Ivana Bartol

Ivana Bartol

bacc. occup. therap.

Diplomirala sam na studiju Radna terapija na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu; s temom Životna iskustva nakon ugradnje endoproteze zgloba kuka.
Radim kao studentica već 3 godine na poslovima vezanim uz zdravstvo i pomagačke struke, a moj rad se temelji/o upravo na principima radne terapije.
Od 2016. do 2018. sam volontirala na raznim događajima i akcijama održavanih od Grada Zagreb i projekta „Živjeti zdravo“.
2018. godine zaposlila sam se u Udruzi Zamisli, kao osobna asistentica osobama s cerebralnom paralizom, provodeći svakodnevne aktivnosti i mobilitet u zajednici i na fakultetu kojeg su pohađali. Istovremeno sam bila pomoćnica u nastavi dječaku s poremećajem iz spektra autizma u Osnovnoj školi Većeslava Holjevca koje sam vodila i usmjeravala tijekom nastavnih aktivnosti, bila mu podrška i motivirala ga u svakodnevnim aktivnostima u školi i radila na njegovoj socijalizaciji.
U 2019. godini krenula sam s radom u Plasting ortopediji.
U suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" pokrenula sam, zajedno s kolegama s fakulteta, projekt (još uvijek aktivan) pod nazivom "Biti drugačiji" koji provodi Anti-stigma program "Prihvaćamo različitost" senzibilizacijskim edukativnim radionicama. Održavaju se za učenike osnovnih škola u gradu Zagrebu s ciljem smanjenja stigmatizacije i predrasuda o djeci s teškoćama u razvoju, kao i osoba s invaliditetom.
Tri godine za redom sudjelujem na ATAAC konferenciji (asistivna tehnologija i komunikacija) u obliku volontiranja i polaženja predavanja.
Aktivno sam sudjelovala na 17. konferencija medicinskih sestara i tehničara i 3. konferencija zdravstvenih profesija s radom Promocija radne terapije i njezina djelovanja kroz prikaz mobilnosti osoba s invaliditetom u odgojno-obrazovnim ustanovama te 18. konferencija medicinskih sestara i tehničara i 4. konferencija zdravstvenih profesija s radom Radna terapija i provođenje načela univerzalnog dizajna u zajednici.