dr. sc. Marica Žižić Mitrečić

dr. sc. Marica Žižić Mitrečić

dr. med., spec. otorinolaringolog

Voditeljica Poliklinike Zavoda za otorinolaringologiju, kirurgiju glave i vrata Kliničke bolnice "Sveti Duh"

Marica Žižić Mitrečić je rođena 22.01.1976. u Splitu. Studij medicine je upisala 1994. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i diplomirala 2000.

Tijekom studija je bila demonstrator na Zavodu za anatomiju i Zavodu za patofiziologiju, a od treće godine studija se uključila u znanstveni projekt "Poremećaji razvoja kod genetski promijenjenih miševa", pri Hrvatskom institutu za istraživanje mozga u Zagrebu, pod vodstvom prof. dr. Lj. Kostović-Knežević.
Od 2002. do 2004. je bila zaposlena kao znanstveni novak na projektu “Invertni papilom nosa i sinusa-model karcinogeneze”, voditelja doc. dr. M. Bure.

Od 2004. do 2009. je obavila specijalizaciju iz otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata na Kliničkom bolničkom centru Zagreb.
U razdoblju od 2004. do 2007. je završila i Znanstveni poslijediplomski studij, smjer Biomedicina, na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, u sklopu kojeg je prijavila doktorsku disertaciju.

Od 2009. do 2010. je kao pozvani međunarodni student obavila subspecijalizaciju iz kirurgije štitnjače i paratireoidnih žlijezda na Harvardu u Sjedinjenim Američkim Državama.

Od 2011. je zaposlena kao specijalist otorinolaringolog na Zavodu za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Kliničke bolnice "Sveti Duh" u Zagrebu.

Dobitnica je druge nagrade na Državnom natjecanju iz biologije, Rektorove nagrade za najbolji studentski znanstveni rad pod vodstvom prof. dr. S. Gajovića te nagrada za najbolje prezentacije na Svjetskom susretu mladih otorinolaringologa u Rusiji i na zajedničkom međunarodnom susretu sveučilišta Salzburg i Cornell.

Područja istraživanja su joj genetika i embriologija miša te primjena živčanih matičnih stanica olfaktorne regije u cilju oporavka i obnove nakon oštećenja mozga. Autorica je 6 CC indeksiranih znanstvenih radova te 15 kongresnih sažetaka.

Redovni je član Hrvatskog mikroskopijskog društva, Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata, Hrvatskog društva za štitnjaču i Hrvatskog društva liječnika obiteljske medicine.

Više informacije potražite ovdje.