mr. sc. Miloš Radović, dr. med.

mr. sc. Miloš Radović, dr. med.

spec. ginekologije i opstetricije

Mr. sc. Miloš Radović, dr. med., spec. ginekologije i opstetricije, pročelnik je Dnevne bolnice Klinike za ginekologiju i opstetriciju Kliničkog centra Srbije od 2014. godine te također od iste godine radi kao stručni konzultant ginekolog u ginekološkoj ordinaciji Raović u Beogradu. Član je Udruženja za uroginekološku i vaginalnu rekonstruktivnu kirurgiju za istočnu Europu od 2016. godine.