prim. Miroslav Ratančić

prim. Miroslav Ratančić

dr. med., spec. opće kirurgije

Nakon završenog Medicinskog fakulteta i specijalizacije Opće kirurgije u Zagrebu, godinama radi kao kirurg u BiH i Hrvatskoj.

Godine 1999., dr. Ratančić postaje stalni član liječničke ekipe Poliklinike Dr. Lastrić gdje i danas radi.
Poliklinika Dr. Lastrić osnovana je u Zagrebu 1997. godine. Organizirana je kao dijagnostičko-terapijska ustanova u kojoj se svi postupci rješavaju ambulantno – najčešće u jednome danu – a njezini pacijenti imaju točne termine te mogu pouzdano planirati svoje vrijeme. Temelj djelovanja poliklinike je suvremena dijagnostika i liječenje bolesti vena, kao i završnog debelog crijeva, s osnovnim ciljem da na najjednostavniji i najučinkovitiji način riješe Vaše zdravstvene tegobe.