dr. sc. Donatella Verbanac

dr. sc. Donatella Verbanac

mag. med. biochem.

Autorica je priznata nutricionistica dr. sc. Donatella Verbanac koja je diplomirala medicinsku biokemiju na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je sveučilištu stekla naziv magistrice, a potom 1993. doktorice biokemijskih znanosti.
Trinaest godina provela je na Sveučilištu u Rijeci, gdje je karijeru započela kao asistentica, a završila u zvanju docentice. Nekoliko godina provela je na stručnom usavršavanju i specijalizaciji u poznatim domaćim i inozemnim centrima.
Predavala je biokemiju za studente medicine i stomatologije te uvela i predavala izborni predmet Medicinska dijetetika za studente medicine. Od 1998. godine radi u Plivi d.d. Zagreb, u sektoru za istraživanje i razvoj, kao voditeljica projekta i koordinatorica na istraživanju novih lijekova. Od 2006. godine radi radi kao voditeljica istraživačkih i razvojnih projekata u GlaxoSmitKline istraživačkom centru u Zagrebu. Autorica je više znanstvenih i stručnih radova iz područja biokemije i niza članaka iz područja nutricionizma i dijetetike. Ujedno je stalna recenzentica za nekoliko domaćih i stranih znanstvenih časopisa te evaluatorica projekata za Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te Europsku uniju.
Više informacija možete pronaći ovdje.