Vlasta Urban Tripović

Vlasta Urban Tripović

dr. med., spec. fizijatar reumatolog

Doktorica Vlasta Urban Tripović je specijalistica za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu sa subspecijalizacijom iz oblasti reumatologije uz dugogodišnje iskustvo u struci.

Redoviti je član Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Hrvatskog društva za reumatologiju, Hrvatskog društva za osteoporozu, i predsjednica Hrvatske lige protiv reumatizma Istarske županije. Svojim stručnim radovima surađuje sa stručnim časopisom Fizikalna medicina i rehabilitacija i Reumatizam
Ordinacija za fizikalnu medicinu rehabilitaciju i reumatologiju doktorice Vlaste Urban Tripović pruža usluge specijalističkih pregleda, fizikalne terapije i rehabilitacije, primjene pomagala i edukacije za djecu i odrasle. U ordinaciji je sjedište Hrvatske lige protiv reumatizma, ogranak za Istarsku županiju, te radimo na mnogim projektima u suradnji s lokalanom upravom. U projektu Prevencija rano otkrivanje i liječenje osteoporoze od 2004. godine smo ultrazvučnim denzitometrom pregledali 12.000 osoba, dok radionicom Zdrave kosti u dječjim vrtićima nastojimo potaknuti zdrav način života.

Naš moto glasi: Bez dobre suradnje i povjerenja između bolesnika i medicinskog osoblja nema terapijskog uspjeha!

Više o ordinaciji doznajte OVDJE.