Inspra (25mg) – Uputa o lijeku

INSPRA 25 mg filmom obložene tablete INSPRA 50 mg filmom obložene tablete eplerenon

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj lijek propisan je Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika

U ovoj uputi:

 1. Što je INSPRA i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati INSPRA-u
 3. Kako uzimati INSPRA-u
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati INSPRA-u
 6. Dodatne informacije

1. Što je INSPRA i za što se koristi

Inspra je lijek iz skupine selektivnih blokatora aldosterona. Ti blokatori sprječavaju djelovanje aldosterona, tvari koja se proizvodi u tijelu, a koja regulira Vaš krvni tlak i funkciju srca. Visoka razina aldosterona može prouzročiti promjene u Vašem tijelu koje dovode do zatajenja srca.

Inspra se koristi za liječenje zatajenja srca kako bi se spriječilo pogoršanje i smanjila potreba za hospitalizacijom ako :

 • ste nedavno imali srčani udar, u kombinaciji s ostalim lijekovima koji se koriste za liječenje zatajenja srca ili
 • imate trajne, blage simptome unatoč liječenju koje ste do sada primali.

2. Prije nego počnete uzimati INSPRA-u

Nemojte uzimati INSPRA-u:

 • ako ste preosjetljivi (alergični) na eplerenon ili bilo koji drugi sastojak lijeka Inspra;
 • ako imate povišenu vrijednost kalija u krvi (hiperkalijemiju)
 • ako primjenjujete određenu vrstu lijekova koji pomažu da se izluči prekomjerna količina tekućine iz tijela (diuretici koji štede kalij) ili tzv. „tablete soli“ (nadomjestke za kalij)
 • ako bolujete od teške bolesti bubrega
 • ako bolujete od teške bolesti jetre
 • ako primjenjujete neki od lijekova za liječenje gljivičnih infekcija (itrakonazol, ili ketokonazol),
 • ako primjenjujete lijekove protiv virusa za liječenje HIV-infekcije (nelfinavir ili ritonavir),
 • ako primjenjujete neki od antibiotika za liječenje bakterijskih infekcija (klaritromicin ili telitromicin)
 • ako primjenjujete nefazodon (lijek koji se primjenjuje za liječenje depresije).
 • ako zajedno uzimate lijekove za liječenje određenih srčanih stanja ili hipertenzije (tzv. inhibitore konvertaze angiotenzina (ACE inhibitore) i blokatore angiotenzinskih receptora (ARB).

Budite posebno oprezni s INSPRA-om

 • ako imate bolest jetre ili bubrega (vidjeti također “Nemojte uzimati INSPRA-u“);
 • ako uzimate litij (obično se primjenjuje za manično-depresivni poremećaj, koji se još naziva i bipolarni poremećaj)
 • ako uzimate takrolimus ili ciklosporin (primjenjuju se za liječenje kožnih bolesti kao što su psorijaza ili ekcem i za sprječavanje reakcije odbacivanja nakon presađivanja organa)

Uzimanje drugih lijekova

Molimo obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koji ste nabavili bez recepta.

Ne smijete uzimati Inspra-u sa sljedećim lijekovima (vidjeti dio „Nemojte uzimati Inspra-u“):

 • itrakonazolom ili ketokonazolom (primjenjuju se za liječenje gljivičnih infekcija), ritonavirom, nelfinavirom (antivirusni lijekovi za liječenje HIV-infekcije), klaritromicinom, telitromicinom (lijekovi za liječenje bakterijskih infekcija) ili nefazodonom (lijek koji se primjenjuje za liječenje depresije), zbog toga što ti lijekovi smanjuju razgradnju INSPRA-e, te na taj način produljuju njezin učinak na organizam.
 • diureticima koji štede kalij (lijekovi koji pomažu da se izluči prekomjerna količina tjelesne tekućine) te nadomjesci za kalij (tablete soli) zbog toga što ti lijekovi povećavaju rizik visoke razine kalija u krvi
 • inhibitorima konvertaze angiotenzina (ACE inhibitori) i blokatorima angiotenzinskih receptora (ARB) zajedno (koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka, srčanih bolesti ili određenih stanja bubrega) budući da ti lijekovi mogu povećati rizik od povišene razine kalija u
 • Molimo obavijestite liječnika ako primjenjujete neki od sljedećih lijekova:
 • Litij (obično se primjenjuje za liječenje manično-depresivnog poremećaja koji se još naziva i bipolarni poremećaj); pokazalo se da primjena litija istodobno s diureticima i ACE inhibitorima (lijekovi koji se primjenjuju za liječenje povišenog krvnog tlaka i bolesti srca) dovodi do toga da razina litija u krvi postane previsoka, što može uzrokovati nuspojave kao što su: gubitak apetita, oštećenje vida, umor, slabost mišića, trzanje mišića.
 • Ciklosporin ili takrolimus (lijekovi za liječenje kožnih bolesti kao što su psorijaza ili ekcem i za sprječavanje reakcije odbacivanja nakon presađivanja organa); ti lijekovi mogu prouzročiti probleme s bubrezima i time povećati rizik od visoke razine kalija u krvi.
 • Nesteroidne protuupalne lijekove (NSAR–određeni lijekovi protiv bolova kao što je ibuprofen, koji se primjenjuju za ublažavanje bolova, ukočenosti i upale). Ti lijekovi mogu izazvati probleme s bubrezima te na taj način povećati rizik od povišene razine kalija u krvi.
 • Trimetoprim (primjenjuje se za liječenje bakterijskih infekcija), koji može povećati rizik od povišene razine kalija u krvi.
 • Alfa-1 blokatore, kao što su prazosin ili alfuzosin (lijekovi za liječenje povišenog krvnog tlaka i određenih stanja prostate), jer oni mogu dovesti do pada krvnog tlaka te omaglice nakon ustajanja.
 • Tricikličke antidepresive kao što su amitriptilin ili amoksapin (za liječenje depresije), antipsihotike (također poznati i kao neuroleptici) kao što su klorpromazin ili haloperidol (za liječenje psihičkih poremećaja), amifostin (primjenjuje se tijekom kemoterapije raka) i baklofen (primjenjuje se za liječenje mišićnih grčeva). Ti lijekovi mogu dovesti do pada krvnog tlaka i omaglice pri ustajanju.
 • Glukokortikoide, kao što su hidrokortizon ili prednizon (primjenjuju se za liječenje upala i određenih stanja kože) te tetrakozaktid (većinom se primjenjuje za dijagnosticiranje i liječenje poremećaja kore nadbubrežne žlijezde), jer oni mogu smanjiti učinak INSPRA-e na sniženje krvnog tlaka.
 • Digoksin (primjenjuje se za liječenje srčanih bolesti). Razine digoksina u krvi mogu se povećati pri istodobnoj primjeni s INSPRA-om.
 • Varfarin (lijek protiv zgrušavanja krvi): nužan je oprez pri primjeni varfarina zbog toga što visoke razine tog lijeka u krvi mogu uzrokovati promjene učinka INSPRA-e na organizam.
 • Eritromicin (primjenjuje se za liječenje bakterijskih infekcija), sakvinavir (antivirusni lijek za liječenje HIV-infekcije), flukonazol (primjenjuje se za liječenje gljivičnih infekcija), amiodaron, diltiazem i verapamil (za liječenje srčanih bolesti i povišenog krvnog tlaka) jer oni smanjuju razgradnju INSPRA-e, produljujući na taj način njezine učinke na organizam.
 • Gospinu travu (biljni lijek), rifampicin (primjenjuje se za liječenje bakterijskih infekcija), karbamazepin, fenitoin i fenobarbital (primjenjuju se, između ostalog, za liječenje epilepsije), mogu povećati razgradnju INSPRA-e i na taj način smanjiti njezine učinke.

Primjena hrane i pića s Inspra-om

INSPRA se može primjenjivati s hranom ili bez nje.

Trudnoća i dojenje

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek. Učinak INSPRA-e u trudnoći nije ispitivan.

Nije poznato izlučuje li se eplerenon u majčino mlijeko. U dogovoru s liječnikom mora se donijeti odluka, da li prekinuti dojenje ili primjenu lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Možete osjećati omaglicu nakon primjene INSPRA-e. Ako do toga dođe, nemojte voziti niti koristiti strojeve.

Važne informacije o nekim sastojcima INSPRA-e

INSPRA sadrži laktozu hidrat (vrsta šećera). Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere,savjetujte se sa svojim liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati INSPRA-u

Uvijek primjenite INSPRA-u točno onako kako Vam je rekao liječnik. Ako niste sigurni, provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

INSPRA tablete smiju se uzimati s hranom ili na prazan želudac. Progutajte tablete cijele, s dosta vode.

INSPRA se obično primjenjuje zajedno s drugim lijekovima za liječenje zatajenja srca, npr. beta-blokatorima. Uobičajena početna doza je jedna tableta od 25 mg jednom na dan, a može se povećati nakon otprilike 4 tjedna na 50 mg jednom na dan (bilo kao jedna tableta od 50 mg ili 2 tablete od 25 mg). Maksimalna doza je 50 mg dnevno.

Razina kalija u krvi mora se izmjeriti prije početka liječenja INSPRA-om, unutar prvog tjedna te mjesec dana nakon početka primjene ili nakon promjene doze. Liječnik Vam može prilagoditi dozu, ovisno o razini kalija u krvi.

Ako imate blagu bolest bubrega, morate početi s jednom tabletom od 25 mg svaki dan. Ako imate umjerenu bolest bubrega, morate početi s jednom tabletom od 25 mg svaki drugi dan. Te doze mogu se prilagoditi prema preporuci Vašeg liječnika i prema Vašoj razini kalija u krvi. Inspra se ne preporučuje u bolesnika s teškom bolesti bubrega.

U bolesnika s blagom do umjerenom bolešću jetre nije potrebno prilagođavanje početne doze lijeka. Ako imate probleme s bubrezima ili jetrom, možda će Vam biti potrebna češća kontrola razine kalija u krvi (vidjeti također „Nemojte uzimati INSPRA-u“).

U starijih bolesnika nije potrebno prilagođavanje početne doze lijeka.

Primjena INSPRA-e u djece i adolescenata se ne preporučuje.

Ako uzmete više INSPRA-e nego što ste trebali

Ako uzmete više INSPRA-e nego što ste trebali, odmah se javite svom liječniku ili ljekarniku. Ako ste uzeli preveliku dozu lijeka, najvjerojatniji simptomi bit će niski krvni tlak (što se očituje kao osjećaj ošamućenosti u glavi, omaglica, zamagljen vid, slabost, iznenadni gubitak svijesti) ili hiperkalijemija, tj. visoka razina kalija u krvi (što se očituje kao grčevi u mišićima, proljev, mučnina, omaglica ili glavobolja).

Ako ste zaboravili uzeti INSPRA-u

Ako je ubrzo vrijeme da uzmete sljedeću tabletu, preskočite propuštenu tabletu i uzmite sljedeću u uobičajeno vrijeme.

Ako to nije slučaj, uzmite tabletu čim se sjetite, vodeći računa o tome da to mora biti najmanje 12 sati prije vremena kad morate uzeti sljedeću tabletu. Nakon toga nastavite primjenjivati lijek kao što je uobičajeno.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Ako prestanete uzimati INSPRA-u

Važno je da uzimate INSPRA-u kako Vam je propisano, sve dok Vam Vaš liječnik ne kaže da prekinete s primjenom.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Inspra-e obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi INSPRA može izazvati nuspojave.

Ako iskusite nešto od sljedećeg:

Morate odmah potražiti liječničku pomoć

 • oticanje lica, jezika ili grla
 • poteškoće s gutanjem
 • koprivnjača i otežano disanje To su simptomi angioneurotskog edema.

Ostale prijavljene nuspojave uključuju:

Česte nuspojave (javljaju se između 1 i 10 na svakih 100 bolesnika):

 • srčani udar
 • povišena razina kalija u krvi (simptomi uključuju grčeve u mišićima, proljev, mučninu, omaglicu ili glavobolju)
 • omaglica
 • nesvjestica
 • infekcija
 • kašalj
 • zatvor
 • nizak krvni tlak
 • proljev
 • mučnina
 • poremećena funkcija bubrega
 • osip
 • svrbež
 • grčevi i bolovi u mišićima
 • povišena razina ureje u krvi

Manje česte nuspojave (javljaju se između 1 i 10 na svakih 1000 bolesnika)

 • eozinofilija (porast određene vrste bijelih krvnih stanica)
 • dehidracija
 • povišena razina kolesterola ili triglicerida (masnoća) u krvi
 • niska razina natrija u krvi
 • nesanica (poteškoće sa spavanjem)
 • glavobolja
 • poteškoće sa srcem, nepravilni otkucaji srca, ubrzani otkucaji srca i zatajenje srca
 • upala žučnog mjehura
 • snižen krvni tlak koji može uzrokovati omaglicu pri ustajanju
 • tromboza (stvaranje krvnih ugrušaka) u nogama
 • grlobolja
 • vjetrovi
 • povraćanje
 • smanjena aktivnost štitnjače
 • povišena glukoza u krvi
 • smanjeni osjećaj dodira
 • pojačano znojenje
 • bol u leđima
 • osjećaj slabosti te opće loše osjećanje
 • povišena razina kreatinina u krvi, što može ukazivati na probleme s bubrezima
 • upala bubrega
 • povećanje grudi kod muškaraca
 • promjene u rezultatima nekih krvnih pretraga

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati INSPRA-u

INSPRA-u morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Ovaj lijek ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja!

INSPRA-u se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije

Što INSPRA sadrži

Djelatna tvar Inspra filmom obloženih tableta je eplerenon.

Jedna tableta sadrži 25 mg ili 50 mg eplerenona.

Pomoćne tvari su: laktoza hidrat, mikrokristalična celuloza (E460), umrežena karmelozanatrij (E468), hipromeloza (E464), natrijev laurilsulfat, talk (E553b) i magnezijev stearat (E470b).

Ovojnica tablete sadržava: hipromelozu (E464), titanijev dioksid (E171), makrogol 400, polisorbat 80 (E433), žuti željezov oksid (E172) i crveni željezov oksid (E172).

Kako INSPRA izgleda i sadržaj pakovanja

Inspra 25 mg tableta je žuta, filmom obložena tableta, s oznakom “Pfizer” s jedne strane te “NSR” iznad “25” s druge strane.

Inspra 50 mg tableta je žuta, filmom obložena tableta, s oznakom “Pfizer” s jedne strane te “NSR” iznad “50” s druge strane.

Inspra 25 mg i 50 mg filmom obložene tablete dostupne su u neprozirnom blister pakovanju s 30 (3×10) tableta

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocjenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: inspra, INSPRA tablete, inspra bubrezi, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Inspra (25mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.