Vanja Hmelik

Vanja Hmelik

dr. med.

Vanja Hmelik, dr. med. rođen je 1988. godine u Osijeku.

Diplomirao je 2014. godine na Medicinskom fakultetu Osijek.
Nakon odrađenog pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita prošao je časničku izobrazbu i godinu i pol dana radio posao liječnika u Oružanim snagama RH. Kasnije je nekoliko mjeseci radio na Odjelu neurologije, a potom prelazi u obiteljsku medicinu.

Liječnik je u ambulanti Jagodnjak, Dom zdravlja Beli Manastir.