Adepend tablete (50 mg) – Uputa o lijeku

 

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Adepend i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Adepend
 3. Kako uzimati Adepend
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Adepend
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Adepend i za što se koristi

Adepend se koristi kao dodatna terapija u liječenju ovisnosti o alkoholu u sklopu sveobuhvatnog programa liječenja koji uključuje i psihološko savjetovanje kao potpora pri održavanju apstinencije.

Adepend djeluje tako da smanjuju želju za alkoholom, a time i uzimanje alkohola. Više će bolesnika moći održati apstinenciju i neće se vratiti ponovnom uzimanju alkohola. Adepend ne izaziva ovisnost.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Adepend

Nemojte uzimati Adepend:

 • ako ste alergični na naltreksonklorid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6)
 • ako uzimate opijate (uključujući lijekove koji sadrže opioide)
 • ako imate pozitivan nalaz urinskog testa na opijate
 • ako razvijete simptome ustezanja nakon injekcije naloksona
 • ako imate teške probleme s jetrom
 • ako imate teške probleme s bubrezima.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Adepend.

Vaše liječenje mora započeti liječnik s iskustvom u liječenju ovisnosti. Morate obavijestiti svakog liječnika koji Vas liječi da uzimate Adepend. 

Ne smijete koristiti Adepend ako ste još ovisni o opijatima, jer će Vam u tom slučaju Adepend prouzročiti teške simptome ustezanja.

Adepend se uklanja iz tijela putem jetre i bubrega. Liječnik će Vam napraviti pretrage funkcije jetre prije i tijekom liječ

Ako morate napraviti bilo kakvu krvnu pretragu, obavijestite liječnika koji radi pretragu da uzimate Adepend, budući da Adepend može utjecati na rezultate pretraga funkcije jetre.

Ako morate primiti anestetik zbog hitnog zahvata, moraju se koristiti anestetici koji ne sadrže opijate.Ako zatrudnite, morate obavijestiti svog liječnika.

Drugi lijekovi i Adepend

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Morate obavijestiti svog liječnika ako Vam je potreban lijek protiv kašlja, proljeva ili bolova, budući da ti lijekovi mogu sadržavati opijate, a uporaba u kombinaciji s lijekovima koji sadrže opioide je kontraindicirana tj. lijekovi koji sadrže opioide i Adepend se ne smiju zajedno primjenjivati.

Ako je, unatoč kontraindikaciji za primjenu u kombinaciji, u hitnim slučajevima potrebno primijeniti lijekove koji sadrže opioide, potrebna doza za ublažavanje bolova može biti veća od uobičajene. Bolesnik nužno mora biti pod strogim liječničkim nadzorom, budući da depresija disanja i drugi simptomi mogu biti jači i dugotrajniji.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Liječnik će odlučiti smije li se Adepend uzimati tijekom trudnoće i dojenja, s obzirom na rizik za majku i dijete.

Upravljanje vozilima i strojevima

Adepend može izazvati omaglicu i opću slabost i tako narušiti mentalne i/ili fizičke sposobnosti potrebne za obavljanje potencijalno opasnih zadataka, kao što su upravljanje vozilom ili rad na strojevima.

Adepend sadrži laktozu

Adepend sadrži laktozu (vrsta šećera). Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

O tome treba voditi računa u bolesnika koji imaju šećernu bolest.

3. Kako uzimati Adepend

Primjena u odraslih:

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Uobičajena doza je 1 tableta dnevno.

O trajanju liječenja Adependom odlučit će Vaš liječnik. Adepend je obično potrebno uzimati tijekom 3 mjeseca, no u određenim slučajevima može biti potrebno produžiti liječenje.

Primjena u djece i adolescenata:

Adepend se ne smije primjenjivati u djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Primjena u starijih osoba:

Nema dovoljno podataka o djelotvornosti i sigurnosti za ovu indikaciju u starijih bolesnika.

Ako uzmete više Adependa nego što ste trebali

U slučaju predoziranja potrebno je simptomatsko liječenje. Nije poznato kakve učinke može izazvati predoziranje s Adependom.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Moguće nuspojave razvrstane su prema učestalosti:

 • Vrlo često (više od 1 na 10 osoba)
 • Često (više od 1 na 100 osoba i manje od 1 na 10 osoba)
 • Manje često (više od 1 na 1000 osoba i manje od 1 na 100 osoba)
 • Rijetko (više od 1 na 10000 osoba i manje od 1 na 1000 osoba)
 • Vrlo rijetko (manje od 1 na 10000 osoba)

Mogu nastati sljedeće nuspojave:

Vrlo često:

 • glavobolja
 • poremećaji spavanja
 • nemir i nervoza
 • bol i grčevi u trbuhu
 • mučnina i poriv na povraćanje
 • bol u zglobovima i mišićima
 • opća slabost

Često:

 • žeđ
 • omaglica
 • drhtavica
 • pojačano znojenje i pojačano lučenje suza (lakrimacija)
 • bol u prsištu
 • proljev ili zatvor
 • osip
 • gubitak apetita
 • odgođena ejakulacija i smanjena spolna moć
 • suvišak energije
 • potištenost i razdražljivost

Rijetko:

 • poremećaji jetre
 • depresija
 • suicidalne misli
 • pokušaj samoubojstva

Vrlo rijetko:

 • smanjenje broja krvnih stanica (trombocita), što dovodi do lakšeg stvaranja modrica

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku mogu ću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava na:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Odsjek za farmakovigilanciju, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 000 Zagreb Republika Hrvatska

5. Kako čuvati Adepend

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

Ako primijetite bilo kakvo oštećenje na tabletama, kao npr. okrhnute ili razlomljene tablete, potražite savjet ljekarnika prije uzimanja tableta.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Adepend sadržava?

Jedna tableta sadržava 50 mg djelatne tvari naltreksonklorid.

Drugi sastojci su:

 • laktoza hidrat, celuloza prah, mikrokristalična celuloza, koloidni bezvodni silicijev dioksid, krospovidon, magnezijev stearat, hipromeloza, titanijev dioksid (E171), makrogol 4000, crni željezov oksid (E172), crveni željezov oksid (E172), žuti željezov oksid (E172).

Kako Adepend izgleda i sadržaj pakiranja?

Adepend 50 mg filmom obložene tablete ovalnog su oblika, bež boje, s razdjelnom crtom po sredini. Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

Adepend je dostupan u pakiranjima od 7, 14 i 28 tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Napomene:

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Providens d.o.o. Kaptol 24 10 000 Zagreb, Hrvatska

Proizvođač

Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH Pfaffenriederstrasse 5 Wolfratshausen, Njemačka.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocjenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Adepend tablete (50 mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.