Srđan Marelić

Srđan Marelić

dr. dent. med., spec. ortodont

Dr. Srđan Marelić je specijalizirao ortodonciju na stomatološkom fakultetu u Zagrebu i dio specijalizacije odradio u SAD-u na NYU. Vlasnik je privatne prakse u Rijeci od 2007 godine.
Dr. Marelić bavi se isključivo terapijama u području ortodoncije te aktivno surađuje s ostalim stručnjacima stomatologije.