Jelica Popić

Jelica Popić

dr. med.

Dr. med. Jelica Popić završila je Medicinski fakultet i Pedagoško psihološko obrazovanje za nastavnika u Rijeci, stručni studij iz Kibernetike psihoterapije u Zagrebu, stručno usavršavanje iz TKM medicine u Ljubljani
Pohađala je poslijediplomski znanstveni studiji «Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu i turizmu» u Opatiji i medical wellness akademiju- Ausbuildung Reiteralm, Njemačka.

Zaposlena je na poslovima ravnateljice i nastavnika u Spa Wellness akademiji, ustanovi za obrazovanje odraslih iz Lovrana - u području zdravlja, wellnessa I turizma.
Uža specijalnost u stručnom radu joj je Health & Wellness coaching. Kaže da svaki pojedinac, partneri, porodica i radna organizacija imaju jedinstvene potencijale i sposobnost da pronađu “put kojim se lakše ide” sa “mjesta” na kojem jesu, prema “mjestu” gdje žele i mogu biti - a da je njezin “put” da im u tome pomaže.