Elanix tablete (10 mg) – Uputa o lijeku

 

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Elanix i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Elanix
 3. Kako uzimati Elanix
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Elanix
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

  1. Što je Elanix i za što se koristi

Elanix je lijek koji snižava razinu ukupnog kolesterola.

Elanix snižava razinu ukupnog kolesterola, „štetnog“ kolesterola (LDL kolesterol) i masnih tvari zvanih trigliceridi u krvi. Osim toga ovaj lijek povisuje vrijednosti „korisnog“ kolesterola (HDL kolesterol) koji tijelo stvara samo.

Ezetimib, djelatna tvar Elanixa smanjuje apsorpciju kolesterola u probavnom traktu

Elanix pojačava učinak smanjenja kolesterola koji imaju statini, skupina lijekova koja snižava razinu kolesterola kojeg stvara samo tijelo.

Kolesterol je jedna od nekoliko masnih tvari koje se nalaze u krvotoku. Vaš ukupni kolesterol sastoji se uglavnom od LDL i HDL kolesterola.

LDL kolesterol često se naziva „štetnim“ kolesterolom zato što se može nakupljati u stijenkama arterija i stvarati plak. Nakupljeni plak naposljetku može dovesti do suženja arterija. Suženje arterija može usporiti ili prekinuti protok krvi do vitalnih organa, kao što su srce i mozak. Takav prekid protoka krvi može rezultirati srčanim ili moždanim udarom.

HDL kolesterol često se naziva „korisnim“ kolesterolom, zato što pomaže u sprječavanju nakupljanja „štetnog“ kolesterola u arterijama i štiti od srčane bolesti.

Trigliceridi su još jedan oblik masti u krvi koji mogu povećati Vaš rizik od srčane bolesti.

Ovaj lijek je namijenjen bolesnicima koji ne mogu regulirati razinu kolesterola samo dijetom. Za vrijeme uzimanja ovog lijeka nužno je da nastavite s dijetom za snižavanje kolesterola.

Elanix se uzima kao dodatak dijeti ako imate:

 • povišene vrijednosti kolesterola u krvi (primarna hiperkolesterolemija [heterozigotna obiteljska i ne-obiteljska]) zajedno sa statinom, kada razina kolesterola nije odgovarajuće kontrolirana samo sa statinom, samostalno, kada liječenje statinom nije primjereno ili se ne podnosi.
 • nasljednu bolest (homozigotna obiteljska hiperkolesterolemija) koja povisuje vrijednosti kolesterola u krvi. Također će Vam biti propisan statin, a mogli biste primati i druge oblike liječenja.
 • nasljednu bolest (homozigotna sitosterolemija, poznata i kao fitosterolemija) koja povisuje vrijednosti biljnih sterola u krvi.

Elanix Vam ne pomaže u smanjivanju tjelesne težine.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Elanix

Ako uzmete Elanix zajedno sa statinom, molimo Vas da pročitate odgovarajuću uputu o lijeku za taj lijek.

Nemojte uzimati Elanix:

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na ezetimib ili na bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6 i posljednji dio dijela 2).

Nemojte uzimati Elanix zajedno sa statinom ako:

 • imate tegobe s jetrom ako ste trudni ili dojite.

Upozorenja i mjere opreza

Obavijestite svog liječnika o svim Vašim zdravstvenim tegobama koje imate uključujući i alergije. Prije nego započnete s uzimanjem ovog lijeka zajedno s statinom Vaš liječnik treba provesti pretragu krvi. To je potrebno kako bi se provjerio rad Vaše jetre.

Vaš će liječnik možda željeti provjeriti krvne pretrage nakon početka istodobne primjene ovog lijeka i statina kako bi provjerio kako radi Vaša jetra.

Ako imate umjerene ili teške tegobe s jetrom, Elanix se ne preporučuje.

Istodobnu primjenu Elanixa i fibrata (lijekovi za snižavanje kolesterola) treba izbjegavati budući da kod kombinirane primjene Elanixa i fibrata sigurnost i djelotvornost nije utvrđena.

Obratite se odmah svom liječnika ako opazite bol u mišićima nepoznatog uzroka, osjetljivost ili slabost.

To je zbog toga što se u rijetkim slučajevima jave problemi s mišićima uključujući i razgradnju mišićnog tkiva, što može dovesti do oštećenja bubrega, to može biti ozbiljno i opasno po život.

Opasnost od mišićne razgradnje je veća u nekih bolesnika koji uzimaju Elanix sa lijekovima za snižavanje kolesterola poput statina.

Djeca

Elanix se ne preporučuje u djece mlađe od 10 godina.

Drugi lijekovi i Elanix

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli bilo koje druge lijekove uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Veoma je važno da svog liječnika obavijestite ako uzimate nešto od niže navedenog:

 • ciklosporin (lijek kojeg često uzimaju bolesnici s presađenim organima)
 • lijekove s djelatnom tvari za sprječavanje zgrušavanja krvi, kao što su varfarin, fenoprokumon, acenokumarol ili fluinidon (antikoagulansi)
 • kolestiramin (lijek za snižavanje kolesterola), jer on mijenja učinak ezetimiba (vidjeti dio 3) fibrate (lijekovi za snižavanje kolesterola) (također vidjeti dio 2: Upozorenja i mjere opreza).

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate zatrudnjeti, posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije nego uzmete ovaj lijek.

Nemojte uzeti Elanix zajedno sa statinom ako ste trudni, pokušavate zatrudnjeti ili mislite da biste mogli biti trudni. Zatrudnite li dok uzimate Elanix zajedno sa statinom, odmah prekinite uzimanje oba lijeka i obavijestite svog liječnika.

Nema iskustava o primjeni lijeka Elanix bez statina tijekom trudnoće.

Nemojte uzimati Elanix zajedno sa statinom ako dojite jer nije poznato izlučuju li se ti lijekovi u majčino mlijeko.

Elanix bez statina ne smijete uzimati ako dojite. Posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Upravljanje vozilima i rad na strojevima

Ne očekuje se da će Elanix utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili rada na strojevima. Međutim, neki ljudi mogu osjetiti omaglicu nakon uzimanja Elanixa. Ako vam se to desi nemojte upravljati vozilom ili raditi na strojevima dok Vam ne bude bolje.

Elanix sadrži laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite određene vrste šećera, razgovarajte s njim prije nego što počnete uzimati ovaj lijek.

3. Kako uzimati Elanix

Uvijek uzmite Elanix točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Nastavite uzimati druge lijekove za snižavanje kolesterola sve dok Vam vaš liječnik ne kaže da prestanete. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Prije početka liječenja ovim lijekom, morate biti na odgovarajućoj dijeti za snižavanje kolesterola.

Za vrijeme liječenja ovim lijekom trebate nastaviti s dijetom za snižavanje kolesterola.

Odrasli, adolescenti i djeca (u dobi od 10 do 17 godina):

Doza lijeka je jedna Elanix tableta od 10 mg jedanput na dan, kroz usta.

Ovaj lijek možete uzimati u bilo koje doba dana. Može se uzimati s hranom ili bez nje.

Ako Vam je liječnik propisao liječenje lijekom Elanix zajedno s nekim od statina, oba se lijeka mogu uzimati istodobno. U tom slučaju, molimo Vas da pročitate odgovarajuću uputu o lijeku za taj lijek.

Ako Vam je liječnik propisao liječenje lijekom Elanix zajedno s drugim lijekom za snižavanje kolesterola koji sadrži djelatnu tvar kolestiramin ili neki drugi adsorbens žučnih kiselina (lijek za snižavanje kolesterola), Elanix morate uzimati najmanje 2 sata prije ili 4 sata nakon adsorbensa žučnih kiselina.

Ako uzmete više lijeka Elanix nego što ste trebali

Molimo Vas da se obratite svom liječniku ili ljekarniku ako ste uzeli više lijeka Elanix nego što ste trebali.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Elanix

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako bi nadoknadili propuštenu. Nastavite uzimati uobičajenu dozu Elanixa u isto vrijeme sljedeći dan.

Ako prestanete uzimati Elanix

Ako prestanete uzimati ovaj lijek kolesterol Vam se može ponovo povećati.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi i ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se neće javiti kod svakoga.

Obratite se odmah svom liječnika ako primijetite:

 • bol u mišićima nepoznatog uzroka osjetljivost ili slabost u mišićima.

To je zbog toga što se u rijetkim slučajevima jave problemi s mišićima uključujući i razgradnju mišićnog tkiva, što može dovesti do oštećenja bubrega, to može biti ozbiljno i opasno po život.

Alergijske reakcije, uključujući:

 • oticanje lica, usana, jezika, i/ili grla s mogućim otežanim disanjem ili gutanjem, omaglica ili nesvjestica i neuobičajeno brzi ili nepravilan otkucaj srca koje zahtjeva hitno liječenje, prijavljene su u širokoj primjeni.

Ostale nuspojave prijavljene u kliničkim pokusima:

Kada se lijek uzimao sam, bile su prijavljene sljedeće nuspojave:

Česte nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 10 bolesnika):

 • bol u trbuhu
 • proljev
 • vjetrovi
 • osjećaj umora

Manje česte nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 100 bolesnika):

 • povišene vrijednosti nekih laboratorijskih krvnih pretraga funkcije jetre (jetrene transaminaze) ili mišića (kreatin kinaze);
 • kašalj
 • probavne smetnje
 • žgaravica
 • mučnina
 • bol u zglobovima
 • grčevi u mišićima
 • bol
 • bol u vratu
 • smanjen tek
 • bol u prsima
 • navale vrućine
 • visok krvni tlak

Osim toga, kada se lijek uzimao sa statinom, bile su prijavljene sljedeće nuspojave:

Česte nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 10 bolesnika):

 • povišene vrijednosti nekih laboratorijskih krvnih pretraga funkcije jetre (transaminaze)
 • glavobolja
 • osjetljivost ili slabost u mišićima

Manje česte nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 100 bolesnika):

 • osjećaj trnaca (poput uboda igle)
 • suha usta
 • upala želučane sluznice
 • svrbež
 • osip
 • koprivnjača
 • bol u leđima
 • slabost u mišićima
 • bol u rukama i nogama
 • neuobičajeni umor ili slabost oticanje, osobito šaka i stopala.

Kad se lijek uzimao istodobno s fenofibratom (lijek za visok kolesterol), bile su prijavljene sljedeće nuspojave:

Česte nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 10 bolesnika)

 • bol u trbuhu

Osim toga, bile su prijavljene sljedeće nuspojave nakon široke primjene (prijavljene nakon prvog stavljanja u promet):

Nepoznata nuspojava (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

 • omaglica
 • tegobe s jetrom
 • alergijske reakcije uključujući osip i koprivnjaču, oticanje lica, jezika ili grla i nesvjestica
 • osip crvene boje iznad razine kože, ponekad s promjerom u obliku mete, ružičasto crveni prsten oko blijedog središta
 • bolovi u mišićima/osjetljivost na dodir slabost mišića: grčevi, ukočenost ili grč
 • jaka mišićna bol ili slabost, crveno smeđa mokraća zbog razgradnje mišića
 • žučni kamenci ili upala žučnog mjehura (što uzrokuje jaku bol u trbuhu, mučninu, povraćanje) upala gušterače često s jakom boli u trbuhu
 • zatvor
 • smanjenje broja krvnih stanica što može uzrokovati modrice/krvarenje (trombocitopenija) osjećaj trnaca
 • depresija
 • neuobičajeni umor ili slabost nedostatak zraka.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Odsjek za farmakovigilanciju Roberta Frangeša Mihanovića 9 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Elanix

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na blisteru, kutiji i bočici iza “Rok valjanosti”. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Blisteri: Čuvajte u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

Bočice: Čuvajte u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

Nakon prvog otvaranja: Čuvati na temperaturi ispod 25°C. Upotrijebite unutar 9 mjeseci.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Elanix sadrži?

Djelatna tvar je ezetimib.

Svaka tableta sadrži 10 mg ezetimiba.

Drugi sastojci su:

 • laktoza hidrat (vidjeti dio 2, za dodatne informacije), hipromeloza, karmeloza natrij, mikrokristaličnaceluloza, natrijev laurilsulfat i magnezijev stearat.

Kako Elanix izgleda i sadržaj pakiranja?

Elanix je bijela do gotovo bijela, ovalna tableta (7,4 mm x 4,1 mm) s utisnutim “10” na jednoj strani i “EZT” na drugoj strani.

Al/Al blister ili PVC/PVDC/Al blister: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 i 100 (bolničko pakiranje) tableta.

HDPE bočica sa polipropilenskim zatvaračem: 100 tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Napomene:

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Republika Hrvatska

Proizvođač:

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija LEK S.A., Domaniewska str. 50 C, 02-672 Varšava, Poljska

S.C. Sandoz S.R.L., 7A Livezeni St., Tg. Mures, Mures District, Rumunjska Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Njemačka

Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, Gerlingen, Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka:

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Saznajte više o kolesterolu u sljedećim tekstovima:

Ocjenite članak

5 / 5   2

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: elanix, elanix tablete, ELANIX LEK, elanix u liječenju dislipidemije, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Elanix tablete (10 mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.