog liječnika ili ljekarnika za savjet prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Trudnoća

Obavezno morate obavijestiti svog liječnika ako mislite da ste trudni (ili biste mogli zatrudnjeti). Vaš liječnik će Vam u pravilu savjetovati da prestanete uzimati Karbis prije nego što zatrudnite ili čim saznate da ste trudni i preporučiti Vam uzimanje drugih lijekova umjesto Karbisa. Karbis se ne preporučuje u ranoj trudnoći, te se ne smije uzimati kada ste trudni dulje od 3 mjeseca, jer može uzrokovati ozbiljna oštećenja kod Vašeg djeteta ako se primjenjuje nakon trećeg mjeseca trudnoće.

Dojenje

Obavijestite svog liječnika ako dojite ili namjeravate započeti s dojenjem. Karbis se ne preporučuje majkama koje doje; Vaš liječnik može odabrati drugu terapiju za Vas ako želite dojiti, osobito ako je Vaše dijete novorođenče, ili je rođeno prije vremena.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije vjerojatno da bi Karbis utjecao na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja strojevima. Međutim, za vrijeme liječenja povišenog krvnog tlaka povremeno se mogu javiti omaglica ili umor. Ako primijetite te simptome, zatražite savjet liječnika prije upravljanja vozilima ili rukovanja strojevima.

Ostala upozorenja

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije nego uzmete bilo koji lijek.

Djeca

Karbis se obično ne preporučuje za djecu (< 18 godina).

Važni podaci o nekim sastojcima Karbisa

Karbis sadržava laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

3. Kako uzimati Karbis

Uvijek uzimajte Karbis upravo onako kako Vas je uputio liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Karbis se uzima kroz usta i može se uzimati sa ili bez hrane, jednom dnevno. Pokušajte uzeti svoju dnevnu dozu u približno isto vrijeme svakoga dana. Važno je da nastavite s uzimanjem ovih tableta sve dok liječnik ne odredi drugačije.

Odrasli: Uobičajena doza iznosi 8 mg jednom dnevno. Doza se kasnije može povisiti na 32 mg jednom dnevno, ovisno o odgovoru krvnog tlaka.

Maksimalan učinak na snižavanje krvnog tlaka trebao bi se postići 4 tjedna nakon početka liječenja.

Djeca: Karbis se obično ne preporučuje kod djece (< 18 godina).

Bolesnici s bubrežnim poteškoćama: Liječnik može savjetovati nižu dozu, osobito prilikom započinjanja liječenja.

Bolesnici s jetrenim poteškoćama: Liječnik može savjetovati nižu dozu, osobito prilikom započinjanja liječenja.

Ako uzmete više Karbisa nego što ste trebali

Ako ste slučajno uzeli previše tableta, ili ih je progutalo dijete, odmah zatražite savjet liječnika.

Ako ste zaboravili uzeti Karbis

Ako ste slučajno propustili dnevnu dozu, samo uzmite sljedeću dozu kao i obično.

Ne uzimajte dvostruku dozu kako bi nadoknadili dozu koju ste zaboravili.

Ako prestanete uzimati Karbis

Ako prestanete uzimati Karbis, krvni tlak Vam se može ponovno povisiti. Zbog toga nemojte prestati s uzimanjem Karbisa bez prethodnog dogovora s Vašim liječnikom.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Karbisa obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave 

Kao i svi drugi lijekovi, Karbis može uzrokovati nuspojave.

Ako se pojave neželjeni učinci, vjerojatno će biti blagi i prolazni. Međutim, pojedini učinci mogu biti ozbiljni i zahtijevati medicinsko zbrinjavanje.

Nuspojave su prema učestalosti razvrstane u sljedeće skupine:

 • Vrlo česte: pojavljuju se kod više od 1 na 10 bolesnika
 • Česte:pojavljuju se kod 1 do 10 na 100 bolesnika
 • Manje česte:pojavljuju se kod 1 do 10 na 1000 bolesnika
 • Rijetke:pojavljuju se kod 1 do 10 na 10000 bolesnika
 • Vrlo rijetke:pojavljuju se kod manje od 1 na 10000 bolesnika
 • Nije poznato:učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

Kao i kod sličnih lijekova, kod bolesnika koji su uzimali kandesartancileksetil prijavljeni su vrlo rijetki slučajevi alergijskih kožnih reakcija (osip, urtikarija), kao i lokalizirani otok lica, usana i/ili jezika. Ako Vam se čini da se kod Vas razvija takva reakcija ili osjećate nedostatak zraka (kratkoća daha), odmah prestanite s uzimanjem Karbisa i zatražite neodgodivu liječničku pomoć.

Sljedeće nuspojave su prijavljene kod bolesnika s visokim krvnim tlakom u kliničkim studijama:

Česte: simptomi slični prehladi ili gripi, omaglica/vrtoglavica i glavobolja.

Kod bolesnika sa zatajenjem srca prijavljene su sljedeće dodatne nuspojave u kliničkim studijama:

Česte: sniženi krvni tlak, povišene vrijednosti kalija u krvi i poteškoće s bubrezima.

Neželjeni učinci prijavljeni nakon stavljanja u promet kandesartancileksetila su:

Vrlo rijetki neželjeni učinci: glavobolja, omaglica, smanjeni broj bijelih krvnih stanica, mučnina, bol u zglobovima i mišićima, poremećaji funkcije jetre, poremećaj funkcije bubrega, povišene vrijednosti kalija u krvi, smanjene vrijednosti natrija u krvi.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Karbis 

Karbis morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Lijek ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja.

Karbis se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

 

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije

Što Karbis sadrži?

Djelatna tvar je kandesartancileksetil. Svaka tableta sadržava 4 mg, 8 mg, 16 mg ili 32 mg kandesartancileksetila.

Pomoćne tvari su: laktoza hidrat, kukuruzni škrob, hidroksipropilceluloza, makrogol 8000, karmelozakalcij, magnezijev stearat i samo kod tableta od 8 mg, 16 mg i 32 mg crveni željezov oksid (E172).

Kako Karbis izgleda i sadržaj pakovanja?

4 mg tablete: okrugle, bijele, lagano obostrano izbočene tablete s razdjelnim urezom s jedne strane i ukošenim rubovima.

8 mg tablete: okrugle, blago ružičaste, lagano obostrano izbočene tablete, s razdjelnim urezom s jedne strane i ukošenim rubovima.

16 mg tablete: okrugle, blago ružič aste, lagano obostrano izbočene tablete, s razdjelnim urezom s jedne strane i ukošenim rubovima.

32 mg tablete: okrugle, blago ružič aste, lagano obostrano izbočene tablete, s razdjelnim urezom s jedne strane i ukošenim rubovima.

Tableta se može podijeliti na dva jednaka dijela.

Karbis je dostupan u blisterima od 28, 30, 56 ili 60 tableta, u kutiji.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocjenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Karbis (4mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.