Petra Čarapina

Petra Čarapina

mag. pharm.

Petra Čarapina diplomirala je na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu 2016. godine s temom Ekspresija enkefalina u kralježničnoj moždini u modelu neuropatske boli.
Trenutno radi kao ljekarnica u Ljekarnama Hanžić.